Agenda

vanaf zaterdag 3 augustusZoetermeer

Inzicht in jouw eigen mogelijkheden

Weekendcursus o.l.v. Brigitte van Bourgonje

In dit zomerweekend staan we stil bij waar jij op dit moment bent in jouw leven en hoe je van daaruit een stap kunt zetten in een richting waar jij naartoe aan het bewegen bent. Vanuit stilte en aandacht wordt een ruimte geschapen, waarin jij kunt reflecteren en zijn met dat wat is. Door het laten schijnen van jouw innerlijke licht op de delen in jou die nog in de schaduw staan, erken je hun aanwezigheid en voelen ze zich gezien.

Jouw levensstroom krijgt hierdoor een impuls. Dat wat wezenlijk bij je hoort kun je hierdoor meer toe-eigenen. Dat wat jou niet meer dient, mag je laten gaan. Het specifiek unieke in jou krijgt dan gelegenheid om zich te tonen. Hierdoor kunnen nieuwe/andere mogelijkheden en inzichten ontstaan, die (meer) recht doen aan wie jij in essentie bent.

Het programma is een afwisseling van stilte, rust, bewegen, luisteren en spreken, waarbij ook gebruik kan worden gemaakt van creatieve middelen als bijvoorbeeld tekenen, schrijven, zingen en klank maken.

Bijdrage: € 175,— | € 150,— bij aanmelden en betalen vòòr 1 juli

Neem voor meer informatie of aanmelden contact op met Brigitte van Bourgonje.

zaterdag 3 augustus 10.30 uur

zondag 4 augustus 16.00 uur

AsmaraKlank Zoetermeer
Dorpsstraat 200, Zoetermeer

010 420 9371

www.asmaraklank.nl

print dit item
zondag 15 septemberZoetermeer

AsmaraKlank kennismakingsdag

Maak kennis met de activiteiten van Brigitte van Bourgonje

Op zondag 15 september van 14.00 – 17.00 uur organiseert stilte-consulent Brigitte van Bourgonje een kennismakingsdag. Er is gelegenheid om met elkaar kennis te maken en een voorproefje te krijgen van haar activiteiten in het najaar, die bijdragen aan zelfbewustzijn, rust, stilte, ontspanning, persoonlijke ontwikkeling en innerlijke groei.

Het programma bestaat uit:

De bijdrage is € 15,— voor de hele middag of € 10,— per blok.

Wil je meedoen? Meld je dan uiterlijk 10 dagen van tevoren aan.

Brigitte van Bourgonje is gespecialiseerd in StemWerk en NamenWerk. Ze geeft workshops, consulten en begeleiding aan voornamelijk 40 – 60 plussers om meer rust, stilte en ontspanning in zichzelf te vinden en te leven vanuit wie ze in essentie zijn. Haar wens is om op de mooie stilteplek aan de Dorpsstraat 200 in Zoetermeer, een ontmoetingsplaats te creëren van mensen, voor mensen en door mensen, waarbij recht wordt gedaan aan ieders unieke kwaliteiten en talent.

zondag 15 september 14.00-17.00 uur

AsmaraKlank Zoetermeer
Dorpsstraat 200, Zoetermeer

010 420 9371

www.asmaraklank.nl

print dit item
vanaf vrijdag 27 septemberDen Haag

Project Mens - derde luik: toekomst

De wereld is in grote beroering. Het lijkt of we niet meer weten waar we het zoeken moeten. Waar ligt de kern van ons menszijn? Wat is menselijkheid? Hoe breng ik de kern van mijn eigen individuele menszijn in verbinding met het dagelijks bestaan?

Deze vragen gaan we onderzoeken in een drieluik met de titel Project Mens. Drie vrijdagavonden en aansluitend zaterdagen over:

Bedoeld voor twijfelende twintigers, dertigers met hun dilemma, en midlife-veertigers. Daarnaast zijn ook overgangs-vijftigers en bruisende ouderen die hun levenservaring graag willen inzetten van harte welkom!

