Agenda

vanaf woensdag 4 oktoberRotterdam

Planten en bloemen schilderen

Aquarel schilderen in de nat-in-nat techniek, o.l.v. Hans Notenboom

In een kleine groep van 6 personen werken aan het schilderen van planten en bloemen. Er worden geen botanische studies gemaakt, maar planten en bloemen ontstaan vanuit de beweging en de kleur. Een vrije manier van werken, die stap voor stap begeleid wordt door Hans Notenboom, kunstzinnig therapeut

woensdag 4 oktober 13.00 uur

woensdag 15 november 15.30 uur

Atelier aan huis
Rotterdam

06 1424 3447

uitgebreide informatie...

print dit item
vanaf woensdag 4 oktoberRotterdam

Landschappen schilderen

Kennismaken met aquarel schilderen in de nat-in-nat techniek; workshop o.l.v. Hans Notenboom

Kleuren in de lucht en op het veld, de zee of de bergen, mooie atmosferische stemmingen met aquarelverf gaat dit geweldig goed. Deze cursus is vooral geschikt om kennis te maken met deze techniek of het schilderen in het algemeen.

woensdag 4 oktober 19.30 uur

woensdag 15 november 21.30 uur

Atelier aan huis
Rotterdam

06 1424 3447

uitgebreide informatie...

print dit item
donderdag 5 oktoberRotterdam

Hoe blijf je bij jezelf?

Themaochtend o.l.v. Brigitte van Bourgonje

In de turbulente tijd waarin we leven, waar oude vertrouwde structuren uiteen aan het vallen zijn, is het van essentieel belang om op een bewuste wijze met elkaar te verbinden. We kunnen dan vanuit gezamenlijkheid het nieuwe laten ontvouwen en ervoor zorgdragen dat we, vanuit liefde en vertrouwen, de chaos en stormen doorstaan.

De themaochtenden zijn een eerste aanzet om met elkaar te verbinden en in gesprek te komen met elkaar. We starten met een stiltemeditatie en een afstemming op het thema. Van daaruit ontstaat aan de hand van een aantal vragen een gesprek en ontvouwt zich, vanuit het moment, wat aangereikt en/of verdiept mag worden.

In de themaochtend Hoe blijf je bij jezelf? komen vragen aan bod als:

Data: Donderdag 5-10, 12-10-2023 van 10.30 - 12.00 uur

Bijdrage: € 22,50 per ochtend | € 40,00 2 ochtenden

Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met Brigitte van Bourgonje.

donderdag 5 oktober 10.30 uur

AsmaraKlank
Trondheimpad, Rotterdam

010 420 9371

www.asmaraklank.nl

print dit item
vanaf maandag 9 oktoberZoetermeer

Antroposofie in 5 avonden

Basiscursus o.l.v. Jelle van der Schuit

Wat heeft de antroposofie van Rudolf Steiner (1861-1925) te bieden? Steiner geldt als een groot helderziende die inzicht had in de geestelijke achtergronden van mens en wereld. Zijn stellige overtuiging was dat de mens niet alleen een materieel wezen is, maar ook een ziel heeft en een geestelijke kern, waardoor hij zich als ik-wezen kan ontplooien dankzij vele geestelijke vermogens, zoals het spraak- en denkvermogen en het vermogen tot creativiteit.

Deze cursus wil een bescheiden leidraad bieden voor het omvattende perspectief van de antroposofie. Er wordt geen voorkennis verondersteld.

In 5 maandagavonden wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:

  1. leven & werk van Rudolf Steiner;
  2. leer van de temperamenten;
  3. de drieledigheid van de mens en de antroposofische geneeskunde;
  4. het leven na de dood & reïncarnatie;
  5. planeten, metalen en hun betekenis voor de mens.

