Ivar Römer ~ De 7 ritmen van de grondsteenspreuk

woensdag donderdag vrijdag zaterdag
zondag maandag dinsdag

Kies een kaart en klik er op om verder te gaan.

Ivar Römer

De zogenoemde ’ritmes van de grondsteenspreuk’ zijn deelspreuken die Rudolf Steiner heeft afgeleid uit de grotere grondsteenspreuk. Hij gaf ze tijdens de kerstbijeenkomst van 1923-1924 op zeven aansluitende dagen. Beginnende op een woensdag. Ze vormen een weg.

De ritmes hebben niets van doen met muzikale ritmes. Het begrip ritme wordt hier gehanteerd zoals ritme in een schilderij of sculptuur, waarbij je ziet dat bepaalde elementen terug komen en een relatie hebben tot het geheel. Ook is ritme op te vatten in de zin dat de dagen van de week ritmisch verlopen en je deze spreuken op de dagen van de week zou kunnen mediteren.

In mijn beleving is er wel een zekere verering voor de grondsteenspreuk, maar is het verwerven van een werkelijke toegang tot de spreuk nog niet eenvoudig. Vaak wordt alleen het vierde deel gebruikt, omdat die het eenvoudigst tot ons spreekt. Maar niet alleen het vierde deel: de hele spreuk en ook de ritmes vragen om geopend en gehoord te worden! Een kunstzinnige omgang met de spreuk om zo meer in het imaginaire en inspiratieve te komen kan daarbij een hulp zijn.

Voor mij is dit enkel een eerste poging om deze ritmes als muziek te laten klinken. Ik ben daarbij uitgegaan van de teksten zelf. Dat wil zeggen de melodieën kunnen gezongen worden op de tekst.

Een heel andere en uiteindelijk ultieme benadering zou zijn om de ritmes los van de tekst te herscheppen: uit de oerbron waaruit de ritmes zelf zijn ontstaan. Hoe dat moet klinken daarvan heb ik slechts een vermoeden.

Ik heb gekozen voor de vorm van canons, omdat daarbij op een relatief eenvoudige manier een meerstemmigheid te verkrijgen is. In een later stadium heb ik de muziek geïnstrumenteerd. Ik heb gebruik gemaakt van blaasinstrumenten als blokfluit, hobo, fluit, klarinet, harp en slaginstrumenten.

Er is ondertussen in enkele groepjes al enige ervaring opgedaan in het daadwerkelijk zingen van deze canons. Dat geeft weer een heel andere beleving dan het beluisteren van de muziek zoals ze op de ecards klinkt. Dat is logisch, omdat we dan in een levend en vreugdevol samenzijn van musiceren komen.

Wilfried Nauta Webdesigndeze ecards zijn mede mogelijk gemaakt door Wilfried Nauta Webdesign

© Ivar Römer / AntroVista