Drie onderzoeksbijeenkomsten met allerlei werkvormen en medewerkers. De inhoud sluit op elkaar aan, maar de bijeenkomsten zijn ook afzonderlijk te bezoeken.

Data: 12/13 april, 14/15 juni en 27/28 september, in Den Haag. Kijk op onze website.

vrijdag 27 september 20.00 uur

zaterdag 28 september 16.30 uur

Elisabeth Vreedehuis
Riouwstraat 1, Den Haag

www.project-mens.nl

print dit item
zaterdag 28 septemberRotterdam

Geneeskunde versus Transhumanisme

Herfstsymposium 2024 - de strijd om het menszijn in de gezondheidszorg

De wereld van de techniek is tegenwoordig alom aanwezig, ook in de gezondheidszorg. De stroming van het Transhumanisme beschouwt het als haar ideaal om de nieuwste technische mogelijkheden ten volle in te zetten voor vernieuwing en versterking van de mens, zowel in lichamelijk als mentaal opzicht. Volgens deze visie kunnen mens en machine een verbinding met elkaar aangaan, ja zelfs met elkaar versmelten, zodat een soort mens 2.0, een cyborg kan ontstaan voorzien van ongekende vermogens.

Een paar voorbeelden: men voorspelt dat via genetische manipulatie ziekten kunnen worden voorkomen en genezen; dat met nanobots via de bloedcirculatie organen kunnen worden geïnspecteerd en zelfs gerepareerd; dat dankzij kunstmatige intelligentie (ofwel: AI = Artificial Intelligence) de menselijke intelligentie kan worden opgewaardeerd. Het Transhumanisme blijkt gebaseerd op een eenzijdig materialistisch wereldbeeld waarin de mens als bezield en geestelijk wezen, als zelfstandig individu met creatieve en morele vermogens nagenoeg miskend wordt. Daardoor dreigt de dimensie van menselijkheid en menswaardigheid ernstig te worden overschaduwd.

Het komend Herfstsymposium wil dit hoogst actuele thema vanuit antroposofische gezichtspunten verhelderen in de tijd van Michaël die op 29 september feestelijk wordt herdacht.

Doelgroep

Artsen, therapeuten, verpleegkundigen, pedagogen & overige geïnteresseerden. Ook studenten zijn van harte welkom: zij betalen een gereduceerd tarief.

Werkwijze

Ter plekke kunnen maximaal 200 deelnemers worden gefaciliteerd. Zij krijgen een biologische lunch aangeboden. Daarnaast kan het symposium ook online als Webinar (evt. ook achteraf) worden gevolgd.

Programma en sprekers

De volgende sprekers zullen achtereenvolgens aantreden: Xandor Koesen York (spreektherapeut) over de machten van het kwaad – gevallen engelen – in hun strijd met de mens; Jan van Gils (natuurkundige) over het Transhumanisme; Diederick Sprangers (biochemicus) over gentechnologie bij mensen; Erik Baars (lector Antroposofische Geneeskunde) over zorgtechnologie en menselijke ontwikkeling; Jeannette van der Schuit (huisarts) over de toekomst van de huisarts en het belang van de intuïtie in de zorg; Petra Essink (natuurvoedingskundige) over het belang van heilzame voeding; Jelle van der Schuit (filosoof & antroposoof) over het wereldbeeld achter het Transhumanisme.

Verdere details zijn te vinden op onze website.

Informatie

Bij Jelle van der Schuit, via telfoon of e-mail.