Data: 5 x maandagavond, en wel op 9, 16 en 23 oktober; 6 en 20 november

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Kosten: € 40,00 voor 5 avonden

Aanmelding of inlichtingen via mail of telefoon.

maandag 9 oktober 20.00 uur

maandag 20 november 20.00 uur

Therapeuticum Aurum
Frits de Zwerverhove 1, Zoetermeer

06 2141 2688

uitgebreide informatie...

print dit item
vanaf woensdag 11 oktoberRotterdam.

Apocalypse: Op zoek naar de kern

Cursus op vijf woensdagmiddagen o.l.v. Kees Zoeteman en Astrid van Zon

In deze cursus werken we op 11/10, 25/10, 8/11, 22/11, 6/12 van 13.30 tot 17.30 uur aan thema’s die liggen op de zogenaamde vierde straal. Deze cursus is een vervolg op de eerdere Apocalypse cursus najaar 2022 in Rotterdam. Ook nieuwe deelnemers zijn welkom.

In de vierde straal komt de kern van de Apocalypse tot uitdrukking. Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn onder meer: Op weg naar een nieuw Chartres, levende en dode intelligentie, openbreken of verduisteren van de wereld van de geest, het toekomstvisioen van de hoop en de ruiter op het witte paard.

Iedere deelnemer wordt uitgenodigd om samen naar de betekenis van de beelden voor onze tijd te zoeken. We werken o.a. met inleidingen, meditaties, teksten, oefeningen, hand-outs en rituelen en er wordt van de deelnemers gevraagd om zich ook thuis in de tekst te verdiepen.

Kosten zijn € 175,00; graag overmaken naar NL88 RABO 0121125572 onder vermelding van ‘Apocalypse Rotterdam najaar 2023’ tnv Zoeteman Consulting. Naast overmaking van de kosten graag ook via de mail je aanmelden zodat we met je in kontakt kunnen treden.

woensdag 11 oktober 13.30 uur

woensdag 6 december

Huize Astrid van Zon
Eendrachtsweg 70a, Rotterdam.

06 8353 5360

uitgebreide informatie...

www.project-apocalypse.nl

print dit item
vanaf zaterdag 21 oktoberRotterdam

Zingen in klankentaal

Cursus o.l.v. Brigitte van Bourgonje

Zingen in klankentaal is een innerlijke reis naar jezelf.

We gaan aan de slag met stem- en klankoefeningen. We luisteren, bewegen, zijn stil. We zingen, neuriën en geven expressie aan dat wat in ons leeft, dat wat gehoord, gevoeld en/of ontdekt wil worden.

De klanken weerspiegelen ons, wie we zijn als mens op dat moment en waar we naartoe aan het bewegen zijn. Als individu en als groep. Door dit proces ontdek je hoe je op een ervaringsgerichte en speelse wijze, je lichaam en stem kunt gebruiken als instrument voor het zingen en zingend klank maken. Gaandeweg krijg je meer gevoel voor het wezen en de beweging van klanken, waardoor een eigen unieke klankentaal kan ontstaan.

Zingen in klankentaal maakt blij, ontspant, voedt, opent, spiegelt jezelf op een zachte wijze. Ze balanceert, geeft inzicht, maakt vrij en nog veel meer. Ervaring met zingen is niet nodig. Wel openheid en innerlijke stabiliteit om vanuit gezamenlijkheid te ontdekken, ervaren en waar te nemen.

Cursusdata: zaterdag 21 oktober, 4 en 18 november van 10.30-12.00 uur

Bijdrage: € 60,00

Neem voor meer informatie en/of aanmelden contact op met Brigitte van Bourgonje.

zaterdag 21 oktober 10.30 uur

zaterdag 18 november

AsmaraKlank
Trondheimpad 46, Rotterdam

010 420 9371

www.asmaraklank.nl

print dit item
donderdag 26 oktoberRotterdam

Eenzaamheid en verbinding

Themaochtend o.l.v. Brigitte van Bourgonje

In de turbulente tijd waarin we leven, waar oude vertrouwde structuren uiteen aan het vallen zijn, is het van essentieel belang om op een bewuste wijze met elkaar te verbinden. We kunnen dan vanuit gezamenlijkheid het nieuwe laten ontvouwen en ervoor zorgdragen dat we, vanuit liefde en vertrouwen, de chaos en stormen doorstaan.

