Agenda

Zoetermeer woensdag 16 oktober

Syrische vluchtelingen in Nederland

Lezing door Désanne van Brederode.

In de media wordt uitvoerig ingegaan op het vraagstuk van de vluchtelingen met veel aandacht voor het probleem van integratie en mogelijke radicalisering. Men vergeet vaak wat voor verschrikkingen Syrische vluchtelingen in de oorlog, maar ook in de voorafgaande dictatuur van president Assad hebben doorgemaakt. Voor hen zijn de idealen van rechtvaardigheid, democratie en vrijheid oprecht en doorleefd.

Maar kunnen deze nieuwkomers in onze samenleving nog aan hun idealen vasthouden? Wat betekenen vrijheid en mensenrechten nog voor de Nederlanders zelf?

Désanne van Brederode (1970) is schrijver en filosoof, en sinds 2013 bestuurslid van Het Syrische Comité in Nederland.

Kosten: € 10,00 (reductie mogelijk)

woensdag 16 oktober 20:15-22:00 uur

Vrijeschool Vuurvogel
Schansbos 5-6, Zoetermeer

06 4936 5158 / 079 321 1837

uitgebreide informatie...

www.stanzo.nl

print dit item
Doorn zaterdag 19 oktober

Schilderen met oliepastel

Workshop o.l.v. Baukje Exler.

Tijdens deze dag leer je de techniek ‘schilderen met oliepastelkrijt’ kennen. We werken met oliepastelkrijt dat we met een natuurlijk medium lossen, waardoor er een schilderachtig effect ontstaat.

Laag over laag brengen we de kleuren aan en lossen we het krijt weer op. Vanuit de nuances van kleur ontstaat beweging en dynamiek. Ik probeer een ieder te leren waarnemen wat voor een compositie daar uit mag ontstaan. Licht en duisternis, kleur en compositie zijn thema’s die door de dag verweven zijn. Wil je de wereld van oliepastel leren kennen?

En wil je gevoed worden door kleur en nieuwe inspiratie opdoen en verzorgd worden met een heerlijke lunch en tussendoortjes? Schrijf je dan in voor deze workshop. ervaring is geen vereiste.

Kosten € 80,00 inclusief materiaal.

Aanmelden kan per mail.

zaterdag 19 oktober 10:00-16:00 uur

Atelier Exler
Sterkenburgerlaan 18a, Doorn

06 4118 9743

www.baukje-exler.com

print dit item
Breda donderdag 24 oktober

Een ander licht op euthanasie

Voordracht door Marianne de Nooij en Hans van Delden.

Sterven is een ingrijpend gebeuren dat ons op een dag zal overkomen. De manier waarop, daar hebben de meeste mensen weinig invloed op. We kunnen bang zijn voor het levenseinde, maar ook voor de periode die aan dit levenseinde voorafgaat. Angst is vaak een belangrijk motief achter een vraag naar euthanasie. Als mensen van deze tijd staan we voor de opgave bij onszelf na te gaan wat lijden, verlies en hulpbehoevendheid, waarmee het levenseinde gepaard gaat voor ons betekenen.

Twee sprekers geven hun visie op het stervensproces en het levenseinde.

Zij gaan in op vragen als: maakt het uit hoe je sterft?

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze medemens in een sfeer van liefdevolle aandacht zijn/haar stervensproces kan doormaken? En: hoe komen wij tot een waardige en spirituele stervenscultuur?

Met muzikale omlijsting door een lier-ensemble

Marianne de Nooij is priester van de Christengemeenschap in Amsterdam

Hans van Delden is hoogleraar medische ethiek aan de universiteit Utrecht.

U bent van harte welkom!

Namens de AViN en de Christengemeenschap West Brabant

Ontvangst met koffie en thee vanaf 19.30 uur. Aanvang lezing stipt 20.00uur

Entree: € 15,00 gereduceerd tarief € 10,00.-

Informatie per e-mail bij Renate Schemmel.

Organisatie: Antroposofische Vereniging en Christengemeenschap West Brabant

donderdag 24 oktober 20:00-22:00 uur

Rudolf Steiner School Breda
Minckelersstraat 27, Breda

06 1270 5701

uitgebreide informatie...

print dit item
Rotterdam maandag 28 oktober

Euritmietherapie

Voordracht door Jeanine Ritter.

