menu

Agenda van activiteiten

 

agendabericht toevoegen

 « 12345678910 » 

vanaf zaterdag 10 november 2018
Gent

Een Economie met Respect voor de Landbouw

Zes bijeenkomsten georganiseerd door de Vereniging voor Associatieve Economie in samenwerking met de winkel De Blauwe Bloem.

We zien de bio (dynamische) landbouw in versneld tempo in het krachtenveld van de vrijemarkteconomie terechtkomen. Deze ontwikkeling belooft weinig goeds voor de toekomst van de bio-boeren, want door het destructieve effect van de concurrentie zullen de biologische en de biodynamische landbouw gaandeweg onder dezelfde prijsdruk komen te staan als de gangbare.

Het enige alternatief voor deze ontwikkeling is de transitie van reguliere naar bio (dynamische) landbouw gelijk op laten gaan met een even diepgaande transitie op economisch gebied: van vrijemarkteconomie naar associatieve economie.

In tegenstelling tot wat ons meestal wordt voorgehouden, bestaat er geen enkele noodzaak, noch praktisch, noch principieel, om onze economie in te richten op basis van winstbejag en concurrentie. Deze principes zijn achterhaald en uitgediend, en horen in de economie van de 21ste eeuw niet meer thuis.

Rudolf Steiner gaf reeds in 1922 in een cursus voor studenten economie* een nieuw concept dat veel beter beantwoordt aan de eisen en mogelijkheden van deze tijd. Deze nieuwe, associatieve vorm van economie is toegesneden op de mensen van vandaag en de wereld van morgen.

In de realisatie daarvan zijn tot nu toe nog maar nauwelijks enkele eerste stapjes gezet. Bovendien wordt de draagwijdte van de transitie meestal onderschat. Het gaat immers niet om het wegpoetsen van enkele ‘schoonheidsfoutjes’ van de vrijemarkteconomie, maar om een echte omvorming van de hele economie.

Om voor deze transitie achtergronden en praktijkervaringen aan te reiken, organiseert de Vereniging voor Associatieve Economie in samenwerking met de winkel De Blauwe Bloem in het najaar van 2018 in Gent een cursusreeks van zes bijeenkomsten op zaterdagochtend.

________

* In het voorjaar van 2016 door Nearchus opnieuw uitgegeven onder de titel 'Economie - de wereld als één economie'.

zaterdag 10 november 2018 09:30 uur

zaterdag 15 december 2018 13:00 uur

De Blauwe Bloem
Lange Steenstraat 52, Gent
 België

+32 09 233 0574

uitgebreide informatie...

www.ae-vereniging.org

meer activiteiten (30) in deze omgeving...

donderdag 17 januari
Culemborg

Het belang van vrijheid van onderwijs

Gespreksavond met Joris Boermans en Monique Vis.

lees hier verder...
vanaf vrijdag 18 januari
Haarlem

Intuïtief Tekenen, Schilderen & Boetseren

Cursus o.l.v. Inger van der Werf.

lees hier verder...
vanaf vrijdag 18 januari
Driebergen

Indianenliederen zingen en trommelen

O.l.v. Madeleine Ingen Housz m.m.v. Lothart Berger uit Keulen als gastdocent Ritme, TaKeTiNa en boventoon specialist, Afrika-kenner.

lees hier verder...
vrijdag 18 januari
Vught

Winter

Kunstzinnige workshop o.l.v. Joek Eijssen.

lees hier verder...
vanaf vrijdag 18 januari
Groningen

Filosofie van de Vrijheid... Doen

Practicum met Willem Daub.

lees hier verder...
vrijdag 18 januari
Leiden

Rembrandt en tijdgenoten: het hogere en het dagelijkse

Voordracht door Mark Mastenbroek.

lees hier verder...
zaterdag 19 januari
Zeist

Omgaan met agressie, geweldloze communicatie

Workshop van Scillz.

lees hier verder...
vanaf zaterdag 19 januari
Almere

Zelf handelen bij kinderziektes, griep of valpartijen

Cursus o.l.v. Karina Post.

lees hier verder...
zaterdag 19 januari
Driebergen-Rijsenburg

Microbioom

Antroposofisch arts Aart van der Stel en natuurvoedingskundige Henny de Lint verzorgen opnieuw een studiedag over dit actuele onderwerp.

lees hier verder...
zaterdag 19 januari
Zeist

Op weg. Wegen en inwijdingswegen in het dagelijks leven en in de religie

Openbare Christologie-conferentie georganiseerd door de Landelijke Ledengroep Christologie en Antroposofie.

lees hier verder...
zaterdag 19 januari
Zaandam

Mindful Boetseren

Workshop o.l.v. Mirjam Koops.

lees hier verder...
zaterdag 19 januari
Culemborg

Open dag Werfklas

Met een presentatie van de kinderen.

lees hier verder...
zaterdag 19 januari
Den Haag

Humor met Baptiste Hogrefe

Workshop euritmie van de Nederlandse Vereniging voor Euritmisten.

lees hier verder...
zaterdag 19 januari
Amsterdam Noord

Tast-Zin!

Workshop boetseren met véél klei, o.l.v. Ank Jimmink.

lees hier verder...
zaterdag 19 januari
Culemborg

Biografisch boetseren naar Raoul Ratnowski

Onder begeleiding van Marlies 't Hart, kunstzinnig therapeut.

lees hier verder...
zaterdag 19 januari
Kamperveen

Levenslust en Lol

Speeldag met Madeleine de Vletter-Wulf.

lees hier verder...
vanaf zaterdag 19 januari
Werkhoven

Farbe und Bewusstseinsräume.

Waarnemingsscholing met Ilse Müller (Duitsland).

lees hier verder...
vanaf zaterdag 19 januari
Leiden

Licht op Rembrandt

Schildercursus met Frederiek Nelissen.

lees hier verder...
zaterdag 19 januari
Driebergen Rijsenburg

Natuur in Begeleiding

Informatiebijeenkomst over coachingsopleiding Kraaybeekerhof.

lees hier verder...
zaterdag 19 januari
Culemborg

Open meedenkmiddag

Een middag om actief mee te denken over het vormgeven van een staatsvrije bovenbouw.

lees hier verder...
vanaf zondag 20 januari
Haarlem

Biodynamisch werken op het land en in de tuin

Basiscursus o.l.v. Carmencita de Ruiter.

lees hier verder...

 « 12345678910 » 

 

agendabericht toevoegen