Agenda

Rotterdam zaterdag 15 december

Je naam als levenskompas

Kennismakingsdag workshop o.l.v. Brigitte van Bourgonje.

Op een kennismakingsdag is er gelegenheid om op verschillende tijden een workshop 'Je naam als levenkompas' te volgen. In de workshop maak je op een ervaringsgerichte wijze kennis met de lichaamsgerichte stiltemeditatie de Naamsoefening en haar achtergrond.

De Naamsoefening:

De groepsgrootte is maximaal 4 personen, zodat er ruimte is voor persoonlijke aandacht en vragen. Geef bij aanmelden aan welk tijdstip je voorkeur heeft en wat je 2e keuze is, mocht het tijdstip van je voorkeur al vol zijn.

Zaterdag 15 december 2018

Tijdstip A: 10.30-11.45 uur

Tijdstip B: 13.00-14.15 uur

Tijdstip C: 15.30-16.45 uur

Vrijdag 25 januari 2019

Tijdstip A: 10.30-11.45 uur

Tijdstip B: 14.00-15.15 uur

Tijdstip C: 19.30-20.45 uur

Prijs: € 25,00 p.p. per workshop

Neem voor informatie en aanmelden contact op met Brigitte van Bourgonje.

zaterdag 15 december

AsmaraKlank
Trondheimpad 46, Rotterdam

010 420 9371

www.asmaraklank.nl

print dit item
Zoetermeer donderdag 24 januari

Ik maak mij vrij, maar niet los

Bijeenkomst over de sociologische basiswet met John Hogervorst.

Zeker in de afgelopen eeuw ontwikkelt de mens zich steeds meer tot een individueel, eigenwijs wezen. Allerlei sociale verbanden die vroeger vanzelfsprekend waren – familiebanden, de kerk, de vakbond, de buurt, … - zijn verwaterd: de moderne mens voelt zich er niet meer als vanzelfsprekend mee verbonden. Hij gaat zijn eigen weg en maakt zijn eigen keuzes.

Maar waar voert die eigen weg naar toe – en hoe moet het met de samenleving als geheel als die niets anders is dan een optelsom van individuen? Vanavond onderzoeken we wat we kunnen doen om deze ontwikkeling in goede banen te geleiden, zodat enerzijds de mens daadwerkelijk zijn eigen weg vindt, anderzijds de samenleving niet in ontelbare deeltjes uit elkaar valt.

Kosten: € 17,50

donderdag 24 januari 2019 20:00-22:00 uur

De Zonneboom
Dorpsstraat 200, Zoetermeer

071 512 3137

www.dezonneboom.nl

print dit item
Rotterdam vrijdag 25 januari

Je naam als levenskompas

Kennismakingsdag workshop o.l.v. Brigitte van Bourgonje.

Op een kennismakingsdag is er gelegenheid om op verschillende tijden een workshop 'Je naam als levenkompas' te volgen. In de workshop maak je op een ervaringsgerichte wijze kennis met de lichaamsgerichte stiltemeditatie de Naamsoefening en haar achtergrond.

De Naamsoefening:

De groepsgrootte is maximaal 4 personen, zodat er ruimte is voor persoonlijke aandacht en vragen. Geef bij aanmelden aan welk tijdstip je voorkeur heeft en wat je 2e keuze is, mocht het tijdstip van je voorkeur al vol zijn.

Vrijdag 25 januari 2019

Tijdstip A: 10.30-11.45 uur

Tijdstip B: 14.00-15.15 uur

Tijdstip C: 19.30-20.45 uur

Prijs: € 25,00 p.p. per workshop

Neem voor informatie en aanmelden contact op met Brigitte van Bourgonje.

vrijdag 25 januari 2019

AsmaraKlank
Trondheimpad 46, Rotterdam

010 420 9371

www.asmaraklank.nl

print dit item
Rotterdam zaterdag 26 januari

Goethes sprookje en de Mysteriedrama's

Conferentie/themadag van het Drempeltheater.

Welke onverwachte verbanden zijn er te ontdekken in Goethes sprookje De groene slang en de schone lelie? Dit is het thema van de conferentie die wordt gehouden in Rotterdam, twee weken voor de uitvoering van het 2e mysteriedrama van Rudolf Steiner in Theater Zuidplein.

In Goethes sprookje zijn thema’s uit het eerste en tweede mysteriedrama herkenbaar. Op deze conferentie zullen we dit diepgaand ervaren.

