Agenda

Rotterdam zondag 2 februari

De Legende van Bride naar Fiona McCleod

Het verhaal van de Heilige Bride van de Eilanden wordt op Maria Lichtmis verteld in de Michaëlkerk door Anje Robertson.

Zij wordt op harp begeleid door Lotje Meier. Het verhaal is in essentie een verhaal over de terugkeer van het licht.

De voorstelling duurt een uur, graag vrijwillige bijdrage na afloop

zondag 2 februari 12:00-13:00 uur

Michaelkerk
Lumeystraat 35, Rotterdam

06 3081 4982

uitgebreide informatie...

print dit item
Rotterdam woensdag 5 februari

Het ontwaken van het zelfbewustzijn

Thema-avond met Ruth Cooiman.

Hoewel er in de ontwikkelingspsychologie niet zoveel aandacht aan wordt besteed, wijst Rudolf Steiner op het ontwaken van het zelfbewustzijn bij kinderen rond het tiende jaar. De kinderen worden zelfstandiger, maar beseffen ook dat er geen vader- of moedertje lief meer helpt, als ze iets te volbrengen hebben.

Ook van de sterfelijkheid raken ze zich bewust. Bang zijn, verdriet hebben, je alleen voelen zijn emoties die zich - meer dan voorheen- aan hen voor gaan doen. Hoe kun je als ouders en opvoeders hen ondersteunen in die levensfase?

Daarover gaat de thema-avond op woensdag 5 februari 2020.

Weet je welkom!

woensdag 5 februari 20:45-21:45 uur

Natuurlijk Gezondheidscentrum Rotterdam
Voorschoterlaan 40a, Rotterdam

010 422 0074

www.zorgvanwiegtotgraf.nl

print dit item
Rotterdam zondag 9 februari

De wachter aan de drempel

Opvoering van het derde Mysteriedrama van Rudolf Steiner.in Theater Zuidplein.

De Mysteriedrama’s gaan uit van de realiteit dat de mens een geestelijk wezen is dat van tijd tot tijd incarneert op aarde om een bewustzijnsontwikkeling door te maken. We doen dat met elkaar. In het aardse leven hebben we te maken met de gevolgen van onze daden en keuzes in vorige levens. We ontmoeten doorgaans degenen met wie we vroeger te maken hebben gehad, in positieve of negatieve zin. Dat is zichtbaarin alle Mysteriedrama’s.

In het derde drama voert de handeling ons naar dimensies in de geestelijke wereld. De personages ontmoeten daar ‘de wachter aan de drempel’ alsook Lucifer en Ahriman. De wachter aan de drempel is het geestelijke wezen dat de mens ervoor behoedt onvoorbereid of te vroeg de geestelijke wereld binnen te gaan. Hij geeft liefdevolle vermaningen en aanwijzingen aan de hoofdpersonen van het drama. Lucifer is de tegenmacht die mens van de aarde wil wegvoeren in illusoire sferen. Ahriman daarentegen wil de mens kluisteren aan het materiële.

Het derde Mysteriedrama speelt zich af in 1923, maar zou ook zó in onze tijd kunnen plaatsvinden.

Het Drempeltheater is een amateurtoneelgezelschap dat ruim 25 jaar in wisselende rolbezetting de vier Mysteriedrama’s van Rudolf Steiner op de planken brengt, onder regie van Corrie Hendriks.

De uitvoering van de drama’s is steeds een geïntegreerd kunstproject. Toneelspel, spraakvorming, muziek, belichting en euritmie vormen één geheel.

Het meemaken van een Mysteriedrama is een ervaring die zowel met het hoofd als met hart wordt beleefd. Na afloop van een symfonie kun je niet goed zeggen wat je beleefd hebt anders dan ‘het was prachtig, het was indrukwekkend’. Datzelfde kun je zeggen na het meemaken van een Mysteriedrama. Het vraagt van de toeschouwer een nieuwe manier van luisteren naar de verzorgd gesproken taal en een zich openstellen voor de beelden die in de taferelen worden getoond.

De piano- en vioolmuziek is voor elk drama gecomponeerd door Peter Visser. Hij houdt van 12.00 tot 13.00 uur in de serre een inleiding over zijn composities. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het bestellen van de kaarten (€ 5).

U kunt ook aangeven of u gebruik wilt maken van de avondmaaltijd: Soep, vegabroodjes, fruit, water.

Kaarten: Toegang € 50,00 |Maaltijd € 13,00.

Mensen met weinig financiële armslag kunnen restitutie aanvragen door te mailen naar Corrie Hendriks.

