Agenda

dinsdag 13 juniRotterdam

Gezondheid kan niet zonder ontmoeting

Voordracht door Johanna Priester

Gezondheid verwerven betekent ontmoeting:

Maar wat is ontmoeten eigenlijk?

dinsdag 13 juni 20:00-22:00 uur

Therapeuticum Helianth
Blondeelstraat 15, Rotterdam

06 2814 4196

uitgebreide informatie...

www.helianth.nl

print dit item
zaterdag 17 juniBreda

Engel Uriël

Werken met euritmie o.l.v Chantal Heijdeman en Werbeckzang o.l.v. Cileke Angenent

Cileke en Chantal zullen deze dag afwisselend met zang en euritmie werken op een manier waardoor de ruimte om ons heet kleurreiker wordt. Met de engel Uriël verbinden we ons door een innig waarachtig vielen, door initiatiefkracht en met heldere intentie. Moge Uriël behoeden en bewaren.

zaterdag 17 juni 10:00-16:30 uur

R.S School
Minkelerstraat 17, Breda

048 647 6552

uitgebreide informatie...

www.cilekeangenent.nl

print dit item
maandag 19 juniRotterdam

Wonderen van ontwikkeling

Lezing door Jan Diek van Mansvelt, auteur van Wonderen van Ontwikkeling

Op deze openbare ledenavond van de AViN* ledengroep Rotterdam ontvangen we Jan Diek van Mansvelt als gastspreker over het eerste deel van zijn boek: de ontwikkeling van de plant.

Vanuit verwondering de natuur en de fenomenen waarnemend, bespreekt Jan Diek hoe zich in de bloemplanten metamorfoses voordoen: omvormingen van het bestaande naar een nieuwe fase zoals de plant dat doet. Elke omvorming blijkt uit een knoop op te staan. Na het 'groene' leven van de plant komt hij bloeiend in een andere dimensie, waarbij hij de 'hogere' insectenwereld betreedt. Ook de metamorfoserende ontwikkeling van 'tijd' naar 'ruimte' wordt besproken. En meer. Een beeldrijke powerpoint presentatie maakt dat de ontwikkeling zichtbaar wordt.

Op 18 september is hij opnieuw bij ons te gast. Dan zal hij - als opmaat voor het Michaelfeest - de ontwikkeling van de mens bespreken die - zoals hij heeft ontdekt – overeenkomsten laat zien met de ontwikkeling van de plant, en eveneens met de projecten die mensen ontwikkelen. Stof en geest blijken zich voor ons bewustzijn herkenbaar te verhouden.

Belangstellenden zijn van harte welkom.

Na afloop is er gelegenheid voor een financiële bijdrage.

*AViN = Antroposofische Vereniging in Nederland

In zijn boek beschrijft Jan Diek van Mansvelt de kern van zijn fenomenologisch leven. De mens is deel van de natuur: van alles wat ons op Aarde omringt. De krachten die in de natuur tot uiting komen, zijn ook krachten die in de mens werken. Het boek is te bestellen bij ABC Boekenservice, € 19,95.

maandag 19 juni 19:45-21:30 uur

Rudolf Steiner College
Tamboerstraat 9, Rotterdam

06 1771 4110

print dit item
zaterdag 30 septemberSchipluiden

Herfstsymposium 2023: de ontwikkelingsweg van het Ik

Symposium voor professionals uit de antroposofische zorg en andere geïnteresseerden

De vraag naar het Ik van de mens vormt voor de materialistisch georiënteerde wetenschap eigenlijk een duister raadsel! De antroposofie ziet in het Ik een eeuwige individualiteit in het licht van karma en reïncarnatie.

Dit symposium behandelt verschillende gezichtspunten. Wat speelt zich af in de geestelijke wereld voorafgaande aan de geboorte en na de dood? Er wordt aandacht besteed aan de twee poorten van het leven – geboorte en dood – die gekenmerkt worden door een sfeer van heiligheid en geheimzinnigheid. Hoe kun je de problematiek van abortus en euthanasie opvatten? Ook de wetmatigheden in de levensloop komen aan bod (zoals de 7-jaarsperioden). Wat is voorts het belang van het Ik en Ik-organisatie ter zake van gezondheid en ziekte? Rudolf Steiner spreekt van het huidige tijdperk van de bewustzijnsziel, maar wat betekent dat voor de ontwikkeling van het Ik?

Vanuit een hoog gekozen standpunt wordt zo gekeken naar de missie van de mens op weg naar vrijheid en zelfstandigheid, een missie in de geest van Michaël, de aartsengel die traditiegetrouw op 29 september wordt herdacht.

Sprekers: Xandor Koesen-York, Kapinga Mwamba, Jacques Meulman, Jeannette van der Schuit, Toke Bezuijen, Jaap van de Weg en Jelle van der Schuit.

Doelgroep: professionals uit de antroposofische zorg (accreditatie wordt verzorgd), maar ook overige geïnteresseerden zijn van harte welkom!

Kosten:

zaterdag 30 september 10:00-17:45 uur

Cultureel centrum Op Hodenpijl
Rijksstraatweg 20/22, Schipluiden

06 2141 2688

uitgebreide informatie...

www.herfstcongres.nl

print dit item

AntroVistade gezamenlijke antroposofische agenda

voeg uw bericht toe aan de gezamenlijke agenda…