Activiteiten van De Levensboom en verwante initiatieven

Gezamenlijke antroposofische agenda i.s.m. www.antrovista.com

Leiden - vanaf donderdag 16 juli

Spelen met je schaduw

2-daagse theaterworkshop met Anne van Ginkel.

Een vrolijke theatercursus met je slechtste zelf in de hoofdrol. We maken uitbundig gebruik van alles wat we niet kunnen, waar we een hekel aan hebben en waar onze haren recht van overeind gaan staan.

Op persoonlijk vlak zal blijken dat niets menselijks ons vreemd is. Door de tegenovergestelde beweging te maken van wat we gewoonlijk doen en onze onaangepaste kanten opzoeken en tonen, genereren we levendigheid, meer vrijheid in onszelf en een heleboel plezier. We werken met improvisatietechnieken uit de mime en theatersport, we laten ons inspireren door archetypen, sprookjes en natuurlijk onze eigen verhalen.

Door te spelen met status, stem, houding, beweging en de interactie met elkaar ontstaan er nieuwe dingen, theater maken is altijd een alchemistisch avontuur.

Kosten: € 95,00 (incl. btw en koffie/thee)

donderdag 16 juli 11:00 uur

vrijdag 17 juli 16:00 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

www.zonneboom.nl

print dit item
Enschede - vanaf woensdag 26 augustus

Het Sprookje en de Moderne Inwijding

Studiegroep met Wim Wolbrink.

Inleiding

Naast een materiële wereld, die we met onze zintuigen kunnenwaarnemen, bestaat er ook een geestelijke wereld. Dezekunnen we niet zomaar waarnemen. We kunnen echter wel delatent aan-wezige zintuigen daarvoor ontwikkelen. Het ontvouwen van deze geestelijke zintuigen en een beginmaken met het waarnemen van die geestelijke wereld noemenwe inwijding.

Het duiden van sprookjes, maar ook van mythen, kan eenvruchtbaar middel zijn om een begin te maken met eenmoderne inwijdingsweg. Wie ben jij als mens in relatie tot demacrokosmos?Wat heb je aan de studiegroep?Een moderne inwijdingsweg kan leiden tot een stevig houvast, grote zekerheid en een duidelijke richting in het leven. Dit bereikt de inwijdingsleerling door het krijgen van inzicht inde mens, in zich zelf en in zich zelf in de relatie met de kosmos.

Voor wie is het?

Voor iedereen die openstaat om in de hedendaagse 21ste eeuwstappen te zetten op een moderne inwijdingsweg.

"Wenn du intelligenteKinder willst, lies ihnenMärchen vor. Wenn du noch intelligentere Kinder willst, lies ihnen noch mehr Märchen vor." - Albert Einstein

Wat doen we zoal op een avond?

Gastheer en docent

Wim Wolbrink vertelt al vele jarenverhalen in binnen- en buitenland opfestivals, in theaters, bedrijven en bijmensen thuis. Leuke, spannende, meeslependeverhalen. Mythen, sagen, legenden, fabels en wonder tales. Zijnopleiding tot verhalenverteller heeft WimWolbrink genoten aan het EmersonCollege in East Sussex, Engeland.

Wim isnaast verteller en docent ook menskundigadviseur. Hij organiseert symposia, festivals en studiegroepen waarinhet veelzijdig gebruik van verhalen eenprominente plek inneemt.

woensdag 26 augustus 20:00 uur

woensdag 18 november 21:30 uur

Vrijeschool de Noorderkroon
Olieslagweg 138, Enschede

074 242 2696

uitgebreide informatie...

www.nationalevertelschool.nl/event/studiegroep-sprookje-en-de-moderne-inwijding

print dit item

AntroVistade gezamenlijke antroposofische agenda

voeg uw bericht toe aan de gezamenlijke agenda…