Busvervoer: Er wordt gezorgd voor busvervoer Zeist/Driebergen en vice-versa. Zie de website.

Gratis parkeren P + R bij metrostation Slinge, Ooltgensplaatweg 10, 3086 NJ Rotterdam. Het is één metrohalte naar metrostation het Zuidplein.

Parkeren bij Theater Zuidplein kan ook in de parkeergarage aldaar.

Hoorapparaatje Voor wie er behoefte aan heeft, zijn er bij de kassa van Theater Zuidplein hoorapparaatjes te reserveren.

zondag 9 februari 13:30-20:15 uur

Theater Zuidplein
Zuidplein 62, Rotterdam

06 2216 4004

www.drempeltheater.nl

print dit item
Rotterdam maandag 10 februari

Sociale driegeleding

Voordracht door Rembert Amons, leerkracht aan het Rudolf Steiner College.

Rembert Amons is sinds 2002 verbonden aan het Rudolf Steiner College als parttime-docent en ondersteuner en maakte met enkele collega’s een studie van de sociale driegeleding.

‘Sinds enkele jaren wordt de periode driegeleding gegeven aan de hoogste klassen van het Rudolf Steiner College. Dit brengt een intensieve bezinning met zich mee op de vraag welke betekenis de driegeleding kan hebben in deze tijd en hoe deze betekenis kan worden verwoord op een manier die jonge mensen aanspreekt.

De reacties van de leerlingen leveren een schat aan inzichten op die behulpzaam zijn bij het beantwoorden van deze vraag. Hoe wek je bewustzijn voor het mogelijke, naast het inzicht in het werkelijke? En hoe ver ben je daar eigenlijk zelf mee gevorderd als docent? Zo groeide bij mij het inzicht dat driegeleding iets is waar je wat mee moet gaan doen.’

maandag 10 februari 20:00-21:45 uur

Rudolf Steiner College
Tamboerstraat 9, Rotterdam

06 1771 4110

www.antroposofierotterdam.nl

print dit item
Rotterdam maandag 17 februari

Transhumanisme

Voordracht door Frank Storm.

Op deze openbare ledenavond van de Rotterdamse AViN* ledengroep gaan we ons bezig houden met het transhumanisme. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Frank Storm is een van de auteurs van het gelijknamige boek. dat in 2018 is verschenen. Hieronder staat de tekst die hij ons stuurde ter introductie van zijn voordracht. Hierin wordt al iets duidelijk van het mens- en wereldbeeld van de transhumanisten.

‘In de biologische evolutie kost het veel tijd om verworven eigenschappen door te geven aan volgende generaties. Met technologie kunnen we dat veel sneller dan de natuur het ooit gepresteerd heeft. Wij gaan de biologische evolutie vervangen door een cybernetische. Binnen tien jaar hebben we een kunstmatige mens. Wij geloven dat het belangrijkste project van onze tijd bestaat in de ontwikkeling van een kunstmatig menselijk lichaam en de overdracht van het individuele bewustzijn in zo’n lichaam.

De mens is immers niets anders dan een informatie-verwerkende machine? De technologie kan een veel betere machine maken dan het lichaam van de mens. In onze technologie is alles terug te vinden wat een mens heeft en nog veel meer. De mens zal zijn vlees-lichaam verlaten en zich verenigen met het kunstmatige brein van een robot, een machine. Mens en machine worden gecombineerd en -met behulp van 5G - toegerust met alle mogelijke middelen, alles in het belang van de mensheid. Met het uitschakelen van de feilbare biologische mens gaan we met ons arsenaal aan data een nieuwe wereld scheppen, een supercomputer, die iedereen met alles verbindt.

Op deze avond over het transhumanisme wordt dieper inzicht gegeven in het verlangen van de transhumanist. Mensen zijn zeer welkom!’

Als afgestudeerd chemicus is Frank Storm wetenschappelijk geschoold. Sinds 1974 is hij geestelijke van de Christengemeenschap, thans geëmeriteerd, en nog verbonden met Christengemeenschap in Driebergen.

Na afloop is er gelegenheid voor een vrijwillige bijdrage.

* AViN = Antroposofische Vereniging in Nederland

* Transhumanisme, met bijdragen van Dieter Hammer, Diederik Sprangers, Jesse Mulder, Frank Storm, Arie Bos, uitgegeven door Nearchus CV.

maandag 17 februari 20:00-21:45 uur

Rudolf Steiner College
Tamboerstraat 9, Rotterdam

06 1771 4110

print dit item
Breda vanaf dinsdag 18 februari

Kleurrijke Vrouwen

Cursus o.l.v. Mariëlle Hassing.

