Agenda

Den Haag vanaf woensdag 23 januari

Expositie schilderijen Yvon Scharis

Het werk van Yvon Scharis is voornamelijk lyrisch abstract.

Pure abstractie vindt ze een grote uitdaging, er is geen houvast aan de buitenwereld, het komt van binnenuit.

Ook voor de toeschouwer gaat het om een gevoel, een beleving, een ervaring. Het gaat voorbij het verstand, voorbij de uiterlijke vormenwereld.

Kleur, vorm, onderlinge verhoudingen, het verwijst niet naar iets het is eenvoudig zichzelf.

U kunt het werk van Yvon bekijken tijdens de openingstijden van het Vreedehuis.

woensdag 23 januari 2019

vrijdag 22 februari 2019

Vreedehuis
Riouwstraat 1, Den Haag

www.vreedehuis.nl

print dit item
Rotterdam vrijdag 15 februari

Innerlijke Ontwikkeling Blok 1

Online opleiding door Nicolaas de Jong.

In deze online training:

Je krijgt tweewekelijks nieuwe opdrachten toegestuurd en kan op afspraak begeleiding krijgen, via Skype/Facetime of persoonlijk.

Gratis intake indien gewenst.

vrijdag 15 februari

Jaspis School
Kleiweg 443, Rotterdam

06 4022 8769

uitgebreide informatie...

www.runework.eu/product/online-training-astrosofie-innerlijke-ontwikkeling-en-landschapsheling-blok-1

print dit item
Den Haag vanaf zaterdag 16 februari

Een jaar in de (biodynamische) moestuin 2019

Jaarcursus ecologisch (moes)tuinieren met biodynamische elementen, met theorie en veel praktijk.

Een jaarprogramma van 8 zaterdagen, 1x per maand, van februari t/m september.

De lesdata zijn: 16 februari, 9 maart, 6 april, 18 mei, 1 juni, 6 juli, 7 en 21 september

Tijd: zaterdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur.

Velt-lesgever: Anouk Winkler

Velt-Leden)prijs: 8 lessen voor € 85,00

Voor niet-leden: € 105,00 voor 8 lessen

Aanmelden via e-mail.

zaterdag 16 februari 10:00 uur

zaterdag 21 september

Mens en Tuin
Hillenraadweg 35, Den Haag

06 2842 5086

uitgebreide informatie...

beweegt.velt.be/denhaag

print dit item
Rotterdam zaterdag 16 februari

De gelijkheid. Driegeleding van het sociale organisme.

Voordracht en werkgroep over de spiritualisering van het denken, voelen en willen, met Mieke Mosmuller arts, filosoof, auteur.

De Gelijkheid: Tot plicht geworden liefde moet het rechtsleven zijn.

Het huidige rechtsleven heeft weinig gelijkenis met wat het in de sociale driegeleding zou zijn geweest. Wanneer we bedenken dat het de Werkende Geest is die een vermoeden kan geven van de sociale grondeis, dan leren we weer erkennen dat de werkende geest het hart kan doen overstromen van liefde waardoor de mond slechts juistheid spreekt. Brengen we die liefde in rechtsvorm dan kunnen we zeggen: Het rechtsleven is een tot plicht geworden liefde.

Vrijdag 15 maart 2019, 20.00 u,

Zaterdag 16 maart 2019.

10.00-17.00 u, zaal open: een half uur voor aanvang.

Consumpties en lunch op zaterdag inbegrepen

Kosten: voordracht vrijdags € 15,00, werkgroep zaterdags € 65,00. Voor minder draagkrachtigen: vrij/za. € 40,00. Voor hen die een steunbedrag willen geven tbv. eerst genoemden: € 150,00.

Voor de vrijdag hoeft u zich niet aan te melden. Opgave zaterdag: van tevoren, schriftelijk, telefonisch of per email bij Bert Verschoor, Hoge Maasdijk 66, 4281 NH Andel. 06-13164751, bertverschoor@gmail.com

of Lieke van der Ree, 010- 4528202.

Na bevestiging kunt u het bedrag storten op rek.nr. Triodosbank NL82 TRIO0197614043 tnv E Blom te Andel.

zaterdag 16 februari 10:00-17:00 uur

Rudolf Steiner school Prinsenland
Michelangelostraat 375, Rotterdam

print dit item
Rotterdam zaterdag 16 februari

Seminar Man-Vrouw in Gemeenschap

Seminar met Maarten de Gans, geestelijke in Argentinië.

Stranden of Landen?

In een tijd waarin traditionele Man-Vrouw rolpatronen veranderen, kan het zinvol zijn om je te verdiepen in de verschillende opgaven en uitdagingen die bij het Vrouw -of-Man-zijn horen.

Het is de bedoeling van Maarten de Gans om zoveel mogelijk in te gaan op vragen van de deelnemers zelf.

9.30 u: Mensenwijdingsdienst in het Spaans.

10.45 u - 15.45 u. Seminar in 4 sessies (inclusief lunch)

Kosten: Wij hopen op een bijdrage ten behoeve van priesterseminaristen uit Zuid Amerika.

Aanmelden via e-mail.

zaterdag 16 februari 10:45-15:45 uur

Kerk van de Christengemeenschap
Lumeystraat 35, Rotterdam

06 1081 4297

uitgebreide informatie...

print dit item
Den Haag dinsdag 19 februari

Autobiografisch schrijven

Kennismakingsworkshop o.l.v. Arianne Collee.

Tijdens deze open workshop-ochtend is iedereen welkom. Je maakt kennis met de methode van het autobiografisch schrijven. We doen minstens drie schrijfopdrachten rond een toegankelijk thema.

Je zal zien dat het in geuren en kleuren beschrijven van gebeurtenissen (fragmenten) uit je leven vreugdevol en verdiepend is. Dat is mede te danken aan de manier waarop geschreven wordt: Aan de hand van korte opdrachten schrijf je snel, zonder je pen van papier te halen en je maakt bij je beschrijving gebruik van al je zintuigen.

Kosten: € 18,50 incl. koffie, thee, lekkers

Voor aanmelden en meer informatie, zie de website.

dinsdag 19 februari 09:45-12:30 uur

Vreedeshuis
Riouwstraat 1, Den Haag

06 3616 8836

draadvanarianne.nl

print dit item
Den Haag dinsdag 19 februari

De Bogomielen in het Koninkrijk van Bosnië

Studiecentrum voor antroposofie, lezing door Ingrid Klerk.

Na het West-Romeinse rijk vestigden zich Slavische volkeren in het vrij ontoegankelijke stroomgebied van de Bosna-rivier. Het werd de twistappel tussen de grote mogendheden zoals Byzantium en Hongarije en verscheurd tussen de bekeringsdrang van de Orthodoxe kerk en de Katholieke Kerk.

Het koninkrijk Bosnië ontstond rond 1160 en eindigde met de onthoofding van de laatste vorst (1463) op bevel van de Ottomaanse sultan. Daarna volgde 400 jaar Turkse overheersing.

Dit koninkrijk heeft een unieke erfenis nagelaten van ca. 70.000 uitgehouwen stenen (Stecci), verspreid over het landschap. Zij vertegenwoordigen de onbekende (en ontkende) christelijke stroming van de Bogomielen. Een geheimzinnige intimiteit gaat uit van deze Stecci: Wat hebben de steenhouwers tot uitdrukking willen brengen?

dinsdag 19 februari 20:00 uur

Vreedehuis
Riouwstraat 1, Den Haag

antroposofiedenhaag.nl

print dit item
Zoetermeer donderdag 21 februari

De ontmoeting van mens tot mens

Bijeenkomst over het sociale oerfenomeen met John Hogervorst.

Wat gebeurt er wanneer twee mensen met elkaar in gesprek zijn? Al te vaak gebeurt er dan niets, of niet veel bijzonders.

Maar soms gebeurt er iets wezenlijks dat een diepe en veelbetekenende ervaring kan zijn: er vindt een wezenlijke ontmoeting plaats. Je kunt beleven dat de ander jou werkelijk gezien heeft – en dat jij de ander in zijn ware wezen hebt ontmoet.

De ander zien en zelf gezien worden: het zijn bevoorrechte momenten die in een mensenleven lang na kunnen werken. Vanavond ‘onderzoeken’ we dit verschijnsel: wat gebeurt er en wat kunnen we doen om deze bijzondere vorm van elkaar ontmoeten vaker te kunnen beleven?