De themaochtenden zijn een eerste aanzet om met elkaar te verbinden en in gesprek te komen met elkaar. We starten met een stiltemeditatie en een afstemming op het thema. Van daaruit ontstaat aan de hand van een aantal vragen een gesprek en ontvouwt zich, vanuit het moment, wat aangereikt en/of verdiept mag worden.

In de themaochtend Eenzaamheid en verbinding komen vragen aan bod als:

Data: Donderdag 26-10, 2-11-2023 van 10.30 - 12.00 uur

Bijdrage: € 22,50 per ochtend | € 40,00 2 ochtenden

Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met Brigitte van Bourgonje.

donderdag 26 oktober 10.30 uur

AsmaraKlank
Trondheimpad 46, Rotterdam

010 420 9371

www.asmaraklank.nl

print dit item
donderdag 26 oktoberZoetermeer

Blik op de toekomst

Voordracht door Hans Stolp

Gewoonlijk is de toekomst voor ons een onbekend gegeven, maar toch kunnen ingewijden profetisch de toekomst voorzien, getuige Johannes de Evangelist in zijn boek Openbaring. Rudolf Steiner (1861-1925) heeft ook een helder zicht geboden op komende tijden.

Bekijken we de geschiedenis van de mensheid, dan was er ooit een tijd waarin de mensen nog verkeerden onder de goden in de geestelijke wereld, maar de ontwikkeling van de mens op weg naar vrijheid en zelfstandigheid bracht de noodzaak met zich mee om tijdelijk deze geestelijk wereld vaarwel te zeggen. Inmiddels zijn we op het dieptepunt aangekomen van het materialisme, maar de opgave is nu om een hoger, geestelijk denken te ontwikkelen, dat ons weer in staat stelt bewust getuige te zijn van de geestelijke wereld en haar bewoners. De duistere krachten die ons omringen, kunnen worden overwonnen. Daarbij is een helder zicht op de toekomst nodig.

Aanmelden via e-mail noodzakelijk, de aanmelding is echter pas geldig ná betaling, er geldt een maximum aantal deelnemers; uitgifte van plaatsen verloopt in volgorde van betaling.

Tijd: 20.00 – 22.00 uur (zaal open om 19.00 uur; er is een pauze)

Kosten: € 15,00 per persoon

NOTA BENE: aanvang eerder dan gebruikelijk! Bovendien moeten de kosten van te voren worden overgemaakt op rekening NL39 ABNA 0463 9967 39 t.n.v. Stichting Studiecentrum Antroposofie Zoetermeer onder vermelding van Hans Stolp en voornaam & achternaam van de beoogde deelnemer (s).

donderdag 26 oktober 20.00 uur

Kerkelijk Centrum de Oase
kerkenbos 8, Zoetermeer

06 4936 51580621412688

www.stanzo.nl

print dit item
zaterdag 28 oktoberBreda

Gedenkstonde voor de gestorvenen

Het programma is vormgegeven in samenwerking met de Gedenkstondegroep Breda en zal beginnen met een zangduo.

Vervolgens is er euritmie, verzorgd door de Projectgroep Gedenkstonde Den Haag. Het euritmieprogramma begint met een spreuk van Rudolf Steiner waarin uitgesproken wordt dat we met onze liefde de gestorvenen kunnen helpen bij het vinden van de weg naar het licht.

Daarna komt het thema van de brug naar de andere wereld in diverse gedichten naar voren. De Japanse Visser van Ida Gerhardt vertrekt s morgens over de smalle brug als nog de sterren staan om terug te keren als er al sterren staan.