Zelfbewust en vrouwelijk

Bevrijd en onafhankelijk

Kleurrijk en vol levensvreugde!

Dat zijn de Nana’s van Niki de Saint Phalle! Haar voluptueuze, kleurrijk gedecoreerde vrouwen beelden gaan “dansend” door het leven, joie de vivre! Ze worden ook wel met ‘Nana power’ bestempeld en dat is zo, ze stralen iets krachtigs uit!

De Nana’s zijn al vanaf de jaren zestig populair. Ze symboliseren sterke vrouwen met wie wel degelijk rekening moet worden gehouden. Ze vormen een ode aan vrouwelijkheid in al haar facetten. Deze lessen laten we ons door Niki inspireren.

Iedere les werken we aan een andere opdracht. Je mag denken aan allerlei technieken en materialen zoals schilderen, tekenen met potlood en stift, zendala, handlettering, mozaïek-achtig werk en collages, moodboards, boetseren…… kortom 2- en 3-dimentionaal werk waarin geëxperimenteerd mag worden.

Tijd: 7 dinsdagmiddagen van 13.00 tot 15.30 uur

Data: 18 febr.; 3, 17 en 31 maart; 14 april; 5 en 19 mei 2020

Kosten: € 175,00 inclusief materialen, koffie en thee

Je creatief ontwikkelen!

dinsdag 18 februari 13:00 uur

dinsdag 19 mei

Atelier Luna
Hartelweg 1, Breda

076 542 3939

uitgebreide informatie...

www.mariellehassing.nl

print dit item
Zoetermeer donderdag 20 februari

De moderne tijd: het tijdperk van de bewustzijnsziel

Lezing door Jelle van der Schuit.

Vanaf het begin van de 15e eeuw zien we een enorme opleving van natuurwetenschap en techniek. De mens krijgt steeds meer kennis van de natuurwetten en zodoende ook steeds meer macht over de natuur.

Het zelfbewustzijn van de mens groeit en dat leidt tot een proces van toenemende zelfstandigheid en individualisme. Maar deze ontwikkeling heeft ook haar schaduwzijden: er vestigt zich een materialistisch wereldbeeld, waarin geen plaats meer is voor de geest.

Rudolf Steiner spreekt van het tijdperk van de bewustzijnsziel. Kan het materialistisch perspectief worden doorbroken en de werking van de geest in mens en natuur worden aangetoond?

Jelle van der Schuit is wiskundige en filosoof. Hij werkt momenteel als muziektherapeut in het Therapeuticum Aurum te Zoetermeer.

Kosten: € 10,00 (reductie mogelijk)

donderdag 20 februari 20:15-22:00 uur

Therapeuticum Aurum
Frits de Zwerverhove 1, Zoetermeer

06 4936 5158 / 079 321 1837

uitgebreide informatie...

www.stanzo.nl

print dit item
Breda vrijdag 21 februari

De esoterische achtergronden van orgaandonatie

Lezing door Rob Gruben.

Dit thema is de laatste jaren flink in het nieuws geweest. Helaas bleef de spirituele dimensie daarbij vaak onbelicht, zeker in de officiële berichtgevingen. Het gevolg daarvan is geweest dat voor veel mensen essentiële kwesties onbekend bleven. U moet men daarbij denken aan het fei dat het begrip “hersendood” tot 1968 niet bestond. Tot dat jaar betrof het gewoon hele zieke of comateuze mensen.

Hersendood is niets meer dan een definitie. Ook het feit dat in Nederland bij maar liefst 75% van de orgaanuitnames de zogenaamde Lazarusreflex optreedt, doet veel mensen schrikken als ze er van horen. Die reflex treedt op vlak voor of op het moment dat de chirurg met de scalpel de incisie wil maken en bestaat uit een afwerend gebaar met de armen.

Ik zal naast deze feitelijkheden vooral ook ingaan op wat er bij een orgaandonatie nu precies spiritueel aan de hand is. Waarom bijvoorbeeld het orgaan zonder levenslang medicijngebruik zou worden afgestoten, waarom er een “persoonsvervlakking” optreedt, waarom er in de ontvanger van het orgaan plots herinneringen opduiken uit het leven van de gever en nog vele andere zaken meer.

Ziel en levenskrachten blijken daarbij werkzaam over de stoffelijke materie van het orgaan heen. Al deze kennis kan leiden tot een herbezinning van het eigen standpunt. De lezing is voor iedereen toegankelijk.

