Johanna de Priester

sofia engel zij luistert geboorte engel zij mijmert geluk
fee phoenix zielepad gedragen
naar het licht
de weg
naar het licht
samenkomst

Kies een kaart en klik er op om verder te gaan.

Johanna de Priester

Zoals taal zich leent om iets te beschrijven, zo hanteert Johanna graag kleur om uitdrukking te geven aan een ervaring of proces. Daarbij tracht zij ook het ongeziene zichtbaar te maken.

De frescotechniek past hier voor haar het beste in, omdat daarmee het verhaal al schilderend kan ontstaan.

Soms kan een titel bij een werk verhelderend zijn, maar Johanna geeft u graag de ruimte uw eigen interpretatie bij de prenten te geven. 

Kaarten van haar werk, waaronder diverse engelen, zijn verkrijgbaar bij:

Johanna de Priester
Frescoschilderijen
Vechtlaan 12
5691 HL Son
0499 472 963

Iona Stichting - deze ecards kwamen tot stand met steun van de Iona Stichting

© Johanna de Priester / AntroVista