Kosten: € 17,50

donderdag 21 februari 20:00-22:00 uur

De Zonneboom
Dorpsstraat 200, Zoetermeer

071 512 3137

www.dezonneboom.nl

print dit item
Zoetermeer donderdag 21 februari

Zin in ouder worden

Voordracht door Leo Beth.

Een veel gehoorde uitspraak is: “Iedereen wil oud worden, maar niemand wil het zijn”. Toenemende beperkingen op fysiek, psychisch en mentaal terrein worden als een bedreiging ervaren. Het proces van zingeving duurt ons leven lang en vaak ook met terugwerkende kracht. Oog krijgen voor de eigen biografie is dan van groot belang. Zo kunnen we “zin” krijgen “in ouder worden”.

Leo Beth houdt zich sinds 1990 professioneel bezig met coaching en counseling vanuit biografisch perspectief. Vanuit zijn achtergrond als antroposofisch huisarts begeleidt hij mensen in zijn praktijk Pleisterplaats in Zeist. Ook werkt hij als docent bij het Instituut voor Biografiek in Driebergen.

Kosten: € 10,00 (reductie mogelijk)

donderdag 21 februari 20:15-22:00 uur

Therapeuticum Aurum
Frits de Zwerverhove 1, Zoetermeer

06 4936 5158 / 079 321 1837

uitgebreide informatie...

www.stanzo.nl

print dit item
Leiden vrijdag 22 februari

Het Concert van de opleiding Docent Muziek

Akoestische muziek uit verschillende stijlperioden.

Ieder jaar wordt door het derde jaar van de opleiding docent muziek een concert georganiseerd. Ook dit jaar komen er weer stukken uit de verschillende stijlperioden langs, dit maal allen akoestisch uitgevoerd. Wees welkom!

Deur open 19.30 u

vrijdag 22 februari 20:15-22:30 uur

Hartebrugkerk Leiden
Haarlemmerstraat 110, Leiden

hsleiden.nl/docent-muziek

print dit item
Den Haag maandag 25 februari

Planetendans

Workshop astronomie.

Wil je de sterrenwereld leren kennen? Dit helpt je een gevoel voor de ritmische bewegingen van de planeten langs de sterrenhemel te krijgen.

In een eenmalige bijeenkomst leer je:

€ 20,00 inclusief materiaal.

In de jaren daarna is het mogelijk om met het bestellen van een nieuw jaaroverzicht en astronomische tabellen zelf aan de slag te gaan.

maandag 25 februari 14:00-16:45 uur

Bibliotheek AViN
Riouwstraat 1, Den Haag

070 354 0118

print dit item
Den Haag dinsdag 26 februari

Planetendans

Workshop astronomie.

Wil je de sterrenwereld leren kennen? Dit helpt je een gevoel voor de ritmische bewegingen van de planeten langs de sterrenhemel te krijgen.

In een eenmalige bijeenkomst leer je:

€ 20,00 inclusief materiaal.

In de jaren daarna is het mogelijk om met het bestellen van een nieuw jaaroverzicht en astronomische tabellen zelf aan de slag te gaan.

dinsdag 26 februari 14:00-16:45 uur

Bibliotheek AViN
Riouwstraat 1, Den Haag

070 354 0118

print dit item
Den Haag vanaf vrijdag 1 maart

Chagall raamvensters

Cursus o.l.v. kunstzinnig therapeute Marion Jongens.

Met pastel en pastelpotlood gaan we kijken en werken we aan de ramen die Marc Chagall heeft gemaakt. Met veel kleuren en symbolen uitgaande van de Joodse traditie is dit een rijke wereld.

Op vijf vrijdagochtenden van 10.00-12.00 uur

Data: 1, 15 en 29 maart en 12 en 26 april. Kosten € 175,00.

vrijdag 1 maart 10:00 uur

vrijdag 26 april

Praktijk voor kunstzinnige therapie Marion Jongens
Goudenregenstraat 251, Den Haag

070 345 6153

www.marionjongens.nl

print dit item
Den Haag vanaf dinsdag 5 maart

De reis van je leven

Cursus o.l.v. Arianne Collee.

Deze cursus ‘Reis van je leven deel 2′ is zowel voor mensen die eerder deelnamen aan een schrijfcursus als voor mensen ‘zonder ervaring’.

Al schrijvend maak je (opnieuw) een reis door je biografie en de ontwikkeling die je gegaan bent. Gedurende tien ochtenden beschrijf je allerlei belevenissen op je levenspad, vanuit verschillende perspectieven. Creatieve en veelzijdige schrijfopdrachten helpen je elke schrijfochtend weer op weg. En, in een groep schrijven en luisteren naar elkaars verhalen is inspirerend. Je bent vrij om je teksten wel of niet voor te lezen.

Een reis door je biografie is fijn om mee te maken en helpt – altijd weer – om met nieuwe ogen naar het oude te kijken. Schrijvend zie je soms verrassende samenhangen en ontdek je vaak met terugwerkende kracht de betekenis van gebeurtenissen en ontmoetingen.

Iedereen is van harte welkom: van jong tot ‘oud’. Schrijfervaring is niet nodig. Iedereen kan schrijven.

Kosten: 345, 00 incl. koffie/thee

Voor aanmelden of meer informatie, zie de website

dinsdag 5 maart 09:30 uur

dinsdag 21 mei 12:30 uur

Vreedeshuis
Riouwstraat 1, Den Haag

06 3616 8836

draadvanarianne.nl

print dit item
Den Haag dinsdag 5 maart

Planetendans

Workshop astronomie.

Wil je de sterrenwereld leren kennen? Dit helpt je een gevoel voor de ritmische bewegingen van de planeten langs de sterrenhemel te krijgen.

In een eenmalige bijeenkomst leer je:

€ 20,00 inclusief materiaal.

In de jaren daarna is het mogelijk om met het bestellen van een nieuw jaaroverzicht en astronomische tabellen zelf aan de slag te gaan.

dinsdag 5 maart 14:00-16:45 uur

Bibliotheek AViN
Riouwstraat 1, Den Haag

070 354 0118

print dit item
Den Haag dinsdag 5 maart

Mildheid, de toekomst-intentie van het manicheïsme

Studiecentrum voor antroposofie, lezing door Christine Gruwez.

Het manicheïsme stelt de vraag naar goed en kwaad. Het kreeg bekendheid in de brede antroposofische wereld, dankzij ‘De redding van de ziel’ van Lievegoed. Maar het is Rudolf Steiner die dit thema al eerder ter sprake bracht. Hij wijst zowel op het manicheïsme uit het verleden als op een manicheïsme voor de toekomst: de ‘Mani-intentie’.

Het gaat dan om de ontwikkeling van nieuwe kwaliteiten, zoals interesse of mildheid. Nieuw omdat ze goed en kwaad nu ook vanuit hun wederzijdse samenwerking benaderen. Een samenwerking niet alleen door de mens maar ook in de mens. Daar neemt de Mani-intentie een aanvang.

Christine kent de culturen in het gebied van het oude Perzië door en door.

dinsdag 5 maart 20:00 uur

Vreedehuis
Riouwstraat 1, Den Haag

antroposofiedenhaag.nl

print dit item
Den Haag woensdag 6 maart

Oriëntatie Leer-Gang Euritmie in het sociale leven

Informatieavond voor belangstellenden met Annemarie Ehrlich en Mar-Lin Schut over de nieuw te starten opleiding.

Centraal in deze driejarige leergang staan het scholen van het eigen instrument met behulp van oefeningen uit de euritmie, het ontwikkelen van vaardigheden voor het sociale leven (waarnemen, luisteren, bewustwording en zelfstandigheid) en het ervaarbaar maken van de werkzaamheid van de levenskrachten in de euritmie, noodzakelijke kwaliteiten als compensatie voor de digitale wereld waarin we leven.

De leergang zal bij voldoende deelnemers (minimaal 24) na de zomer van 2019 van start gaan.

Naast de inhoudelijke informatie is er de mogelijkheid om een oefening te beleven en gelegenheid tot het stellen van vragen.