Rob Gruben is bekend door zijn veelzijdige lezingen en publicaties op het gebied van esoterie. Zie ook zijn website.

vrijdag 21 februari 20:00-22:00 uur

Rudolf Steiner School Breda
Minckelersstraat 27, Breda

076 532 2488

www.robgruben.nl

print dit item
Rotterdam zaterdag 7 maart

Zieke kinderen thuis

Werkgroep o.l.v. Ruth Cooiman.

Gedurende deze ochtend bespreken we de ziektes en de kwaaltjes die zich vaker bij (kleine) kinderen voordoen. Wat kunnen we doen bij verkoudheid, hoesten, oorpijn en buikpijn en wat is de betekenis van koorts en hoe kunnen we dat als ouders en opvoeders begeleiden met natuurlijke middelen?

Tijdens de workshop gaan we bij elkaar oefenen met wikkels en compressen, want de antroposofisch verpleegkundige maakt gebruik van de Uitwendige Therapie. Dat wil zeggen dat we de huid gebruiken -samen met natuurlijke middelen-, als toegang tot het ondersteunen van het zieke kind.

Er is gelegenheid om die ochtend wollen kindersokken en een wol/zijden wikkelpakket aan te schaffen in verschillende maten.

Kosten (afhankelijk van de maat) € 10,00 tot € 15,00.

zaterdag 7 maart 10:00-12:15 uur

Natuurlijk Gezondheidscentrum Rotterdam
Voorschoterlaan 40a, Rotterdam

010 422 0074

www.zorgvanwiegtotgraf.nl

print dit item
Zoetermeer woensdag 11 maart

De spiritualisering van denken, voelen en willen

Lezing door Thea Giesen.

De spiritualisering van denken, voelen en willen als voorwaarde voor de sociale ontwikkeling van de mensheid

Het bewustzijn van de mensheid is in de loop van de tijden sterk veranderd. Het is van een kosmisch bewustzijn meer aards en materialistisch geworden. In onze tijd van de bewustzijnsziel kan de mens zijn denken, voelen en handelen met geest doordringen. Dan kan wijsheid en liefde tegenwicht bieden aan de krachten die ons bewustzijn willen vertroebelen en sociale chaos creëren.

Wij kunnen de sociale deugd beoefenen door met hoofd en hart het wezenlijke te leren zien en te doen wat de situatie verlangt.

Thea Giesen is orthopedagoog/ GZ psycholoog.

Kosten: € 10,00 (reductie mogelijk)

woensdag 11 maart 20:15-22:00 uur

Therapeuticum Aurum
Frits de Zwerverhove 1, Zoetermeer

06 4936 5158 / 079 321 1837

uitgebreide informatie...

www.stanzo.nl

print dit item
Dordrecht vanaf zondag 15 maart

NatuurKlankCirkel Dordrecht

Zingen in verbinding met de natuur, voor de natuur, vanuit je eigen natuur, o.l.v. Brigitte van Bourgonje.

Draag jij de natuur en jezelf een warm hart toe?

De natuur/de aarde wordt enorm belast door alles wat gaande is in de wereld. Daarnaast zijn veel mensen de verbinding met de natuur en zichzelf, hun eigen natuur, verloren. Bewustzijn dat de mens onderdeel is van de natuur en evenwichtsherstel van de natuur is van essentieel belang, zodat de aarde behouden blijft voor mens, plant, dier. Een NatuurKlankCirkel draagt daaraan bij.

Wanneer de mens weer leeft/gaat leven vanuit z'n ware natuur, draagt dat bij aan harmonie, vreugde, dankbaarheid, heelheid, liefde en vrede. Niet alleen voor zichzelf, het zal ook uitstralen naar de omgeving, de natuur, de aarde en de wereld.

Programma NatuurKlankCirkel (ca. 2 - 2, 5 uur)

• stiltemeditatie: verbinden met je eigen natuur en de natuur;

• natuurbewust zingen: neuriën, tonen, zingend klank maken vanuit verbinding met de natuur, eenvoud en stilte;

• uitwisselen: het delen van wat is waargenomen, ervaren en beleefd, eventueel door middel van tekenen.

Voor wie? Degene die:

Zangervaring is niet nodig. Wel openheid om gezamenlijk te ontdekken, ervaren, beleven, waar te nemen, voor waar te nemen en te staan voor dat wat is. Iedere NatuurKlankCirkel heeft haar eigen dynamiek en vindt bij goed weer plaats in de natuur. De groepsgrootte is 6-12 personen.