Het euritmiegezelschap I-OANNA van Adriana van Beek toont beelden uit het sprookje.

Lisette Buisman, priester in de Christengemeenschap in Zeist, weet op kunstzinnige wijze de verdere beelden van Goethe’s sprookje in een groots perspectief te plaatsen. Voorts is er een boeiende en verhelderende lezingen door Frans Lutters. Tot slot zal het Drempeltheater de Tempelscene spelen uit het 2e drama.

Deelname: € 20, incl. thee/koffie/ soep. Graag brood meenemen.

Over te maken op NL33 TRIO 0784 9539 02 tnv

Stichting Drempeltheater ovv ‘conferentie’.

zaterdag 26 januari 2019 10:30-16:00 uur

Rudolf Steiner College
Tamboerstraat 9, Rotterdam

06 1771 4110

www.drempeltheater.nl

print dit item
Zoetermeer donderdag 7 februari

Samenwerkend het egoïsme voorbij

Bijeenkomst over de sociale hoofdwet met John Hogervorst.

Doorgeschoten egoïsme leidt tot de ergste dingen: menselijke hebzucht dreigt de aarde onbewoonbaar te maken; zelfzucht gaat voorbij aan de behoeften van de anderen. Toch zal geen verstandig mens ontkennen dat het egoïsme in ieder van ons leeft.

Daarmee wordt het de vraag: en wat doen we daarmee? Is het mogelijk dat wij elkaar helpen voorbij het egoïsme te raken? Kunnen wij samenwerkend het egoïsme binnen de perken houden en daarmee samen bouwen aan iets dat groter is dan we zelf zijn?

Vanavond onderzoeken we de sociale hoofdwet, die de richting aangeeft om samen aan een wereld te werken die voor ieder een betere wereld kan zijn.

Kosten: € 17,50

donderdag 7 februari 2019 20:00-22:00 uur

De Zonneboom
Dorpsstraat 200, Zoetermeer

071 512 3137

www.dezonneboom.nl

print dit item
Rotterdam zondag 10 februari

De beproeving van de ziel

Opvoering van het 2e mysteriedrama van Rudolf Steiner door het Drempeltheater.

De vier mysteriedrama's tonen op kunstzinnige wijze de realiteit van karma en reïncarnatie. De taferelen geven afwisselend een beeld van de personages in de huidige tijd en van hun leven in een vroegere incarnatie, toen ze in andere verhoudingen tot elkaar stonden en ingrijpende belevenissen deelden.

Dit tweede drama speelt deels in de Middeleeuwen, rond een burcht van Tempelridders die hun naderende ondergang voorvoelen, en een groep boerenmensen die verschillend reageren op wat er gaande is in de burcht. En dan zijn we in een volgend tafereel weer in het heden, waar de mensen uit die vroegere incarnaties nu hun sympathieën, antipathieën en uiteenzettingen met elkaar hebben.

De uitvoering van de drama’s is steeds een geïntegreerd kunstproject. Toneelspel, spraakvorming, muziek, belichting en euritmie vormen één geheel. Het spreken vanuit de klanken, de woorden, het ritme, de dynamiek en de inleving in de verschillende zielekwaliteiten maakt het spelen en het meebeleven van een mysteriedrama tot een bijzondere belevenis.

Het meemaken van een mysteriedrama kan een intens gebeuren zijn, dat niet zozeer met het hoofd, maar veeleer met het hart wordt beleefd. Het is een ervaring die eigenlijk met niets te vergelijken valt. De teksten komen aan in een diepere laag van de toeschouwer die ook een blik krijgt in een andere, onzichtbare wereld buiten zichzelf. Dit vraagt van de toeschouwer een nieuwe manier van luisteren en kijken en een zekere lenigheid van geest.

De piano- en vioolmuziek is voor elk drama en elk tafereel gecomponeerd door Peter Visser. Op de dag van uitvoering zal Peter van 12.00 tot 13.00 uur een inleiding houden over zijn muziek. Men kan zich hiervoor aanmelden bij het bestellen van de kaarten bij Theater Zuidplein.

Kaarten ad € 50,00 zijn vanaf 15 december on-line te bestellen bij Theater Zuidplein, ook telefonisch: 010- 20 30 203.