Inloop vanaf 19.30 uur

Aanvang 20.00 uur

Einde 21.30 uur

Uitloop tot 22.00 uur

Opgeven en informatie bij: Mar-Lin Schut, zie ook de website.

woensdag 6 maart 20:00-22:00 uur

Vreedehuis
Riouwstraat 1, Den Haag

06 5424 1133

antroposofiedenhaag.nl/files/docs/2019/Leer-Gang%20Euritmie.pdf

print dit item
Zoetermeer donderdag 7 maart

Laat de toekomst maar beginnen

Bijeenkomst over de sociale driegeleding met John Hogervorst.

De mens die als individu zijn eigen weg kiest; die ook een diep verlangen heeft de andere mens te ontmoeten; die wil samenwerken tot welzijn van het geheel – dat is eigenlijk de mens van vandaag.

Sociale driegeleding is het ordenende principe dat ons in staat stelt de samenleving zó te vormen dat vrijheid (voor ieders individuele ontwikkeling); gelijkheid (om ieders mens-zijn te waarborgen) en broederschap (samen werken, samen delen) dagelijks richtinggevend kunnen zijn.

Vanavond onderzoeken we de kernpunten van de sociale driegeleding en houden we zijn belemmeringen en potentie tegen het licht.

Kosten: € 17,50

donderdag 7 maart 20:00-22:00 uur

De Zonneboom
Dorpsstraat 200, Zoetermeer

071 512 3137

www.dezonneboom.nl

print dit item
Rotterdam vrijdag 8 maart

Ontwikkel je eigen Sterrenkleed

Online opleiding door Nicolaas de Jong.

In deze online opleiding:

We nemen onze idealen mee van voor onze geboorte uit de sterrenwerelden. Die slaan we op binnen ons fantoomlichaam, dat is geweven uit deze sterrenkrachten.

In deze online opleiding leer je de sterrenbeelden als innerlijke ideaalkrachten in je ontdekken en stap voor stap ook ontwikkelen. Ook leer je hoe de wegen aan de hemel samenhangen met je eigen lichamen, en hoe je hierin de inwijdingen kunt gaan die ze je als belofte voorhouden.

Leer jezelf kennen door de werkingen van de sterren in jou.

Je krijgt elke week persoonlijke begeleiding met een Skype consult, indien gewenst.

€ 400, – per module. De opleiding bestaat uit 4 modules, die op elkaar volgen. Je kunt deze los van elkaar volgen.

Data:

vanaf 8 Maart tweewekelijks, module 1 duurt 6 maanden; t/m Juli 2019

Module 2: Augustus 2019 – Januari 2020.

Module 3: Februari – Juli 2020.

Module 4: Augustus 2020 – Januari 2021.

vrijdag 8 maart

Jaspis School
Kleiweg 443, Rotterdam

06 4022 8769

uitgebreide informatie...

www.runework.eu/product/online-training-astrosofie-innerlijke-ontwikkeling-en-landschapsheling-blok-1

print dit item
Den Haag vrijdag 8 maart

Waarom die fascinatie voor vaccinaties?

Bijeenkomst van de Alertgroep Den Haag.

Ondanks de veelheid van onderzoeken en publicaties over de schadelijkheid van vaccinaties blijven veel medici en politici geloven in het sprookje dat vaccinaties zouden helpen tegen ziektes en dat zij onschadelijk zouden zijn.

Ook de Vereniging van Anthroposofische artsen neemt – ondanks de giftige stoffen die worden ingespoten en de grote hoeveelheid bijverschijnselen van de meeste injecties – niet duidelijk stelling tegen deze vaccinaties.

Wat is ons beeld van ziektes en gezondheid? Hoe is de medische wereld vercommercialiseerd en geheel in handen gekomen van de industrie en het egoïstische winststreven waarvan onze gezondheid het slachtoffer wordt?

Hoe kunnen we die informatiestroom over de andere kant van vaccinaties op gang brengen en de organisaties die stelling nemen tegen vaccinaties (waaronder bijvoorbeeld de stichting Vaccinvrij) ondersteunen in hun strijd?

vrijdag 8 maart 15:30-18:00 uur

Alert groep Den Haag
Riouwstraat 23, Den Haag

www.alertgroepen.nl

print dit item
Den Haag vrijdag 8 maart

Grondbegrippen Antroposofie: De zin van ons bestaan

Studiecentrum voor antroposofie: inleidende lezing door Peter Tromp.

Het belang van de komst van Christus op aarde. Bij voldoendebelangstelling is, wil Peter een leesgroep starten en beginnen met één van de eerste boeken van Steiner: Theosofie.

vrijdag 8 maart 20:00 uur

Vreedehuis
Riouwstraat 1, Den Haag

antroposofiedenhaag.nl

print dit item
Zoeterwoude zaterdag 9 maart

Wikkelen

Workshop o.l.v. Toke Bezuijen, ochtendcursus van 9.30 - 12.30 uur.

O zó eenvoudig zijn de huismiddeltjes die je kunt toepassen bij kleine kwaaltjes als keelpijn, oorpijn, hoesten en slapeloosheid. Wikkels met kruiden, bijenwaskompres, schapenwol en verschillende soorten kwalitatief hoogwaardige plantenolie om mee in te wrijven, zijn prachtige natuurlijke ondersteuners. Bovendien goedkoop, fijn om te doen en duurzaam milieubewust.

En echt niet alleen voor kinderen!

Kom langs!

Je leert de 'alleskunner' - het oliekompres - maken, dat zeer geliefd is bij kinderen en ouderen!

(lavendelolie voor het slapengaan - kamille/venkelolie bij buikpijn - rozenolie voor troost - salie/tijmolie bij hoesten- rozemarijnolie voor de bleekneusjes, pubers, eerste menses en vooral bij stevig staan (ouderen).

En je leert verder:

Aanmelden via e-mail.

Kosten: € 50,00 én 10% korting op aanschaf producten.

zaterdag 9 maart 09:30-12:30 uur

De Hollandse Wikkel
Weipoortseweg 69, Zoeterwoude

071 580 2600

print dit item
Den Haag zaterdag 9 maart

Help ik kan schilderen

Workshop en nascholing voor kunstzinnig therapeuten.

Eendaagse workshop schilderen op doek, o.l.v. Agnes Hulleman.

Stap voor stap wordt je begeleid om een eigen werk te kunnen creëren.

Stap 1 is een lijnenspel maken op grijs papier

Stap 2 is de vlakken inkleuren met zwart en wil en grijstinten

Stap 3 is met een passepartout een mooi detail uit dit werk halen.

Stap 4 is in de middag, na de lunch

Nu ga je met acrylverf het detail op doek aanbrengen en in kleur uitwerken. Er blijft altijd een licht gedeelte in het werk voor het contrast

Het geeft zelfvertrouwen om zo te kunnen werken

Geaccrediteerd voor 6 punten regulier

Parkeergelegenheid en lift aanwezig.

zaterdag 9 maart 10:30-16:30 uur

Bink 36
Binckhorstlaan 36, Den Haag

06 4380 0555

uitgebreide informatie...

www.agneskunstzinnigetherapie.nl/leren-schilderen

print dit item
Zoeterwoude zaterdag 9 maart

Wikkelen

Cursus o.l.v. Toke Bezuijen, middagworkshop van 13.30 - 16.30 uur.

O zó eenvoudig zijn de huismiddeltjes die je kunt toepassen bij kleine kwaaltjes als keelpijn, oorpijn, hoesten en slapeloosheid. Wikkels met kruiden, bijenwaskompres, schapenwol en verschillende soorten kwalitatief hoogwaardige plantenolie om mee in te wrijven, zijn prachtige natuurlijke ondersteuners. Bovendien goedkoop, fijn om te doen en duurzaam milieubewust.

En echt niet alleen voor kinderen!

Kom langs!

Je leert de 'alleskunner' - het oliekompres - maken, dat zeer geliefd is bij kinderen en ouderen!

(lavendelolie voor het slapengaan - kamille/venkelolie bij buikpijn - rozenolie voor troost - salie/tijmolie bij hoesten- rozemarijnolie voor de bleekneusjes, pubers, eerste menses en vooral bij stevig staan (ouderen).

En je leert verder:

Aanmelden via e-mail.

Kosten: € 50,00 én 10% korting op aanschaf producten.

zaterdag 9 maart 13:30-16:30 uur

De Hollandse Wikkel
Weipoortseweg 69, Zoeterwoude

071 580 2600

print dit item
Leiden vanaf zaterdag 9 maart

Organische Architectuur

Fotoexpositie samengesteld door Pieter van der Ree.