NatuurKlankCirkel Dordrecht

Serie van 3: Zondag 15 maart, 5 april, 19 april 2020

Aanvang: 14.00 uur | inloop vanaf 13.45 uur

Prijs: € 75,00, € 105,00 of € 135,00 naar draagkracht | Losse bijeenkomst: € 45,00

Neem voor meer informatie en/of aanmelden contact op met Brigitte van Bourgonje

zondag 15 maart 14:00 uur

zondag 19 april

Plein 1940-1945 nr. 53, Dordrecht

010 420 9371

asmaraklank.nl

print dit item
Zoetermeer woensdag 25 maart

Bewustzijn en geld

Lezing door en gesprek met Bart Jan Krouwel.

Het fenomeen geld roept vrijwel constant de nodige vragen op. Wat is het? Wat moet je er mee? De afgelopen jaren, vooral door de financiële crisis, wordt er steeds meer technisch over gesproken, als een systeem. Als bezitter van geld lijkt het wel, dat je er zelf steeds minder te zeggen hebt over wat er mee gebeurt in de samenleving.

Bart Jan Krouwel, voormalig bankier, probeert meer bewustzijn te krijgen voor de ethische aspecten van het fenomeen geld.

Kosten: € 10,00 (reductie mogelijk)

woensdag 25 maart 20:15-22:00 uur

Therapeuticum Aurum
Frits de Zwerverhove 1, Zoetermeer

06 4936 5158 / 079 321 1837

uitgebreide informatie...

www.stanzo.nl

print dit item
Rotterdam woensdag 1 april

De natuurlijke zorg rondom de dood

Thema-avond met Ruth Cooiman.

Tijdens deze thema-avond bespreken we vlak voor de Goede Week, wat we - met natuurlijke middelen- kunnen doen voor mensen die stervende zijn.

Daarna zal het gaan over het geven van de laatste zorg, het afleggen van het lichaam en het opbaren en waken gedurende drie dagen na overlijden.

Ook de begeleiding van kinderen rondom de dood, zal aan de orde komen.

woensdag 1 april 20:00-21:45 uur

Natuurlijk Gezondheidscentrum Rotterdam
Voorschoterlaan 40a, Rotterdam

010 422 0074

www.zorgvanwiegtotgraf.nl

print dit item
Zoetermeer woensdag 8 april

Het laatste avondmaal - Christus, Judas en Da Vinci

Paasvoordracht door Sebastiaan de Vries.

Wat zijn de esoterische achtergronden van het Laatste Avondmaal? Deze grootse gebeurtenis waarbij alles anders en nieuw werd? Christus spreekt hier de woorden uit dat één van zijn discipelen hem zal verraden. Het is Judas die deze rol vervult. Maar wie was hij eigenlijk? De dramatiek van het moment van het laatste avondmaal is verbeeld door Leonardo da Vinci. Hoe heeft het gebeuren op hem ingewerkt?

We gaan in op deze vragen en gezichtspunten en we beleven dat dit thema’s zijn, die horen bij de ontwikkeling van de bewustzijnsziel.

Sebastiaan de Vries is filosoof en docent.

Kosten: € 10,00 (reductie mogelijk)

woensdag 8 april 20:15-22:00 uur

Therapeuticum Aurum
Frits de Zwerverhove 1, Zoetermeer

06 4936 5158 / 079 321 1837

uitgebreide informatie...

www.stanzo.nl

print dit item
Zoetermeer woensdag 6 mei

Mandala's tekenen in het teken van chakra's

Workshop door Anneke van Wensveen en Maaike Kroese, kunstzinnig therapeuten.

Mandala’s kun je op vele manieren tekenen, bv. heel vrij, waarbij je zelf de vormen en kleuren kiest die je mooi vindt. Echter het kan ook anders. In deze workshop gaan we ons verdiepen in de chakra’s: onze geestelijke zintuigen.

Eerst wordt er iets over uitgelegd; vervolgens gaan we met een passer een eenvoudige structuur maken die ieder op zijn eigen manier in kleur kan uitwerken. Ben je in het bezit van een passer, neem hem dan mee!

Ervaring niet vereist.

Aanmelden: gewenst (i.v.m. maximumaantal deelnemers) bij Anneke van Wensveen (06-49365158, acvanwensveen@gmail.com).

Kosten: € 10,00 (reductie mogelijk)

woensdag 6 mei 20:15-22:00 uur

Therapeuticum Aurum
Frits de Zwerverhove 1, Zoetermeer

06 4936 5158 / 079 321 1837

uitgebreide informatie...

www.stanzo.nl

print dit item

AntroVistade gezamenlijke antroposofische agenda

voeg uw bericht toe aan de gezamenlijke agenda…