Jeanine Ritter vertelt over de diepere achtergronden van de euritmietherapie (voorheen heileuritmie), de geschiedenis en ontwikkeling, en haar praktijkervaringen op dit gebied. We doen enkele oefeningen die voor iedereen als heilzaam kunnen worden ervaren.

Jeanine Ritter is leerkracht euritmie aan het Rudolf Steiner College, en kort geleden afgestudeerd in de euritmietherapie. Ze is lid van de AViN-ledengroep Rotterdam.

maandag 28 oktober 20:00-21:45 uur

Rudolf Steiner College
Tamboerstraat 9, Rotterdam

06 1771 4110

print dit item
Zoetermeer dinsdag 29 oktober

De warme kleuren van de herfst

Workshop pasteltekenen door Anneke van Wensveen & Maaike Kroese.

In de herfst zijn de bladeren aan de bomen bijzonder mooi; in vele kleuren tonen ze hun pracht. In deze workshop creëren we met het zachte pastelkrijt eerst een stemming. We nemen andere kleuren erbij en gaan op zoek naar nieuwe herfstkleuren. En tenslotte kan in de tekening iets tot vorm komen, bijvoorbeeld een herfstblad. En zo komt ons eigen kleurenbeeld van de herfst tevoorschijn.

Ervaring is voor deze workshop niet vereist.

Kosten: € 10,00 (reductie mogelijk)

Aanmelden: noodzakelijk (i.v.m. maximumaantal deelnemers) bij Anneke van Wensveen (06-49365158, acvanwensveen@gmail.com).

dinsdag 29 oktober 20:15-22:00 uur

Therapeuticum Aurum
Frits de Zwerverhove 1, Zoetermeer

06 4936 5158 / 079 321 1837

uitgebreide informatie...

www.stanzo.nl

print dit item
Rotterdam woensdag 30 oktober

De natuurlijke zorg rondom de dood

Thema-avond met antroposofisch verpleegkundige Ruth Cooiman.

In de tijd van Allerzielen gaat de thema avond over het nabij zijn in de laatste levensfase, het sterven en opbaren en de dagen daarna tot de begrafenis of crematie.

We spreken over de verzorging van het lichaam met natuurlijke middelen.

Ook geef ik handreikingen hoe je er met kinderen mee om kunt gaan.

woensdag 30 oktober 20:00-21:45 uur

Natuurlijk Gezondheidscentrum Rotterdam
Voorschoterlaan 40a, Rotterdam

010 422 0074

www.zorgvanwiegtotgraf.nl

print dit item
Rotterdam maandag 4 november

Gedenkstonde voor de gestorvenen

Door de Projectgroep Gedenkstonde Den Haag.

De Gedenkstonde voor de Gestorvenen is een avond met poëzie, muziek en euritmie, waarop we met toewijding denken aan dierbaren die gestorven zijn. Na een inhoudelijke inleiding door Paul Peeters heeft u de gelegenheid een meegebrachte bloem te plaatsen in een vaas. De meeste mensen noemen hierbij de naam van de gestorvene die zij gedenken, het kan ook in stilte worden gedaan.

De euritmie wordt uitgevoerd door drie euritmistes, die bewegen op pianomuziek en op gesproken woord in gedichten.

Voor de bekostiging van deze uitvoering is er na afloop gelegenheid tot een vrijwillige bijdrage, richtbedrag € 10,00. Meer mag, minder is ok.

De meegebrachte bloemen worden geschonken aan de Michaelkerk Rotterdam, Christengemeenschap, waar ze een plaats zullen krijgen in de ontmoetingsruimte.

Blik op het programma:

Gedichten

Muziek:

maandag 4 november 20:00-21:30 uur

Rudolf Steiner College
Tamboerstraat 9, Rotterdam

06 1771 4110

print dit item
Rotterdam dinsdag 5 november

De perfecte Chaos: Het 5G-netwerk dringend of dwingend?

Voordracht door Jan van Gils.

De meningen en standpunten lopen nogal uiteen als het om 5G maar ook over de 4G stralingnetwerken gaat.

Niet alleen wetenschappers maar ook politici en belangengroepen lopen niet in de pas met elkaar.

