Activiteiten van De Levensboom en verwante initiatieven

Gezamenlijke antroposofische agenda i.s.m. www.antrovista.com

Zeist - zaterdag 2 maart

Landelijke sprookjesdag

Levende sprookjes organiseert een landelijke (baker) sprookjesdag voor ouders van peuters, kleuters en eerste klassers, pedagogisch medewerkers, kleuterleid (st)ers, eerste klasleerkrachten, onderwijsassisten en andere belangstellenden.

Er zijn lezingen, werkgroepen, kraampjes en tijd voor ontmoeting en uitwisseling.

Kosten: € 75,00

Informatie en opgave per e-mail.

zaterdag 2 maart 10.00-16.00 uur

Zeister vrijeschool onderbouw
Socrateslaan 22, Zeist

06 2694 7714

uitgebreide informatie...

levende-sprookjes.nl

print dit item
Amsterdam - zondag 17 maart

Tarwe zaaien

Kinderviering in de Lijdenstijd

Op de derde zondag in de Lijdenstijd zijn alle kinderen van 3 tot 10 jaar uitgenodigd om de tarwe te zaaien in een eigen pot voor thuis en in de grote schaal van ons allemaal samen.

Voor jong en oud wordt daarna het Grimmsprookje 'Vrouw Holle' als tafelpoppenspel opgevoerd. Meenemen: een pot of bakje met aarde.

Graag een vrijwillige bijdrage.

zondag 17 maart 12.15-13.00 uur

De Christengemeenschap Andrieskerk
A.J. Ernststraat 869, Amsterdam

06 3560 9944

amsterdam.christengemeenschap.nl

print dit item
Amersfoort - zaterdag 30 maart

Zit er Leven in de Dood?

Minisymposium van de Nationale Vertelschool

Het toenemende aantal bijna-dood ervaringen voedt de vraag wat leven en dood in wezen is. Het is heel concreet duidelijk geworden dat het bewustzijn ergens verblijft waar omstanders het niet kunnen waarnemen en ook nog zintuiglijk optimaal functioneert. Hoe duiden we deze continuïteit van bewustzijn en de kwaliteit van het leven in een dergelijke situatie?

Sabine neemt ons mee in haar eigen inspirerende ervaringswereld van de bijna-dood ervaring. Folkert laat op verrassende wijze zien welke weg het bewustzijn gaat wanneer het zenuwstelsel gekwetst is. Wim laat aan de hand van een meeslepend volkssprookje zien hoe de inzichten die hieronder schuil gaan al eeuwen in volksvertellingen bekend waren.

In dit minisymposium willen wij op drieërlei wijze het huidige algemene mens- en wereldbeeld zo ver uitbreiden dat we vanuit persoonlijke ervaringen en inzichten de vraag ‘Wat is continuïteit van bewustzijn?’ op een bevredigender manier kunnen beantwoorden dan met het platgeslagen materiële denken.

Ook zal het gesprek, persoonlijke ervaringen van de deelnemers en een kunstzinnige verwerking van de middag een integraal onderdeel vormen om ons verder te bezinnen op dit voor velen belangrijk thema over leven en dood. Iedereen is van harte welkom. Wel even opgeven dit i.v.m. met een beperkt aantal beschikbare plaatsen.

zaterdag 30 maart 14.00-17.00 uur

Koetshuis Randenbroek
Heiligenbergerweg 119, Amersfoort
 België

+32 0613347333

uitgebreide informatie...

nationalevertelschool.nl/event/zit_er_leven_in_de_dood

print dit item
Balk - vanaf zaterdag 6 april

Met sprookjes het jaar rond

Cursus voor opvoeders met Marianne Carolus

Een doorlopende serie werken aan sprookjes op vier zaterdagen vanaf herfst 2023. We werken per seizoen aan een sprookje rond een thema. De seizoenen maken samen het jaar, maar ze kunnen ook los van elkaar. Het maximum aantal deelnemers is zeven. Kosten € 10,00 per keer.

Tijdig aanmelden per mail. Je ontvangt met de bevestiging de deelnemerslijst en de tekst van het sprookje.

De thema's zijn:

Herfst 2023: zaterdag 4 november
Herfst en helden

De ontwikkeling van je mannelijke kant. In Sneeuwwitje en Rozerood is de man betoverd.

Winter 2023/24: zaterdag 3 februari
IJskoud kwaad

Het thema is je boze stiefmoeder. In Sneeuwwitje bezit zij een bijzondere spiegel.

Lente 2024: zaterdag 6 april
Lieve Lentemeisjes

Lot en de ontwikkeling van je vrouwelijke kant. De zeven raven en hun kleine zusje.

Zomer 2024: zaterdag 1 juni
Het hoogste licht

Deze keer gaat onze aandacht naar De prins en de draak (Zuidoost Europa).

Programma

zaterdag 6 april 10.30 uur

zaterdag 1 juni

Balk

uitgebreide informatie...

www.evadio.net

print dit item
Balk - zaterdag 1 juni

Het jaar rond met sprookjes

Cursus voor opvoeders met Marianne Carolus

Een doorlopende serie werken aan sprookjes op vier zaterdagen vanaf herfst 2023. We werken per seizoen aan een sprookje rond een thema. De seizoenen maken samen het jaar, maar ze kunnen ook los van elkaar. Het maximum aantal deelnemers is zeven. Kosten € 10,00 per keer.

Tijdig aanmelden per mail. Je ontvangt met de bevestiging de deelnemerslijst en de tekst van het sprookje.

De thema's zijn:

Herfst 2023: zaterdag 4 november
Herfst en helden

De ontwikkeling van je mannelijke kant. In Sneeuwwitje en Rozerood is de man betoverd.

Winter 2023/24: zaterdag 3 februari
IJskoud kwaad

Het thema is je boze stiefmoeder. In Sneeuwwitje bezit zij een bijzondere spiegel.

Lente 2024: zaterdag 6 april
Lieve Lentemeisjes

Lot en de ontwikkeling van je vrouwelijke kant. De zeven raven en hun kleine zusje.

Zomer 2024: zaterdag 1 juni
Het hoogste licht

Deze keer gaat onze aandacht naar De prins en de draak (Zuidoost Europa).

Programma

zaterdag 1 juni 10.30 uur

Balk

uitgebreide informatie...

www.evadio.net

print dit item
Zeist - vanaf zaterdag 14 september

Opleiding Beeldend (spel) begeleiden

Voor kleuterpedagogen die werkzaam zijn in het vrijeschool kleuteronderwijs of daar affiniteit mee hebben.

Tien modules staan in de opleiding Beeldend (spel) begeleiden in de eigen kleuterklas centraal. Modules zoals:

en nog zes andere modules.

zaterdag 14 september 10.00 uur

zaterdag 14 juni 2025 16.00 uur

Zeister vrijeschool onderbouw
Socrateslaan 22, Zeist

06 2694 7714

uitgebreide informatie...

print dit item

AntroVistade gezamenlijke antroposofische agenda

voeg uw bericht toe aan de gezamenlijke agenda…