OF raadpleeg onze website

Kosten & Aanmelding

Aanmelden verloopt via onze website. De aanmelding is pas definitief na overmaking van de kosten (tijdens de aanmeldingsprocedure online OF zelf op rekening: NL49 INGB 0001 6080 77 t.n.v. Herfstcongres, te Zoetermeer. Uiterste betaaldatum: 22 september 2024. Toekenning van plaatsen (max. 200) verloopt in volgorde van betaling. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Bereikbaarheid

Het Rudolf Steiner College te Rotterdam bevindt zich in een woonwijk.

zaterdag 28 september 10.00-17.30 uur

Rudolf Steiner College Rotterdam
Tamboerstraat 9, Rotterdam

06 2141 2688

uitgebreide informatie...

www.herfstcongres.nl

print dit item
zondag 29 septemberZoetermeer

BewustZijnCirkel

O.l.v. Brigitte van Bourgonje

De BewustZijnCirkel is een plek waar je in stilte, met aandacht aanwezig kunt zijn met jezelf en waarbij je tegelijkertijd de omhulling, verbinding en kracht van de cirkel kunt ervaren. We zitten in een kring en maken een innerlijke reis met onze naam naar de stilte in onszelf. Vervolgens delen we onze ervaringen, zodat we als individu, in verbondenheid met elkaar, kunnen groeien en bloeien vanuit wie we in essentie zijn.

Bijdrage naar keuze: € 25,— (kleine beurs) | € 35,— | € 45,—

Interesse! Meld je dan uiterlijk 10 dagen van tevoren aan.

Brigitte van Bourgonje is gespecialiseerd in StemWerk en NamenWerk. Ze geeft workshops, consulten en begeleiding aan voornamelijk 40 – 60 plussers om meer rust, stilte en ontspanning in zichzelf te vinden en te leven vanuit wie ze in essentie zijn. Haar wens is om op de mooie stilteplek aan de Dorpsstraat 200 in Zoetermeer, een ontmoetingsplaats te creëren van mensen, voor mensen en door mensen, waarbij recht wordt gedaan aan ieders unieke kwaliteiten en talent.

zondag 29 september 14.00 uur

AsmaraKlank Zoetermeer
Dorpsstraat 200, Zoetermeer

010 420 9371

www.asmaraklank.nl

print dit item
donderdag 3 oktoberZoetermeer

Michaël en de bewustzijnsziel

Voordracht door Sebastiaan de Vries

Sinds het einde van de 19e eeuw bevinden we ons in een Michaëlstijd. En vanaf het begin van de 15e eeuw zitten we in de 5e cultuurperiode waarin het gaat om de individuele ontwikkeling van de bewustzijnsziel.

Wat betekent dit? Wat wil in deze cultuurperiode worden ontwikkeld? Wie is Michaël en wat zijn zijn intenties?

Michaël wordt vaak afgebeeld als strijder tegen de draak. Die draak, of beter: draken, zijn eigenlijk overal te vinden, om ons heen en in onszelf. Dat in te zien vergt moed en tegenwoordigheid van geest. Die draak vormt één van de centrale geheimen van onze tijd. Sebastiaan de Vries is filosoof en germanisten is ook werkzaam in de pedagogie.

Aanmelden: niet nodig

Kosten: € 10,— per avond (reductie mogelijk) Graag CONTANT betalen: pinnen is niet mogelijk.

RAADPLEEG VOORAF OOK ALTIJD ONZE WEBSITE voor de actuele informatie. Het komt soms voor dat een avond op korte termijn moet worden geannuleerd.

donderdag 3 oktober 20.15-22.00 uur

Vrijeschool Vuurvogel
Schansbos 5-6, Zoetermeer

06 2141 2688 / 06 4936 5158

www.stanzo.nl

print dit item
zondag 13 oktoberZoetermeer

Samen-Zijn voor Vrede

Bijeenkomst o.l.v. Brigitte van Bourgonje

Vrede in de wereld begint bij vrede krijgen in jouw eigen hart. Vanuit stilte en aandacht verbinden deelnemers zich met hun hart. Wat leeft daar? Wat heeft ze nodig? Wat heeft ze te zeggen? Na een innerlijke reis met hun hart is er, na een korte pauze, ruimte om samen te Zijn voor Vrede in de wereld. Een ieder die dat wil kan iets passends (tekst, gedicht, dans, lied, muziek) inbrengen. Het geheel wordt afgewisseld met momenten van verstilling en klanken van vrede.