Professor Organische architectuur Pieter van der Ree is samensteller en conservator van de internationaal reizende foto-expositie over deze bijzondere vorm van architectuur.

Er wordt een selectie foto's getoond uit deze tentoonstelling. Journalist Maarten Baanders gaat bij de opening met de samensteller in gesprek.

Opening zaterdag 9 maart om 15.30 uur

Te bezoeken t/m 6 april ma t/m za van 13.00-16.00 uur (tenzij er een activiteit in de zaal plaatsvindt)

Toegang gratis

zaterdag 9 maart 15:30 uur

zaterdag 6 april 16:00 uur

Cultuurzaal Sijthoff
Doezastraat 1 B, Leiden

www.sijthoff-leiden.nl

print dit item
Den Haag woensdag 13 maart

Voor licht uit warmte of LED?

Studiecentrum voor antroposofie, lezing door Henk Stolk.

De gloeilamp produceert licht door een gloeiendheet draadje. De halogeenlamp doet dit met een veel hogere temperatuur. De led-lamp is fundamenteel anders, want produceert licht uit ontlading.

Henk zal uitleggen dat de bron van licht een verstrekkende betekenis heeft in de aard van haar licht.

Door de uitfasering van de gloeilamp en halogeenlamp in Europa is er voor de consument geen keuze meer in het soort licht dat hij wil.

Naast natuurwetenschappelijke kenmerken van (kunst)licht zullen ook geesteswetenschappelijke achtergronden van het licht de revue passeren.

Henk is een lichtexpert door zijn 40 jarige ervaring in sportveldverlichting. Op zijn antroposofisch, spirituele weg publiceerde hij “Filosofie voor duisternis".

woensdag 13 maart 20:00 uur

Vreedehuis
Riouwstraat 1, Den Haag

antroposofiedenhaag.nl

print dit item
Rotterdam vrijdag 15 maart

De gelijkheid. Driegeleding van het sociale organisme.

Voordracht en werkgroep over de spiritualisering van het denken, voelen en willen, met Mieke Mosmuller arts, filosoof, auteur.

De Gelijkheid: Tot plicht geworden liefde moet het rechtsleven zijn.

Het huidige rechtsleven heeft weinig gelijkenis met wat het in de sociale driegeleding zou zijn geweest. Wanneer we bedenken dat het de Werkende Geest is die een vermoeden kan geven van de sociale grondeis, dan leren we weer erkennen dat de werkende geest het hart kan doen overstromen van liefde waardoor de mond slechts juistheid spreekt. Brengen we die liefde in rechtsvorm dan kunnen we zeggen: Het rechtsleven is een tot plicht geworden liefde.

Voordracht en werkgroep over de spiritualisering van het denken, voelen en willen

Rotterdam Rudolf Steiner school Prinsenland

Vrijdag 15 maart 2019, 20.00 u,

Zaterdag 16 maart 2019.

10.00-17.00 u, zaal open: een half uur voor aanvang.

Consumpties en lunch op zaterdag inbegrepen

Kosten: voordracht vrijdags € 15,00, werkgroep zaterdags € 65,00. Voor minder draagkrachtigen: vrij/za. € 40,00. Voor hen die een steunbedrag willen geven tbv. eerst genoemden: € 150,00.

Voor de vrijdag hoeft u zich niet aan te melden. Opgave zaterdag: van tevoren, schriftelijk, telefonisch of per email bij Bert Verschoor, Hoge Maasdijk 66, 4281 NH Andel. 06-13164751, bertverschoor@gmail.com

of Lieke van der Ree, 010- 4528202.

Na bevestiging kunt u het bedrag storten op rek.nr. Triodosbank NL82 TRIO0197614043 tnv E Blom te Andel.

vrijdag 15 maart 20:00-22:00 uur

Rudolf Steiner school Prinsenland
Michelangelostraat 375, Rotterdam

print dit item
Den Haag zondag 17 maart

Stilte

Een programma met tekst en muziek over de kunst van de verstilling, afwachten, ontvangen, tot zichzelf komen.

Inleiding: Lisette Buisman.

Muziek: het Koetshuistrio. Froukje Wiebenga - fluit, Frank Goossens - altviool, Wim Voogd - piano met werken van Debussy, Ravel, Messiaen e.a.

Entree: vrijwillige bijdrage; richtbedrag € 20,00.

Vanaf 15.00 uur is het café geopend.

zondag 17 maart 15:30-17:15 uur

Elisabeth Vreedehuis
Riouwstraat 1, Den Haag

070 350 5103

print dit item
Zoetermeer woensdag 20 maart

Pasteltekenen in het teken van voorjaarsbloemen

Workshop door Anneke van Wensveen & Maaike Kroese, kunstzinnig therapeuten.

De lente en de kleuren van voorjaarsbloemen staan centraal staan. Ter concrete inspiratie staan er in de ruimte. Met het zachte pastelkrijt zoek je naar een eigen uitdrukking. Tastend vanuit een kleurensfeer naar een kleurbeweging komt de vorm tevoorschijn. Een mooie manier om het voorjaar te beginnen. Ervaring is niet nodig.

Kosten: € 10,00 (reductie mogelijk)

Aanmelden wenselijk (i.v.m. voorbereiding van materiaal) bij:

Anneke van Wensveen (06-49365158 / acvanwensveen@gmail.com) of

Maaike Kroese (06-23209116)

woensdag 20 maart 20:15-22:00 uur

Therapeuticum Aurum
Frits de Zwerverhove 1, Zoetermeer

06 4936 5158 / 079 321 1837

uitgebreide informatie...

www.stanzo.nl

print dit item
Den Haag donderdag 21 maart

Hoe verkrijgt men bewustzijn op hogere gebieden

Studiecentrum voor antroposofie, lezing door Marc Nauwelaerts.

Marc zal vertellen hoe zijn karma hem na een lange zoektocht langs oosterse spirituele wegen ‘toevallig’ in contact bracht met dit basisboek van Steiner. De eerste lectuur wekte weinig enthousiasme tot een bepaalde passage de spreker heel diep trof.

Hij moest zijn oordeel over het werk volledig herzien. Sindsdien is het boek hem tot een vriend geworden, een betrouwbare gids op zijn levensweg. Zowel in de buitenwereld, waar Marc als ingenieur werkte als in zijn binnenwereld.

Marc was voorzitter van de Antroposofische Vereniging in België. Verder speelde hij jarenlang mee in de Mysteriedrama’s.

donderdag 21 maart 20:00 uur

Vreedehuis
Riouwstraat 1, Den Haag

antroposofiedenhaag.nl

print dit item
Zoetermeer donderdag 21 maart

Vluchtelingen in wereldwijd perspectief

Voordracht door Frans Lutters.

Onze tijd vraagt om samenwerking voorbij alle grenzen. De ontmoeting met vluchtelingen wekt een mondiaal bewustzijn. Iedere mens, waar hij ook vandaan komt, met zijn eigen lot en intenties geeft een raadsel op en vraagt om dialoog.

Frans Lutters zal op deze avond de mondiale vluchtelingenstromen in een actueel en spiritueel perspectief plaatsen. Daarbij is ruimte voor gesprek en ontmoeting.

Frans Lutters is vrijeschoolleraar en auteur van verschillende boeken.

Kosten: € 10,00 (reductie mogelijk)

Aanmelden niet nodig

donderdag 21 maart 20:15-22:00 uur

Therapeuticum Aurum
Frits de Zwerverhove 1, Zoetermeer

06 4936 5158 / 079 321 1837

uitgebreide informatie...

www.stanzo.nl

print dit item
Den Haag zaterdag 23 maart

Beweging in de kunsten

Mens en Kunstdag van de secties voor Beeldende Kunsten en die voor Woord, Muziek en Euritmie van de Antroposofische Vereniging.

Leven is beweging. Een zich gestaag ontvouwende bewegingsstroom. Alle vormen om ons heen en in onszelf zijn uit dit soort bewegingen ontstaan. De kwaliteit van al die bewegingen is van grote invloed op onze gezondheid en welbevinden. We leven daarbij in een tijd waarin zowel onze uiterlijke als innerlijke bewegingen in toenemende mate gemechaniseerd worden. Daarom willen we tijdens deze themadag op zoek gaan naar de kunst van de ritmische en de bezielde beweging, zowel in de kunsten als in het dagelijkse leven.