Rotterdam promoot de Smartcity. Tegelijk verwoorden tietallen gemeenten grote zorgen over de impact van 5G. De Privacy, de gezondheidsrisico`s, het klimaat enz.

Naar wie gaat u luisteren?

Ja, naar wie gaat u luisteren?

dinsdag 5 november 20:00-22:00 uur

Therapeuticum Helianth
Blondeelstraat 15, Rotterdam

06 1016 4981

uitgebreide informatie...

info@mathildevanmil.nl

print dit item
Rotterdam zaterdag 16 november

Heb ik weer....! Wat werkt er in mijn lot?

Seminar, georganiseerd door de Rotterdamse initiatiefgroep 'Overbruggen'.

Hoe werkt de engel in ons lot?

Op zaterdag 16 november gaan we ons speels en serieus bezighouden met zaken die gebeuren in ons leven en onderzoeken of voorvallen misschien een bedoeling hebben. Gaan we onze levensweg alleen of zijn er soms onzichtbare metgezellen?

Op zaterdag 16 november organiseert de Rotterdamse initiatiefgroep ‘Overbruggen” een tweede seminar. Dit keer onderzoeken we hoe de engel werkt in ons lot.

zaterdag 16 november 10:00-15:30 uur

Rudolf Steiner College Rotterdam
Tamboerstraat 9, Rotterdam

06 4127 7474

uitgebreide informatie...

print dit item
Rotterdam woensdag 20 november

De Puberteit

Thema-avond met antroposofisch verpleegkundige Ruth Cooiman.

Welke zorg kun je en wil je bieden aan jongeren die in de leeftijdsfase van de puberteit zijn? Hoezeer elke puber een individu is, zijn er toch overeenkomsten in hun ontwikkeling. Wat kunnen ze van opvoeders ontvangen en wat willen ze zelf liever ontdekken? Hoe gaan pubers om met hun veranderende lichaam en met seksualiteit?

Deze en andere vragen komen op deze thema-avond aan de orde.

woensdag 20 november 20:00-21:45 uur

Natuurlijk Gezondheidscentrum Rotterdam
Voorschoterlaan 40a, Rotterdam

010 422 0074

www.zorgvanwiegtotgraf.nl

print dit item
Rotterdam vanaf vrijdag 22 november

De Driegeleding van het sociale organisme

Voordracht en werkgroep met arts, filosoof en auteur Mieke Mosmuller, over de spiritualisering van het denken, voelen en willen.

De vierde bijeenkomst: Hier vormen de drie geledingen een levend geheel?

Zaal open: een half uur voor aanvang. Consumpties en lunch op zaterdag inbegrepen

Kosten

Voordracht vrijdagavond € 15,00, werkgroep zaterdag € 65,00. Voor minder draagkrachtigen: vrij/za. € 40,00. Voor hen die een steunbedrag willen geven t.b.v. eerstgenoemden: € 150,00.

Opgave

Voor de vrijdag hoeft u zich niet aan te melden.

Opgave zaterdag: van tevoren, telefonisch of per email bij Bert Verschoor, Hoge Maasdijk 66, 4281 NH Andel. 06-13164751, bertverschoor@ gmail.com of Lieke van der Ree, 010- 4528202.

Na bevestiging kunt u het bedrag storten op rek. nr. Triodosbank NL82 TRIO0197614043 t.n.v. E Blom te Andel

Vrijdag 22 november en zaterdag 23 november 2019.

De bijeenkomsten zijn zo ingericht dat ze ook apart kunnen worden gevolgd.

vrijdag 22 november 20:00 uur

zaterdag 23 november 17:00 uur

Rudolf Steinerschool Rotterdam Prinsenland
Michelangelostraat 275, Rotterdam

06 1316 4751

uitgebreide informatie...

www.occident.nl

print dit item
Rotterdam zaterdag 30 november

De 4 elementen in de beeldende kunst

Workshop o.l.v. Frits Bolk.

Unieke kunstbeschouwing gezien vanuit de dynamiek van de 4 elementen Vuur, Aarde, Lucht en Water. Een dieper doordringen in de beeldende kunst. Gaan zien waarom een schilder schildert zoals hij schildert. Kunstdiaseries in combinatie met eigen kunstzinnige werkzaamheid.