Bijdrage naar keuze: € 25,— (kleine beurs) | € 35,— | € 45,—.

Interesse! Meld je dan uiterlijk 10 dagen van tevoren aan.

Brigitte van Bourgonje is gespecialiseerd in StemWerk en NamenWerk. Ze geeft workshops, consulten en begeleiding aan voornamelijk 40 – 60 plussers om meer rust, stilte en ontspanning in zichzelf te vinden en te leven vanuit wie ze in essentie zijn. Haar wens is om op de mooie stilteplek aan de Dorpsstraat 200 in Zoetermeer, een ontmoetingsplaats te creëren van mensen, voor mensen en door mensen, waarbij recht wordt gedaan aan ieders unieke kwaliteiten en talent.

zondag 13 oktober 14.00-16.30 uur

AsmaraKlank Zoetermeer
Dorpsstraat 200, Zoetermeer

010 420 9371

www.asmaraklank.nl

print dit item
donderdag 17 oktoberZoetermeer

Søren Kierkegaard: 3 stadia's van vrijheid

Durven is je evenwicht verliezen. Niet-durven is jezelf verliezen

Voordracht door Désanne van Brederode

De Deense filosoof Søren Kierkegaard (1813-1855), wordt wel 'de vader van het existentialisme' genoemd. De denker, die onder verschillende pseudoniemen schreef, in zeer diverse stijlen, onderscheidt drie stadia op de levensweg van een mens: het esthetische, het ethische en het religieuze stadium.

Ondanks zijn toenemende populariteit hebben veel hedendaagse kenners van zijn werk vooral moeite met dit laatste stadium. Hoe verhoudt de 'geloofs-sprong' zich tot persoonlijke vrijheid? Verlies je daardoor niet je autonomie?

Schrijver en filosoof Désanne van Brederode (1970) gidst ons door deze drie stadia van vrijheid.

Aanmelden: niet nodig

Kosten: € 10,— per avond (reductie mogelijk) Graag CONTANT betalen: pinnen is niet mogelijk.

RAADPLEEG VOORAF OOK ALTIJD ONZE WEBSITE voor de actuele informatie. Het komt soms voor dat een avond op korte termijn moet worden geannuleerd.

donderdag 17 oktober 20.15-22.00 uur

Vrijeschool Vuurvogel
Schansbos 5-6, Zoetermeer

06 2141 2688 / 06 4936 5158

www.stanzo.nl

print dit item
vanaf zondag 27 oktoberRoquemaure

Sing the Future

This October in the Occitan countryside (Southern France), singers and would-be singers from around the world will come together for "Sing the Future," a conference featuring Johannes Greiner and Christiaan Boele.

Greiner, the author and pedagogue who directs the music section of the Goetheanum, will give four lectures which place singing and music in their true, cosmic context, while inspiring us to work together to help them, and us, thrive. Boele, the internationally celebrated Werbeck singing teacher, will lead group exercises, workshops and choir sessions. Alicia Burns, Matthew Thurber and Rachel Stehli will lead hands-on workshops on social, artistic and educational aspects of singing. The program will be completed by concert evenings, working groups and an open stage.

In his meetings with Swedish soprano Valborg Werbeck-Svärdström, Rudolf Steiner frequently emphasized the deep and profound importance of her anthroposophical singing school. Working within this school, singers learn not to "shape" or "form" the voice, but to remove the hindrances, both physical and psycho-spiritual, that prevent this divine entity from manifesting itself. The work is accomplished through a wide variety of sung exercises which touch all aspects of human striving. The exercises have profound effects not only on our singing, but on our health and continued growth as human beings.