Deze themadag is de zesde in een reeks van zeven dagen en wordt georganiseerd door de Sectie van de Beeldende Kunsten en de Sectie voor Woord, Muziek en Euritmie van de Antroposofische Vereniging en is bedoeld voor iedereen die zich beroepsmatig of uit belangstelling interesseert voor het thema "Beweging".

Voor dagprogramma zie bijlage.

zaterdag 23 maart 09:30-17:00 uur

Elisabeth Vreedehuis
Riouwstraat 1, Den Haag

06 1822 0342

uitgebreide informatie...

www.antroposofischevereniging.nl

print dit item
Den Haag zaterdag 23 maart

Oloïde maken in 1 dag

Workshop o.l.v. Joost Poel.

Een uitgekiende oefening in het ruimtelijk vormen.

De Oloïde is een uitvinding van Paul Schatz, een Zwitserse wiskundige en beeldhouwer.

Het maken van deze vorm is een fantastische oefening in ruimtelijk inzicht, ook voor geoefende beeldhouwers. De vorm is fascinerend en zeer aansprekend.

In 1 dag is het mogelijk om deze vorm te maken. Als materiaal wordt albast gebruikt.

Kosten: € 75,00 incl. materiaal en koffie/thee en lunch.

zaterdag 23 maart 10:00-16:00 uur

De Beeldhouwwinkel
Maanweg 68, Den Haag

070 306 0655

www.beeldhouwwinkel.nl

print dit item
Den Haag woensdag 27 maart

Zingeven aan je leven

Studiecentrum voor antroposofie, lezing door Sylvia Kwarten.

Steeds meer mensen weten niet meer waarvoor ze het eigenlijk allemaal nog doen. Een paar citaten:

Harold S. Kushner: Je wordt niet gelukkig door het geluk na te jagen. Je wordt gelukkig door een zinvol leven te leiden.

Rudolf Steiner: De zin van het leven bestaat daaruit, dat goddelijke wezens de mensen steeds meer laten meewerken aan de ontwikkeling van het bestaan.

Emily Esfahani Smith: Mensen wijzen op vier pijlers die betekenis geven aan hun leven: het ergens bij horen; een motiverend doel; het hebben van een coherent verhaal van hun leven; mystieke ervaringen waarin ze boven zichzelf uitstijgen.

In de voordracht gaat Sylvia vooral in op deze vier pijlers.

Bij voldoende belangstelling kan Sylvia ook een cursus van 4 bijeenkomsten hierover geven.

woensdag 27 maart 20:00 uur

Vreedehuis
Riouwstraat 1, Den Haag

antroposofiedenhaag.nl

print dit item
Zoetermeer vanaf vrijdag 29 maart

Ruimte voor nieuwe rituelen voor overgangsmomenten in je leven

Twee middagen met Marion Kuipéri.

In ons leven vinden vele overgangsmomenten plaats. We denken bijvoorbeeld aan een geboorte, huwelijk en pensionering. Bij een huwelijk en een uitvaart kennen we nog rituelen die we met elkaar beleven, een verjaardag en een geboorte vieren we vaak met een bezoek, maar andere belangrijke levensmomenten laten we vaak voorbij gaan in de vaart van het leven of omdat we het te ongemakkelijk vinden.

Dat is jammer, want het zijn bij uitstek momenten om bij ons leven stil te staan, afscheid te nemen van wat achter ons ligt en ons te openen voor de toekomst. Daar leent een persoonlijk ritueel zich goed voor.

Een ritueel werkt verbindend, helend en bevestigend.

Deze twee middagen gaan we kijken welke plek rituelen innemen in ons leven en hoe je een persoonlijk ritueel kunt creëren. We krijgen informatie, delen, schrijven en zingen. De tweede middag zullen we met elkaar een ritueel beleven waarin het labyrint centraal staat.

We zingen eenvoudige liederen die betrekking hebben op overgangsmomenten in ons leven.

Tijd 13.30-16.00 uur.

Kosten: € 65,00

vrijdag 29 maart 13:30 uur

vrijdag 5 april

De Zonneboom
Dorpsstraat 200, Zoetermeer

071 512 3137

www.dezonneboom.nl

print dit item
Leidschendam vanaf zaterdag 30 maart

Een jaar in de (biodynamische) moestuin 2019

Jaarcursus ecologisch (moes)tuinieren met biodynamische elementen, met theorie en veel praktijk.

Een jaarprogramma van 8 zaterdagen, 1x per maand, van februari t/m september.

De lesdata zijn: 30 maart, 13 april, 11 mei, 8 juni, 13 juli, 14 en 28 september, 12 oktober

Tijd: zaterdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur.

Velt-lesgever: Anouk Winkler

Velt-Leden)prijs: 8 lessen voor € 85,00

Voor niet-leden € 105,00 voor 8 lessen

Aanmelden per e-mail.

zaterdag 30 maart 10:00 uur

zaterdag 12 oktober

Boerderij Aurora
Wilsveen 33, Leidschendam

06 2842 5086

uitgebreide informatie...

beweegt.velt.be/denhaag

print dit item
Leiden zaterdag 30 maart

Van takkentaal tot twinkelend gebladerte

Euritmievoorstelling door Chantal Heijdeman en Martine Meursing.

Het exploreren van levende bomentaal in beweging. Een onderzoek van natuur en kunstzinnige vormgeving.

Entree: € 15,00 CJP en studenten€ 10,00

zaterdag 30 maart 20:00 uur

Cultuurzaal Sijthoff
Doezastraat 1 B, Leiden

www.sijthoff-leiden.nl

print dit item
Den Haag vrijdag 5 april

De mythe van 11 september ontmaskerd

Bijeenkomst van de Alertgroep Den Haag.

Nog steeds lijkt een groot deel van de wereldbevolking te geloven in het sprookje dat de Amerikaanse regering-Bush ons op de mouw heeft gespeeld…

De bewijzen dat de regering Bush deze gebeurtenissen zèlf heeft georganiseerd stapelen zich nog steeds op. Er is steeds meer wetenschappelijk hard bewijs verzameld door een grote groep architecten en bouwkundigen dat de officiële lezing niet kan kloppen.

Maar nu is er een volgende stap gezet door een grote groep juristen om een nieuw onafhankelijk onderzoek te eisen. Een Grand Jury moet daar nu verder over beslissen.

Maar weten wij zelf genoeg over alle feiten? Kunnen wij die informatie ook uitdragen naar anderen? Kunnen we een wereld-wijde actie organiseren om deze leugens te ontmaskeren en te laten zien wat de werkelijke waarheid is achter de gebeurtenissen van 11 september 2001?

Vrijdagmiddag 10 mei Waarom zoveel immigratie?

Wereldwijd vinden er grote volksverhuizingen plaats. Dat komt omdat wij eerst landen hebben uitgebuit, zodat alle rijkdommen nu bij ons zijn opgepot en iedereen verwacht het hier beter te hebben dan in het eigen land. En mensen ontvluchten hun eigen land omdat wij nog vrij recentelijk die landen via oorlog en geweld van hun leiders hebben beroofd, en er daardoor een levensbe-dreigende situatie is gecreëerd. Wat te doen met al die stromen gelukzoekers en ontheemde vluchtelingen? Ons antwoord: wij bouwen een muur om Europa heen, of ook om Amerika of Israël heen en we vragen Turkije om al die vluchtelingen tegen te houden en terug te sturen (de Turkijedeal, die het fascistische Turkije op zijn beurt weer als chantagemiddel kan gebruiken tegenover het Westen). Ons motto wordt steeds meer: eigen land eerst. Maar wat is de werkelijke oplossing voor dit wereldwijde probleem? En hoe werken we daar naar toe? Moeten niet alle grenzen eigenlijk open?

vrijdag 5 april 15:30-18:00 uur

Alert groep Den Haag
Riouwstraat 23, Den Haag

www.alertgroepen.nl

print dit item
Leiden zaterdag 6 april

Open dag Hogeschool Leiden

Opleidingen vrijeschool Pabo, Docent Euritmie en Docent Muziek.