Kosten: € 55,00

Info/aanmelden: zie website

zaterdag 30 november 10:30-15:30 uur

Atelier de Dierenriem
Donker Curtiusstraat 26a2, Rotterdam

010 466 4646

www.atelierdedierenriem.nl

print dit item
Rotterdam zaterdag 7 december

Aanleren van een ritmische voetinwrijving

Werkgroep met antroposofisch verpleegkundige Ruth Cooiman.

Deze ochtend zal besteed worden aan het belang van de zorg voor onze voeten.

Eerst ervaren we hoe het is om een voetenbad te krijgen en daarna gaan we met elkaar oefenen om een eenvoudige ritmische voetinwrijving te ontvangen en te leren geven.

zaterdag 7 december 10:00-12:30 uur

Natuurlijk Gezondheidscentrum Rotterdam
Voorschoterlaan 40a, Rotterdam

010 422 0074

www.zorgvanwiegtotgraf.nl

print dit item
Zoetermeer dinsdag 10 december

Polytheïsme, monotheïsme en het christendom

Kunstgesprek o.l.v. Han van Ouwerkerk en Rien Zwijnenburg.

Aan de hand van afbeeldingen uit de beeldende kunst ontleend aan verschillende perioden van de kunstgeschiedenis wordt de ontwikkeling nagegaan van het veelgodendom naar monotheïsme en het christendom. Tijdens de lezing bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen en over het getoonde in gesprek te komen.

Han van Ouwerkerk studeerde kunstgeschiedenis en is vrijeschoolleraar in Leiden. Rien Zwijnenburg was antroposofisch huisarts. Hij heeft grote interesse in de kunst en is zelf beeldend kunstenaar.

Kosten: € 10,00 (reductie mogelijk)

Aanmelden niet nodig

dinsdag 10 december 20:15-22:00 uur

Vrijeschool Vuurvogel
Schansbos 5-6, Zoetermeer

06 4936 5158 / 079 321 1837

uitgebreide informatie...

www.stanzo.nl

print dit item
Rotterdam maandag 16 december

Het nathanische Jezuskind en Kaspar Hauser

Lezing door Nard Besseling.

Op deze openbare kerstviering van de Rotterdamse ledengroep van de Antroposofische Vereniging gaat Nard Besseling in op de missie van Kaspar Hauser. De lezing wordt omlijst door muziek van Johann Sebastian Bach en Franz Schubert door pianist Herman van Rooyen.

Kort voor kerstmis 1883, op 17 december, stierf Kaspar Hauser aan de verwondingen die hem twee dagen daarvoor waren toegebracht. Welke missie had Kaspar Hauser? Hij werd op Tweede Pinksterdag 1828 plotseling op straat aangetroffen als een sterk verwaarloosd kind van ca. 16 jaar, dat nauwelijks kon lopen en spreken. Maar hij ontwikkelde zich snel en werd door zijn opvoeders een engel in mensen-gedaante genoemd. Alle haat en vijandigheid die hij in zijn leven ondervond, beantwoordde hij met mildheid. Het wezen van Kaspar Hauser kan ons op het spoor brengen van de impuls die het nathanische Jezuskind in zich droeg. Die impuls is voor onze tijd heel belangrijk en gaat over mildheid als een hoge vorm van liefde.

Karl König was op een bijzondere manier door Kaspar Hauser gefascineerd, en herkende de actuele kracht die nog steeds van Kaspar Hauser uitgaat. En vanuit dit actuele beleven kunnen we iets dichterbij het wezen van het nathanische Jezuskind komen, dat in de kerstnacht verschijnt.

Nard Besseling (1957) leeft en werkt vanuit de overtuiging dat mens zijn de belangrijkste drijfveer in het leven is. Inspiratie voor dit spirituele humanisme vind hij in het werk van Rudolf Steiner, de kunst van Rafaël en de levensloop van Kaspar Hauser. Kijk voor zijn huidige werk op www.utz.nl.

Belangstellenden zijn van harte welkom.

Inloop vanaf 19.45 uur.

maandag 16 december 20:00-21:45 uur

Rudolf Steiner College
Tamboerstraat 9, Rotterdam

06 1771 4110

print dit item

AntroVistade gezamenlijke antroposofische agenda

voeg uw bericht toe aan de gezamenlijke agenda…