In de brug van de Poolse dichter Leopold Staff gelooft de dichter niet dat hij de brug zal oversteken, maar blijkt hij toch op zeker moment aan de overkant beland te zijn. De Oversteek is raadselachtig en ziet er bovendien vanuit de aarde heel anders uit dan vanuit de wereld van de engelen.

In het gedicht Adrift! A little boat adrift! van Emily Dickinson zien de zeelieden één van hun schepen ten onder gaan, terwijl de engelen het opnieuw opgetuigde schip voorbij zien schieten. Als er een kind geboren wordt, huilen de engelen. Als een mens sterft zijn de mensen verdrietig en de engelen blij met de terugkeer van de mens naar de geestelijke wereld.

Verder is er muziek voor cello en piano van Chopin en Bach.

Reserveren is niet nodig

zaterdag 28 oktober 19.30 uur

Rudolf Steinerschool Breda
Minckelersstraat 27, Breda

06 1414 5645

print dit item
donderdag 2 novemberRotterdam

Eenzaamheid en verbinding

Themaochtend o.l.v. Brigitte van Bourgonje

In de turbulente tijd waarin we leven, waar oude vertrouwde structuren uiteen aan het vallen zijn, is het van essentieel belang om op een bewuste wijze met elkaar te verbinden. We kunnen dan vanuit gezamenlijkheid het nieuwe laten ontvouwen en ervoor zorgdragen dat we, vanuit liefde en vertrouwen, de chaos en stormen doorstaan.

De themaochtenden zijn een eerste aanzet om met elkaar te verbinden en in gesprek te komen met elkaar. We starten met een stiltemeditatie en een afstemming op het thema. Van daaruit ontstaat aan de hand van een aantal vragen een gesprek en ontvouwt zich, vanuit het moment, wat aangereikt en/of verdiept mag worden.

In de themaochtend Eenzaamheid en verbinding komen vragen aan bod als:

Data: Donderdag 26-10, 2-11-2023 van 10.30 - 12.00 uur

Bijdrage: € 22,50 per ochtend | € 40,00 2 ochtenden

Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met Brigitte van Bourgonje.

donderdag 2 november 10.30 uur

AsmaraKlank
Trondheimpad 46, Rotterdam

010 420 9371

www.asmaraklank.nl

print dit item
zaterdag 11 novemberZoetermeer

Pasteltekenen

Tekenen met Pastelkrijt is magisch. Je voelt als het ware de kleuren.

Stap voor stap wordt een tekening opgebouwd. Aan het einde van de ochtend zul je verbaasd zijn over jouw eigen kunnen. Ervaring is niet vereist: Loes zorgt voor goede begeleiding. Loes Botman is een pastel kunstenares. Tekenen met pastelkrijt is voor haar pure vreugde en dat wil zij graag met u delen door samen een bepaald dier te tekenen. Zij heeft de kunstacademie (1990-1994) gedaan en heeft zich sindsdien gespecialiseerd in het tekenen van dieren met pastelkrijt. Kom en meld je aan, dan gaan we er samen er een fijne ochtend van maken! Heb je eigen pastelkrijt: neem het dan mee!

Kom tekenen op zaterdag 11 november 10.00 uur - 14.00 uur. Inloop vanaf 9.45 uur

Kosten: € 30,00 per persoon, inclusief koffie, thee, lunch en materiaalkosten

Aanmelden iva e-mail, de aanmelding is pas volledig na betaling op rekening NL39 ABNA 0463 9967 39 t.n.v. Stichting Studiecentrum Antroposofie Zoetermeer onder vermelding van “pasteltekenen” en uw naam.

zaterdag 11 november 10.00 uur

Vrijeschool Vuurvogel
Schansbos 5-6, Zoetermeer

06 4936 51580621412688

www.stanzo.nl

print dit item
zaterdag 11 novemberRotterdam

Hoe blijf je bij jezelf?