Open to all. Places limited. Languages: English and French. To sign up or to learn more, see the web site.

zondag 27 oktober 14.00 uur

woensdag 30 oktober 12.30 uur

Château du Boucarut
2978 chemin de Coquillon, Roquemaure
 Frankrijk

+33 6 5088 1704

uitgebreide informatie...

www.chantwerbeck.com/singthefuture

print dit item
zondag 27 oktoberZoetermeer

Klankhealing & meditatie

O.l.v. Brigitte van Bourgonje

Luister en ervaar de helende klanken van de klankschaal en de verstilde manier van zingen van Brigitte. De klankhealing start met een meditatie, zodat je op een diepere laag kunt luisteren, ervaren en ontspannen. Heb je behoefte aan een moment van rust, stilte en ontspanning?

Wacht dan niet te lang met aanmelden, zodat je verzekerd bent van een plek.

Bijdrage naar keuze: € 25,— (kleine beurs) | € 35,— | € 45,—

Interesse! Meld je dan uiterlijk 10 dagen van tevoren aan.

Brigitte van Bourgonje is gespecialiseerd in StemWerk en NamenWerk. Ze geeft workshops, consulten en begeleiding aan voornamelijk 40 – 60 plussers om meer rust, stilte en ontspanning in zichzelf te vinden en te leven vanuit wie ze in essentie zijn. Haar wens is om op de mooie stilteplek aan de Dorpsstraat 200 in Zoetermeer, een ontmoetingsplaats te creëren van mensen, voor mensen en door mensen, waarbij recht wordt gedaan aan ieders unieke kwaliteiten en talent.

zondag 27 oktober 14.00-16.30 uur

AsmaraKlank Zoetermeer
Dorpsstraat 200, Zoetermeer

010 420 9371

www.asmaraklank.nl

print dit item
donderdag 7 novemberZoetermeer

Missie van Europa in de huidige globale crisis

Voordracht door Frans Lutters

We leven in een tijd van grote globale uitdagingen. Oorlog en klimaat-verandering zijn ook in Europa een zeer riskant gegeven.

Wat te doen? En welke taak heeft Europa hierin en hoe wordt de mondiale missie van Europa bedreigd?

Frans Lutters zal spreken over de dieper liggende oorzaken van de crisis en de grote vragen waar Europa voor staat. Daarbij zal hij belangrijke antroposofische gezichtspunten bespreken met verrassende perspectieven.

Frans Lutters (1958) heeft meerdere boeken geschreven en is docent geweest op de Stichtse vrijeschool in Zeist.

Aanmelden: niet nodig

Kosten: € 10,— per avond (reductie mogelijk)

Graag CONTANT betalen: pinnen is niet mogelijk.

RAADPLEEG VOORAF OOK ALTIJD ONZE WEBSITE voor de actuele informatie. Het komt soms voor dat een avond op korte termijn moet worden geannuleerd.

donderdag 7 november 20.15-22.00 uur

Vrijeschool Vuurvogel
Schansbos 5-6, Zoetermeer

06 2141 2688 / 06 49365158

www.stanzo.nl

print dit item
zaterdag 9 novemberZoetermeer

Workshop pasteltekenen: herfststemming

Door Anneke van Wensveen (kunstzinnig therapeute)

Wanneer de bladeren verkleuren, weet je dat de herfst is aangebroken. Een goed moment via het tekenen in de sfeer van de herfst te komen. Je kunt van tevoren al zelf herfstbladeren verzamelen en drogen. Maar daar zal ook voor worden gezorgd.

Om mee te doen hoef je ook niet geoefend te zijn in het pasteltekenen: iedereen is welkom!

Het tekenmateriaal is beschikbaar.

Aanmelden via e-mail noodzakelijk, de aanmelding is pas volledig na betaling op rekening NL39 ABNA 0463 9967 39 t.n.v. Stichting Studiecentrum Antroposofie Zoetermeer onder vermelding van “pasteltekenen” en uw naam.

Tijd: 10.00 – 14.00 uur; inloop vanaf 9.45 uur

Kosten: € 17,50 per persoon, incl. koffie, thee, lunch en materiaalkosten

Informatie: telefonisch bij Anneke van Wensveen.