Kom op zaterdag 6 april 2019 van 09.30 tot 14.00 uur naar de Hogeschool Leiden.

Ga in gesprek met de studenten en docenten en proef van de sfeer op de hogeschool. Meld je aan via de website:

De volgende opleidingen openen hun deuren:

Kom langs en proef de sfeer!

zaterdag 6 april 09:30-14:00 uur

Hogeschool Leiden
Zernikedreef 11, Leiden

www.hsleiden.nl/opleiden/bacheloropleidingen/aanmelden-open-dag

print dit item
Den Haag zondag 7 april

Apocalyps: Het openen van de 7 zegels

Euritmieuitvoering met inleiding.

Uit de Openbaring van Johannes

Programma

Entree: vrijwillige bijdrage met als richtbedrag € 20,00

(vanaf 15.00 uur is het café geopend)

Info per e-mail.

zondag 7 april 15:30 uur

Elisabeth Vreedehuis
Riouwstraat 1, Den Haag

print dit item
Rotterdam maandag 8 april

Pasen en de vernieuwde levenskracht

Voordracht door Henk van Oort.

De komende Stille Week voor Pasen biedt weer de mogelijkheid ons te verdiepen in Christus’ lijden en zijn eenwording met de aardse materie. Voor de huidige mens is het geen eenvoudige zaak om zich een voorstelling te maken van zo’n verheven en gecompliceerde daad.

Toch zijn er uit verschillende bronnen bijzonderheden te melden die ons op weg helpen enig zicht te krijgen op deze esoterische en tegelijk exoterische aangelegenheid. Niet alleen de christologie die uit de antroposofie ontstaan, is kan ons op weg helpen, maar er zijn ook ontwikkelingen in de reguliere wetenschap die ons kunnen helpen bij het oplichten van een tipje van de sluier. Als we met een open blik de ons omringende werkelijkheid benaderen, dan openbaren zich nooit eerder waargenomen verbanden.

Tijdens deze voordracht verdiepen we ons in wat Rudolf Steiner onthult heeft over Christus’ sterven en zijn opstanding. Ook zal een aantal recente ontdekkingen in de huidige wetenschap besproken worden die aanvullende informatie geven op deze nauwelijks te bevatten gebeurtenis. Zoveel mogelijk zal in deze voordracht worden getracht kunst, religie en wetenschap te verenigen, zoals de antroposofie als holistische geesteswetenschap beoogt.

Henk van Oort was tot aan zijn pensionering werkzaam in diverse takken van onderwijs, ook vrijeschool, als klassenleraar en als docent Engelse taal- en letterkunde. Van zijn hand zijn verschillende publicaties verschenen. Hij geeft op diverse locaties cursussen en lezingen gerelateerd aan antroposofie.

Verdere informatie op de website.

maandag 8 april 20:00-21:45 uur

Rudolf Steiner College
Tamboerstraat 9, Rotterdam

06 1771 4110

henkvanoorttraining.nl

print dit item
Den Haag woensdag 10 april

Technische manipulatie van je lichaam: hoever ga je?

Studiecentrum voor antroposofie, lezing door Diederick Sprangers.

Een van de stromingen in het transhumanisme wil ons onvolmaakte lijf vervolmaken, het lijden verhinderen en ook supersoldaten kweken.

Diederick Sprangers bespreekt kunstmatige voortplantingstechnieken, 'reparatie-geneeskunde' op alle niveaus van organen tot DNA, biohacking en doe-het-zelf-biologie. Wat vinden we nog ethisch aanvaardbaar? Daarvoor moeten we de feiten kennen. De antroposofie biedt bovendien houvast bij het verwerven van perspectief op de lichamelijke kant van het transhumanisme. Wat dan het meest in het oog springt, is het klonen van mensen: hoever staat het daarmee?

woensdag 10 april 20:00 uur

Vreedehuis
Riouwstraat 1, Den Haag

antroposofiedenhaag.nl

print dit item
Den Haag vanaf donderdag 11 april

De Fenomenologie van de vorm

Cursus met oefeningen in klei en zachte steen, o.l.v. Joost Poel.

Door de ontwikkeling van de beeldhouwkunst sinds het einde van de vorige eeuw is de vorm, net als de kleur, zelfstandig geworden. De vorm hoeft allang niet meer uitsluitend de gestalte van goden, mensen dieren, enz. weer te geven, ze heeft een eigen leven gekregen. Dit gaat verder dan de zgn. abstracte kunst, omdat deze vormentaal niet verwijst naar natuurlijke vormen. Op een raadselachtige manier blijkt er in de vormenwereld zelf een soort ordening te zijn wanneer je deze terugbrengt naar zijn meest basale kenmerken. Daarmee gaan we aan de slag.

In de cursus gaan we dit eigen-leven van de vorm onderzoeken met verschillende oefeningen in klei en zachte steen. Thema’s die aan bod komen zijn:

Het spel van massa en ruimte, kracht of verstarring. De kromming van het vlak en de vlakspanning. De ontmoeting van vlakken in lijnen, kanten en punten. Het dubbel gekromde vlak, de dynamiek en leven in het beeld. Hoe kan je de werking van de vorm in een beeld helder krijgen en verwoorden, anders dan mooi of lelijk?

Datum: donderdag 11, vrijdag 12 en zaterdag 13 april 2019

Tijd: 10.00 – 16.00 uur

Kosten: € 225,00 incl. lunch en basis materiaal

donderdag 11 april 10:00 uur

zaterdag 13 april

De Beeldhouwwinkel
Maanweg 68, Den Haag

070 306 0655

www.beeldhouwwinkel.nl

print dit item
Den Haag donderdag 11 april

Licht en Duisternis

Workshop o.l.v. Wil Uitgeest.

Wil Uitgeest vertelt over 3 kunstwerken waarin Licht en Duisternis centraal staan. Over een werk op de Documenta, over Nizami en Anish Kapoor.

Na de pauze volgt een licht/duister teken-oefening met een nabespreking.

donderdag 11 april 14:00-17:00 uur

Het Vreedehuis
Riouwstraat 1, Den Haag

www.vreedehuis.nl

print dit item
Den Haag vrijdag 12 april

Grondbegrippen Antroposofie: De zin van ons bestaan

Studiecentrum voor antroposofie: inleidende lezing door Peter Tromp.

Het belang van de aartsengel Michael in onze tijd. Bij voldoendebelangstelling is, wil Peter een leesgroep starten en beginnen met één van de eerste boeken van Steiner: Theosofie.

vrijdag 12 april 20:00 uur

Vreedehuis
Riouwstraat 1, Den Haag

antroposofiedenhaag.nl

print dit item
Den Haag woensdag 17 april

De strijd tegen generalisaties

Studiecentrum voor antroposofie, lezing door Kees Hulsman.

Kees Hulsman is een internationaal erkend expert m.b.t. de verhoudingen tussen Moslims en Christenen. Hij werkt al meer dan 20 jaar in Egypte en is oprichter van Arab-West Report.

Kees beschikt over contacten in alle lagen van de samenlevingen in verschillende Arabische landen. Door de databank van het Arab-West Report is een stageprogramma ontstaan dat vele studenten van overal ter wereld aantrekt. '

Kees laat door concrete voorbeelden zien dat niets zwart/wit is maar dat de werkelijkheid in Egypte veel veelzijdiger is dan vaak wordt aangenomen.

Door zijn werk is in Nederland het orgaan Overleg Joden, Christenen en Moslims ontstaan waarin oud-D66 senator Hanneke Gelderblom zeer actief is. Kees heeft haar voor deze bijeenkomst uitgenodigd.

woensdag 17 april 20:00 uur

Vreedehuis
Riouwstraat 1, Den Haag

antroposofiedenhaag.nl

print dit item
Zoetermeer donderdag 18 april

Paasvoordracht - het Mysterie van Golgotha

Voordracht door Sebastiaan de Vries.

Deze avond valt op Witte Donderdag waarop het Laatste Avondmaal plaatsvond, waarbij Christus zijn apostelen verzameld had rond de tafel. Het is het moment waarop Christus het brood en de wijn laat rondgaan. Wat gebeurde er toen, wat is de betekenis ervan en hoe is de samenhang met het verdere verloop van het Paasgebeuren binnen het Mysterie van Golgotha?

Dr. Sebastiaan de Vries is filosoof en is als docent verbonden aan de vrijeschoolpabo.