Themaochtend o.l.v. Brigitte van Bourgonje

In de turbulente tijd waarin we leven, waar oude vertrouwde structuren uiteen aan het vallen zijn, is het van essentieel belang om op een bewuste wijze met elkaar te verbinden. We kunnen dan vanuit gezamenlijkheid het nieuwe laten ontvouwen en ervoor zorgdragen dat we, vanuit liefde en vertrouwen, de chaos en stormen doorstaan.

De themaochtenden zijn een eerste aanzet om met elkaar te verbinden en in gesprek te komen met elkaar. We starten met een stiltemeditatie en een afstemming op het thema. Van daaruit ontstaat aan de hand van een aantal vragen een gesprek en ontvouwt zich, vanuit het moment, wat aangereikt en/of verdiept mag worden.

In de themaochtend Hoe blijf je bij jezelf? komen vragen aan bod als:

Data: Zaterdag 11 november, donderdag 30 november van 10.30 - 12.00 uur

Bijdrage: € 22,50 per ochtend | € 40,00 2 ochtenden

Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met Brigitte van Bourgonje.

zaterdag 11 november 10.30-12.00 uur

AsmaraKlank
Trondheimpad 46, Rotterdam

010 420 9371

print dit item
donderdag 30 novemberRotterdam

Hoe blijf je bij jezelf?

Themaochtend o.l.v. Brigitte van Bourgonje

In de turbulente tijd waarin we leven, waar oude vertrouwde structuren uiteen aan het vallen zijn, is het van essentieel belang om op een bewuste wijze met elkaar te verbinden. We kunnen dan vanuit gezamenlijkheid het nieuwe laten ontvouwen en ervoor zorgdragen dat we, vanuit liefde en vertrouwen, de chaos en stormen doorstaan.

De themaochtenden zijn een eerste aanzet om met elkaar te verbinden en in gesprek te komen met elkaar. We starten met een stiltemeditatie en een afstemming op het thema. Van daaruit ontstaat aan de hand van een aantal vragen een gesprek en ontvouwt zich, vanuit het moment, wat aangereikt en/of verdiept mag worden.

In de themaochtend Hoe blijf je bij jezelf? komen vragen aan bod als:

Data: Zaterdag 11 november, donderdag 30 november van 10.30 - 12.00 uur

Bijdrage: € 22,50 per ochtend | € 40,00 voor 2 ochtenden

Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met Brigitte van Bourgonje.

donderdag 30 november 10.30-12.00 uur

AsmaraKlank
Trondheimpad 46, Rotterdam

010 420 9371

www.asmaraklank.nl

print dit item
donderdag 7 decemberRotterdam

Nieuwetijdsproblematiek

Themaochtend o.l.v. Brigitte van Bourgonje

We leven in een verandering van tijdperk. Termen als van 3D naar 5D, trillingsfrequenties en ascensieklachten komen veelvuldig voorbij. Wat betekenen deze termen? Waar hebben we mee te maken? Kun je trillingsfrequenties waarnemen en wanneer spreek je van ascensieklachten? Hoe blijf je overeind in deze tijden van verandering? Wat is nodig en wat vraagt het van ons?

We starten met een stiltemeditatie en een afstemming op het thema. Van daaruit ontstaat aan de hand van een aantal vragen een gesprek en ontvouwt zich, vanuit het moment, wat aangereikt en/of verdiept mag worden.

Bijdrage: € 22,50

Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met Brigitte van Bourgonje.

donderdag 7 december 10.30-12.00 uur

AsmaraKlank
Trondheimpad 46, Rotterdam

010 420 9371

www.asmaraklank.nl

print dit item
maandag 11 decemberRotterdam

"Dat goed moge worden"

Lezing door Frans Lutters

Op deze openbare ledenavond ontvangen we Frans Lutters als gastspreker over de Kerstbijeenkomst in Dornach in 1923 en over de Grondsteenspreuk als begin van een nieuwe Mysterieschool voor onze tijd. Belangstellenden zijn van harte welkom.

