Bergen - vrijdag 9 november

Ik noem je naam...

In november herdenken we de gestorvenen. Uitvoering rond allerzielen door het gezelschap Melopee.

Troostrijke verhalen, liederen en gedichten over dood en afscheid nemen.

Door de grote belangstelling is er ook rrn presentatie om 14.30 uur.

Graag reserveren per e-mail of telefonisch, met vermelding van 9 november om 20.00 of 14.30 uur.

Entree € 7,50

Drankje na afloop

Wees van harte welkom

vrijdag 9 november 20:00-21:45 uur

Huize Vonder
Spaansche pad 10, Bergen

072 581 6002

www.maathe.nl

print dit item

AntroVistade gezamenlijke antroposofische agenda

voeg uw bericht toe aan de gezamenlijke agenda…