U kunt zelf uw stoel in de zaal of op het balkon kiezen en voor 's avonds een broodmaaltijd met soep bestellen.

Mensen met een kleine beurs kunnen gedeeltelijke restitutie aanvragen via info@drempeltheater.nl

Voor nadere informatie en busvervoer vanaf Zeist-Driebergen: zie www.drempeltheater.nl

zondag 10 februari 2019 13:30-20:15 uur

Theater Zuidplein
Zuidplein 60-64,, Rotterdam

06 1771 4110

www.theaterzuidplein.nl

print dit item
Zoetermeer donderdag 21 februari

De ontmoeting van mens tot mens

Bijeenkomst over het sociale oerfenomeen met John Hogervorst.

Wat gebeurt er wanneer twee mensen met elkaar in gesprek zijn? Al te vaak gebeurt er dan niets, of niet veel bijzonders.

Maar soms gebeurt er iets wezenlijks dat een diepe en veelbetekenende ervaring kan zijn: er vindt een wezenlijke ontmoeting plaats. Je kunt beleven dat de ander jou werkelijk gezien heeft – en dat jij de ander in zijn ware wezen hebt ontmoet.

De ander zien en zelf gezien worden: het zijn bevoorrechte momenten die in een mensenleven lang na kunnen werken. Vanavond ‘onderzoeken’ we dit verschijnsel: wat gebeurt er en wat kunnen we doen om deze bijzondere vorm van elkaar ontmoeten vaker te kunnen beleven?

Kosten: € 17,50

donderdag 21 februari 2019 20:00-22:00 uur

De Zonneboom
Dorpsstraat 200, Zoetermeer

071 512 3137

www.dezonneboom.nl

print dit item
Zoetermeer donderdag 7 maart

Laat de toekomst maar beginnen

Bijeenkomst over de sociale driegeleding met John Hogervorst.

De mens die als individu zijn eigen weg kiest; die ook een diep verlangen heeft de andere mens te ontmoeten; die wil samenwerken tot welzijn van het geheel – dat is eigenlijk de mens van vandaag.

Sociale driegeleding is het ordenende principe dat ons in staat stelt de samenleving zó te vormen dat vrijheid (voor ieders individuele ontwikkeling); gelijkheid (om ieders mens-zijn te waarborgen) en broederschap (samen werken, samen delen) dagelijks richtinggevend kunnen zijn.

Vanavond onderzoeken we de kernpunten van de sociale driegeleding en houden we zijn belemmeringen en potentie tegen het licht.

Kosten: € 17,50

donderdag 7 maart 2019 20:00-22:00 uur

De Zonneboom
Dorpsstraat 200, Zoetermeer

071 512 3137

www.dezonneboom.nl

print dit item
Zoetermeer vanaf vrijdag 29 maart

Ruimte voor nieuwe rituelen voor overgangsmomenten in je leven

Twee middagen met Marion Kuipéri.

In ons leven vinden vele overgangsmomenten plaats. We denken bijvoorbeeld aan een geboorte, huwelijk en pensionering. Bij een huwelijk en een uitvaart kennen we nog rituelen die we met elkaar beleven, een verjaardag en een geboorte vieren we vaak met een bezoek, maar andere belangrijke levensmomenten laten we vaak voorbij gaan in de vaart van het leven of omdat we het te ongemakkelijk vinden.

Dat is jammer, want het zijn bij uitstek momenten om bij ons leven stil te staan, afscheid te nemen van wat achter ons ligt en ons te openen voor de toekomst. Daar leent een persoonlijk ritueel zich goed voor.

Een ritueel werkt verbindend, helend en bevestigend.

Deze twee middagen gaan we kijken welke plek rituelen innemen in ons leven en hoe je een persoonlijk ritueel kunt creëren. We krijgen informatie, delen, schrijven en zingen. De tweede middag zullen we met elkaar een ritueel beleven waarin het labyrint centraal staat.

We zingen eenvoudige liederen die betrekking hebben op overgangsmomenten in ons leven.

Tijd 13.30-16.00 uur.

Kosten: € 65,00

vrijdag 29 maart 2019 13:30 uur

vrijdag 5 april 2019

De Zonneboom
Dorpsstraat 200, Zoetermeer

071 512 3137

www.dezonneboom.nl

print dit item

AntroVistade gezamenlijke antroposofische agenda

voeg uw bericht toe aan de gezamenlijke agenda…