RAADPLEEG VOORAF OOK ALTIJD ONZE WEBSITE voor de actuele informatie. Het komt soms voor dat een workshop op korte termijn moet worden geannuleerd.

zaterdag 9 november 10.00-14.00 uur

Vrijeschool Vuurvogel
Schansbos 5-6, Zoetermeer

06 4936 5158

www.stanzo.nl

print dit item
zondag 10 novemberZoetermeer

ZangCirkel

O.l.v. Brigitte van Bourgonje

Zingen maakt blij, ontspant, voedt, opent, spiegelt jezelf op een zachte wijze. Ze balanceert, geeft inzicht, maakt vrij en nog veel meer. We gaan aan de slag met stem- en klankoefeningen, met de zangscholing van Valborg Werbeck als inspiratiebron.

We spelen met klinkers en medeklinkers. Hoe klinken en bewegen ze, afzonderlijk en met elkaar? Hoe komt de klank tot haar recht en wat doet het zingen van klanken met jou?

We luisteren, bewegen, zijn stil. We zingen, neuriën en geven expressie aan dat wat in ons leeft, dat wat gehoord, gevoeld en/of ontdekt wil worden.

Ervaring met zingen is niet nodig. Wel openheid en innerlijke stabiliteit om vanuit gezamenlijkheid te ontdekken, ervaren en verwonderd te raken.

Bijdrage naar keuze: € 25,— (kleine beurs) | € 35,— | € 45,—

Interesse! Meld je dan uiterlijk 10 dagen van tevoren aan.

Brigitte van Bourgonje is gespecialiseerd in StemWerk en NamenWerk. Ze geeft workshops, consulten en begeleiding aan voornamelijk 40 – 60 plussers om meer rust, stilte en ontspanning in zichzelf te vinden en te leven vanuit wie ze in essentie zijn. Haar wens is om op de mooie stilteplek aan de Dorpsstraat 200 in Zoetermeer, een ontmoetingsplaats te creëren van mensen, voor mensen en door mensen, waarbij recht wordt gedaan aan ieders unieke kwaliteiten en talent.

zondag 10 november 14.00-16.30 uur

AsmaraKlank Zoetermeer
Dorpsstraat 200, Zoetermeer

010 420 9371

www.asmaraklank.nl

print dit item
donderdag 12 decemberZoetermeer

Hebben er twee Jezuskinderen bestaan?

Voordracht door Daniëlle van Dijk

Veel mensen zullen verbaasd staan door de uitspraak van Rudolf Steiner dat er twee Jezuskinderen hebben bestaan.

Hoe is dat te rechtvaardigen? Waarom twee kinderen? Wie waren dan die twee Jezuskinderen? Wat gebeurde er precies bij de tempelscene in Jeruzalem? (zie het Lukas-evangelie). Wat is het verband met de komst van Christus naar de aarde?

Rudolf Steiner (1861-1925) is vrijwel de enige die deze geheimen kon doorgronden. In de Dode-Zeerollen wordt echter ook genoemd dat er twee Messiassen waren. Wonderlijk, want Steiner wist niets van deze teksten. Die werden pas gevonden in Qumran bij de Dode Zee na de Tweede Wereldoorlog.

Na afloop van de lezing is er tijd voor vragen en gesprek. De geheel vernieuwde derde druk van haar boek Het Christusbewustzijn is op deze avond te koop. Daniëlle signeert graag.

Aanmelden: niet nodig

Kosten: € 10,— per avond (reductie mogelijk)

Graag CONTANT betalen: pinnen is niet mogelijk.

RAADPLEEG VOORAF OOK ALTIJD ONZE WEBSITE voor de actuele informatie. Het komt soms voor dat een avond op korte termijn moet worden geannuleerd.

donderdag 12 december 20.15-22.00 uur

Vrijeschool Vuurvogel
Schansbos 5-6, Zoetermeer

06 2141 2688 / 06 4936 5158

www.stanzo.nl

print dit item

AntroVistade gezamenlijke antroposofische agenda

voeg uw bericht toe aan de gezamenlijke agenda…