Agenda

vanaf woensdag 26 augustusEnschede

Het Sprookje en de Moderne Inwijding

Studiegroep met Wim Wolbrink.

Inleiding

Naast een materiële wereld, die we met onze zintuigen kunnenwaarnemen, bestaat er ook een geestelijke wereld. Dezekunnen we niet zomaar waarnemen. We kunnen echter wel delatent aan-wezige zintuigen daarvoor ontwikkelen. Het ontvouwen van deze geestelijke zintuigen en een beginmaken met het waarnemen van die geestelijke wereld noemenwe inwijding.

Het duiden van sprookjes, maar ook van mythen, kan eenvruchtbaar middel zijn om een begin te maken met eenmoderne inwijdingsweg. Wie ben jij als mens in relatie tot demacrokosmos?Wat heb je aan de studiegroep?Een moderne inwijdingsweg kan leiden tot een stevig houvast, grote zekerheid en een duidelijke richting in het leven. Dit bereikt de inwijdingsleerling door het krijgen van inzicht inde mens, in zich zelf en in zich zelf in de relatie met de kosmos.

Voor wie is het?

Voor iedereen die openstaat om in de hedendaagse 21ste eeuwstappen te zetten op een moderne inwijdingsweg.

"Wenn du intelligenteKinder willst, lies ihnenMärchen vor. Wenn du noch intelligentere Kinder willst, lies ihnen noch mehr Märchen vor." - Albert Einstein

Wat doen we zoal op een avond?

Gastheer en docent

Wim Wolbrink vertelt al vele jarenverhalen in binnen- en buitenland opfestivals, in theaters, bedrijven en bijmensen thuis. Leuke, spannende, meeslependeverhalen. Mythen, sagen, legenden, fabels en wonder tales. Zijnopleiding tot verhalenverteller heeft WimWolbrink genoten aan het EmersonCollege in East Sussex, Engeland.

Wim isnaast verteller en docent ook menskundigadviseur. Hij organiseert symposia, festivals en studiegroepen waarinhet veelzijdig gebruik van verhalen eenprominente plek inneemt.

woensdag 26 augustus 20:00 uur

woensdag 18 november 21:30 uur

Vrijeschool de Noorderkroon
Olieslagweg 138, Enschede

074 242 2696

uitgebreide informatie...

www.nationalevertelschool.nl/event/studiegroep-sprookje-en-de-moderne-inwijding

print dit item
zaterdag 10 oktoberKamperveen

Verdriet & Vreugde

Speeldag met ernst en humor, o.l.v. Madeleine de Vletter-Wulff.

Ervaar tijdens deze dag hoe je zelf kunt spelen met je emoties, in plaats van dat jij speelbal blijft van de emoties zelf.

Verdriet om het gemis van een dierbare, of om iets wat je dierbaar was, kan blijven hangen of zeuren, zodat je er last van krijgt. Je kunt er zelfs depressief van worden. Door je op kunstzinnige wijze en door middel van spel met verdriet te verbinden, kun je in nieuwe verbondeheid komen met die dierbare mens of met het wezenlijke van het dierbare wat je mist. En dat geeft vreugde!

Clownsvaardigheden helpen hier prachtig bij. Bovendien is het troostrijk en leuk om dit samen met anderen aan te gaan.

zaterdag 10 oktober 10:30-17:00 uur

SPEEL WIE JE BENT
Zuideinde West 3, Kamperveen

052 562 2007

www.inspel.nl

print dit item

AntroVistade gezamenlijke antroposofische agenda

voeg uw bericht toe aan de gezamenlijke agenda…