Kosten: € 10,00 (reductie mogelijk)

Aanmelden niet nodig

donderdag 18 april 20:15-22:00 uur

Therapeuticum Aurum
Frits de Zwerverhove 1, Zoetermeer

06 4936 5158 / 079 321 1837

uitgebreide informatie...

www.stanzo.nl

print dit item
Den Haag vrijdag 19 april

Oloïde maken in 1 dag

Workshop o.l.v. Joost Poel.

Een uitgekiende oefening in het ruimtelijk vormen.

De Oloïde is een uitvinding van Paul Schatz, een Zwitserse wiskundige en beeldhouwer.

Het maken van deze vorm is een fantastische oefening in ruimtelijk inzicht, ook voor geoefende beeldhouwers. De vorm is fascinerend en zeer aansprekend.

In 1 dag is het mogelijk om deze vorm te maken. Als materiaal wordt albast gebruikt.

Kosten: € 75,00 incl. materiaal en koffie/thee en lunch.

Locatie: Maanweg 68, Den Haag

vrijdag 19 april 10:00-16:00 uur

De Beeldhouwwinkel
Maanweg 68, Den Haag

070 306 0655

www.beeldhouwwinkel.nl

print dit item
Den Haag zaterdag 4 mei

Help ik kan schilderen

Workshop en nascholing voor kunstzinnig therapeuten.

Eendaagse workshop schilderen op doek, o.l.v. Agnes Hulleman.

Stap voor stap wordt je begeleid om een eigen werk te kunnen creëren.

Stap 1 is een lijnenspel maken op grijs papier

Stap 2 is de vlakken inkleuren met zwart en wil en grijstinten

Stap 3 is met een passepartout een mooi detail uit dit werk halen.

Stap 4 is in de middag, na de lunch

Nu ga je met acrylverf het detail op doek aanbrengen en in kleur uitwerken. Er blijft altijd een licht gedeelte in het werk voor het contrast

Het geeft zelfvertrouwen om zo te kunnen werken

Geaccrediteerd voor 6 punten regulier

Parkeergelegenheid en lift aanwezig.

zaterdag 4 mei 10:30-16:30 uur

Bink 36
Binckhorstlaan 36, Den Haag

06 4380 0555

uitgebreide informatie...

agneskunstzinnigetherapie.nl/leren-schilderen

print dit item
Den Haag woensdag 8 mei

De filosofie achter het transhumanisme

Studiecentrum voor antroposofie, lezing door Jesse Mulder.

Transhumanisten claimen dat de mens onbegrensd ‘maakbaar’ is: dankzij onze moderne technieken kunnen we onze bestaansvorm ingrijpend veranderen. Hierbij gaan ze ervan uit dat ik mezelf kan blijven, of ik nu in een biologisch lichaam of in een mechanisch lichaam, of misschien zelfs ‘in the cloud’ besta. Maar hoe zit het eigenlijk met mijn identiteit door dit soort veranderingen?

Transhumanisten gaan uit van een specifiek begrip van identiteit; Jesse zal laten zien dat die tot het genre science fiction behoort. Daarnaast plaatst hij een ander, spiritueel begrip van identiteit, om te eindigen met enkele beschouwingen over wat deze filosofische bevindingen betekenen voor onze verhouding tot het transhumanisme.

woensdag 8 mei 20:00 uur

Vreedehuis
Riouwstraat 1, Den Haag

antroposofiedenhaag.nl

print dit item
Zoetermeer donderdag 9 mei

Vergeefse vrijheidsstrijd?

Voordracht door Désanne van Brederode over Syrische vluchtelingen in Nederland.

In de media wordt uitvoerig ingegaan op het vraagstuk van de vluchtelingen met veel aandacht voor het probleem van integratie en mogelijke radicalisering. Men vergeet vaak wat voor verschrikkingen Syrische vluchtelingen in de oorlog, maar ook in voorafgaande dictatuur van president Assad hebben doorgemaakt. Voor hen zijn de idealen van rechtvaardigheid, democratie en vrijheid oprecht en doorleefd.

Maar kunnen deze nieuwkomers in onze samenleving nog aan hun idealen vasthouden? Wat betekent vrijheid en mensenrechten nog voor de Nederlanders zelf?

Désanne van Brederode (1970) is schrijver en filosoof, en sinds 2013 bestuurslid van Het Syrische Comité in Nederland.

Kosten: € 10,00 (reductie mogelijk)

Aanmelden niet nodig

donderdag 9 mei 20:15-22:00 uur

Vrijeschool Vuurvogel
Schansbos 5-6, Zoetermeer

06 4936 5158 / 079 321 1837

uitgebreide informatie...

www.stanzo.nl

print dit item
Den Haag zaterdag 11 mei

Waarom zoveel immigratie?

Bijeenkomst van de Alertgroep Den Haag.

Wereldwijd vinden er grote volksverhuizingen plaats. Dat komt omdat wij eerst landen hebben uitgebuit, zodat alle rijkdommen nu bij ons zijn opgepot en iedereen verwacht het hier beter te hebben dan in het eigen land. En mensen ontvluchten hun eigen land omdat wij nog vrij recentelijk die landen via oorlog en geweld van hun leiders hebben beroofd, en er daardoor een levensbe-dreigende situatie is gecreëerd.

Wat te doen met al die stromen gelukzoekers en ontheemde vluchtelingen? Ons antwoord: wij bouwen een muur om Europa heen, of ook om Amerika of Israël heen en we vragen Turkije om al die vluchtelingen tegen te houden en terug te sturen (de Turkijedeal, die het fascistische Turkije op zijn beurt weer als chantagemiddel kan gebruiken tegenover het Westen).

Ons motto wordt steeds meer: eigen land eerst. Maar wat is de werkelijke oplossing voor dit wereldwijde probleem? En hoe werken we daar naar toe? Moeten niet alle grenzen eigenlijk open?

zaterdag 11 mei 15:30-18:00 uur

Alert groep Den Haag
Riouwstraat 23, Den Haag

www.alertgroepen.nl

print dit item
Rotterdam maandag 13 mei

Fenomenologie als wetenschappelijke methodiek

Lezing door Jan van Gils.

Om de fenomenologische methodiek een plaats te geven, geeft Jan eerst een korte schets van de ontwikkelingsgang van de natuurwetenschappelijke kennis. Wat waren de kernpunten in deze ontwikkeling en welke tendens is daarin waarneembaar? Wat zou de reikwijdte van deze methodiek kunnen zijn als hij ingang zou vinden in het wetenschappelijke denken?

Vervolgens doen we met elkaar enkele oefeningen om in praktische zin kennis te maken met fenomenologie als wetenschappelijke methodiek.

Op deze openbare ledenavond van de Rotterdamse ledengroep van de Antroposofische Vereniging zijn belangstellenden van harte welkom.

Vanaf 19.45 is er inloop en ontmoeting bij koffie en thee.

maandag 13 mei 20:00-21:45 uur

Rudolf Steiner College
Tamboerstraat 9, Rotterdam

06 1771 4110

print dit item
Den Haag dinsdag 14 mei

Filosofie van de Vrijheid

Studiecentrum voor antroposofie, lezing door Jelle van der Schuit.

In het begin profileerde Rudolf Steiner zich als filosoof. Dit culmineerde in het werk: De filosofie van de vrijheid uit 1893. Hierin breekt hij een lans voor de mens als geestelijk wezen, en wijst hij op de betekenis van het denken.

Door ons denken zijn we in staat om orde te scheppen in onze verbrokkelde waarnemingen, waardoor een waarachtig en samenhangend wereldbeeld kan ontstaan. Het denken dwingt niet, maar levert juist een betrouwbare grondslag om ons als vrij wezen te manifesteren. In de diepere gronden van het denken weven ook gevoelens en wilsintenties.

Verder verdedigt Steiner een individualistische ethiek. Ieder mens kan met zijn talenten en strevingen op grond van morele intuïties zich harmonisch invoegen in een wereld van “vrije geesten”.

dinsdag 14 mei 20:00 uur

Vreedehuis
Riouwstraat 1, Den Haag

antroposofiedenhaag.nl

print dit item
Den Haag zaterdag 18 mei

Ik kom tot bezinning met euritmie, zang en viool

Studiecentrum voor antroposofie, lezing met euritmie en muziek.