. Rudolf Steiners bedoeling bij het initiëren van de Grondsteenspreuk was de ‘crisis van onze tijd’ een tegenwicht te bieden. Hij voorzag toen al dat de wereldsituatie aan het begin van de 21e eeuw nog complexer zou zijn dan zij in 1923 al was en dat dit zou vragen om nieuwe inzichten.

Dat is de reden dat Rudolf Steiner een eeuw geleden, op 25 december 1923 om 10.00 uur een geheel nieuwe toekomstimpuls aan de antroposofische beweging en de mensheid heeft gegeven.

In de Grondsteenspreuk wordt in drie delen een drievoudig mens - en wereldbeeld neergezet. Sindsdien wordt in vele antroposofische werkgebieden gewerkt vanuit deze spreuk. De vierde strofe grijpt terug naar ‘het keerpunt der tijden’, het begin van onze jaartelling, de menswording en verrijzenis van Christus.

Welke impuls leeft in deze spreuk en hoe komt het dat het mens- en wereldbeeld dat erin verankerd ligt, nu steeds actueler wordt? Hoe heeft de nieuwe Mysterieschool in de loop van de tijd zijn vorm gekregen? Waar liggen de opgaven voor de toekomst?

Auteur en vrijeschoolleraar Frans Lutters zal op deze vragen ingaan en daarbij ook het werk van Bernard Lievegoed betrekken. Onlangs heeft hij een boek geschreven over diens leven en werken. Naar verwachting verschijnt deze biografie, getiteld Bernard Lievegoed, een mens met een missie, in november 2023.

maandag 11 december 19.45-21.30 uur

Rudolf Steiner College
Tamboerstraat 9, Rotterdam

06 1771 4110

print dit item
donderdag 14 decemberZoetermeer

Hebben er twee Jezuskinderen bestaan?

Voordracht door Daniëlle van Dijk

Veel mensen zullen verbaasd staan door de uitspraak van Rudolf Steiner dat er twee Jezuskinderen hebben bestaan. Hoe is dat te rechtvaardigen? Waarom twee kinderen? Wie waren dan die twee Jezuskinderen? Wat gebeurde er precies bij de tempelscene in Jeruzalem? (zie het Lukas-evangelie). Wat is het verband met de komst van Christus naar de aarde? Rudolf Steiner (1861-1925) is vrijwel de enige die deze geheimen kon doorgronden.

In de Dode-Zeerollen wordt echter ook genoemd dat er twee Messiassen waren. Wonderlijk, want Steiner wist niets van deze teksten. Die werden pas gevonden in Qumran bij de Dode Zee na de Tweede Wereldoorlog.

Na afloop van de lezing is er tijd voor vragen en gesprek. De geheel vernieuwde derde druk van haar boek Het Christusbewustzijn is op deze avond te koop. Daniëlle signeert graag.

Kosten € 10,00 (reductie mogelijk)

Graag contant betalen, pinnen is niet mogelijk

donderdag 14 december 20.15 uur

Vrijeschool Vuurvogel
Schansbos 5-6, Zoetermeer

06 4936 5158 / 06 2141 2688

www.stanzo.nl

print dit item
zondag 29 septemberRotterdam

De toekomst van het Staatsvrije Vrijeschool onderwijs

Landelijke VOK Themadag.

Deze zal worden gehouden in een school die ook de kunstzinnige invulling zal geven aan deze Themadag. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Nadere berichtgeving volgt.

Informatie via e-mail.

zondag 29 september 2024 10.00-17.00 uur

Wordt nog bekend gemaakt
Rotterdam

010 842 5805

www.vrijeopvoedkunst.nl

print dit item

AntroVistade gezamenlijke antroposofische agenda

voeg uw bericht toe aan de gezamenlijke agenda…