Deze prachtige middag zal gaan over de weg die de mens in het leven kan gaan. Aspecten die iedere moderne mens in zijn eigen leven kan ontmoeten als hij of zij tot bezinning komen wil.

Harry Buisman zal een inleiding houden over het thema aan de hand van drie teksten: een citaat uit Kafka’s brief ‘Der Wahre Weg’; Novalis gedicht Hymne; Rudolf Steiner’s spreuk voor Ita Wegman. Harry zal de teksten ook spreken voor de euritmie.

Euritmie door Elisabeth Appenrodt en Lisette Buisman. Muziek van Arvo Pärt, György Kurtág en Paul Hindemith; viool door Astrid Abas, piano en zang door Dorien Verheijden

zaterdag 18 mei 15:30 uur

Vreedehuis
Riouwstraat 1, Den Haag

antroposofiedenhaag.nl

print dit item
Den Haag vanaf vrijdag 31 mei

Inleiding in meditatie vanuit antroposofie

Cursus o.l.v. Thomas Mayer en Agnes Hardorp.

De beginnerscursus bestaat uit praktische oefeningen met aansluitend uitwisseling van ervaringen. De cursus is intensief en heeft reeds bij velen geleid tot een geregelde meditatie-oefenweg. De veelzijdige meditatiemogelijkheden worden ervaarbaar:

Voertaal: Duits of Engels in overleg met de deelnemers.

Kosten: € 200,00, korting mogelijk.

Tijd: Vrijdag 19.00 tot 22.00, Zaterdag 9.30 tot 20.00 Zondag 9.30 tot 13.00 uur

Aanmelding en verdere informatie bij Thomas Mayer en Agnes Hardorp via mail of telefoon.

In oktober begint een scholing van 1, 5 jaar met vier weken in het klooster Samaya. De thema’s van de vier weken zijn: verbinding met engelen, elementenwezens en Christus, verbinding met de gestorvenen, grondsteenmeditatie, rozenkruisermeditatie, het Onzevader en verlossing van dubbelgangers.

De cursusleiders

Agnes Hardorp: Opleidingen en werk als zangeres, zanglerares, pianiste en euritmiste en studeerde geschiedenis.

Thomas Mayer: Vanaf 1988 actief in de Directe Democratie die zich richt op het bevorderen van de bottum up democratie in Duitsland en regionale geldsystemen. Hij is auteur van diverse boeken over directe democratie, geomantie en elementenwezens.

vrijdag 31 mei 19:00 uur

zondag 2 juni

Vreedehuis
Riouwstraat 1, Den Haag

/ +49 177 879 6786

uitgebreide informatie...

www.antroposofische-meditatie.nl

print dit item
Den Haag woensdag 5 juni

Van waarneming via informatica tot wijsheid in de zorg

Studiecentrum voor antroposofie, lezing door Albert Vlug.

Wijsheid ontstaat niet vanzelf, maar vereist bewuste reflectie. Voor reflecteren is inzicht nodig en kennis van samenhangen. Kennis verwerven we door waarnemingen begripsmatig te verwerken, in samenhang te brengen, in formatie te brengen. Zo is er een proces van informatie-kennis-wijsheid.

Het wezenlijke van een cultuur is het verheffen van het gegevene. We maken bakstenen van zand en huizen van bakstenen. We maken ook mooie kunstvoorwerpen. Thans is de vraag: hoe kunnen we met moderne technologie het gegevene verheffen? Hoe wordt daarbij het perspectief van ‘wijsheid' leidend? Waar zit de menselijke component?

Met voorbeelden uit Albert’s eigen praktijk in de gezondheidszorg wordt dit concreet toegelicht.

woensdag 5 juni 20:00 uur

Vreedehuis
Riouwstraat 1, Den Haag

antroposofiedenhaag.nl

print dit item
Den Haag zaterdag 8 juni

Oloïde maken in 1 dag

Workshop o.l.v. Joost Poel.

Een uitgekiende oefening in het ruimtelijk vormen.

De Oloïde is een uitvinding van Paul Schatz, een Zwitserse wiskundige en beeldhouwer.

Het maken van deze vorm is een fantastische oefening in ruimtelijk inzicht, ook voor geoefende beeldhouwers. De vorm is fascinerend en zeer aansprekend.

In 1 dag is het mogelijk om deze vorm te maken. Als materiaal wordt albast gebruikt.

Kosten: € 75,00 incl. materiaal en koffie/thee en lunch.

zaterdag 8 juni 10:00-16:00 uur

De Beeldhouwwinkel
Maanweg 68, Den Haag

070 306 0655

www.beeldhouwwinkel.nl

print dit item
Den Haag zaterdag 15 juni

De zes dienaren

Familievoorstelling voor jong en oud door het Märchenensemble Stuttgart van het sprookje van de gebroeders Grimm.

Wij zijn een groep van negen fris afgestudeerde euritmiestudenten uit verschillende landen en euritmieopleidingen (Zuid-Afrika, Japan, USA, Zuid-Korea, Servië, Nederland en Duitsland). Wij zijn samengekomen in Stuttgart, aan het Eurythmeum, om onder leiding van Michael Leber twee euritmie-voorstellingen uit te werken.

Het zo genoemde ‘Märchen Ensemble‘, dat al meer dan 25 jaar bestaat, maakt van 12 tot 19 juni 2019 een tournee door Nederland.

Wij verheugen ons op de euritmie-voorstelling 'De Zes Dienaren' die wij gaan opvoeren in het Elisabeth Vreedehuis.

Inloop vanaf: 15.30 uur

Kosten: vrijwillige bijdrage

zaterdag 15 juni 16:00-16:40 uur

Elisabeth Vreedehuis, grote zaal
Riouwstraat 1, Den Haag

070 355 0039

uitgebreide informatie...

www.maerchen-ensemble.de

print dit item
Den Haag zaterdag 15 juni

Euritmieprogramma

Uitgevoerd door het Märchenensemble Stuttgart

Een euritmieprogramma met werken van o.a. Johannes Brahms, Dag Hammarskjöld, Zoltán Kodály, Nelly Sachs, Shel Silverstein en Rudolf Steiner.

Wij zijn een groep van negen fris afgestudeerde euritmiestudenten uit verschillende landen en euritmieopleidingen (Zuid-Afrika, Japan, USA, Zuid-Korea, Servië, Nederland en Duitsland). Wij zijn samengekomen in Stuttgart, aan het Eurythmeum, om onder leiding van Michael Leber twee euritmie-voorstellingen uit te werken.

Het zo genoemde ‘Märchen Ensemble‘, dat al meer dan 25 jaar bestaat, maakt van 12 tot 19 juni 2019 een tournee door Nederland.

Wij verheugen ons op het euritmieprogramma wat wij gaan vertonen in het Elisabeth Vreedehuis.

Inloop: 19.30 uur.

Kosten: vrijwillige bijdrage

zaterdag 15 juni 20:00-21:00 uur

Elisabeth Vreedehuis, grote zaal
Riouwstraat 1, Den Haag

070 355 0039

uitgebreide informatie...

www.maerchen-ensemble.de

print dit item
Den Haag zaterdag 7 september

Help ik kan schilderen

Workshop en nascholing voor kunstzinnig therapeuten.

Eendaagse workshop schilderen op doek, o.l.v. Agnes Hulleman.

Stap voor stap wordt je begeleid om een eigen werk te kunnen creëren.

Stap 1 is een lijnenspel maken op grijs papier

Stap 2 is de vlakken inkleuren met zwart en wil en grijstinten

Stap 3 is met een passepartout een mooi detail uit dit werk halen.

Stap 4 is in de middag, na de lunch

Nu ga je met acrylverf het detail op doek aanbrengen en in kleur uitwerken. Er blijft altijd een licht gedeelte in het werk voor het contrast

Het geeft zelfvertrouwen om zo te kunnen werken

Geaccrediteerd voor 6 punten regulier

Parkeergelegenheid en lift aanwezig.

zaterdag 7 september 10:30-16:30 uur

Bink 36
Binckhorstlaan 36, Den Haag

06 4380 0555

uitgebreide informatie...

agneskunstzinnigetherapie.nl/leren-schilderen

print dit item

AntroVistade gezamenlijke antroposofische agenda

voeg uw bericht toe aan de gezamenlijke agenda…