Schoolbordtekeningen van Rudolf Steiner

Kies een kaart en klik er op om verder te gaan.

Rudolf Steiner

Om zijn woorden aanschouwelijk te maken voor de luisteraars, maakte Rudolf Steiner tijdens voordrachten vaak tekeningen op een schoolbord.

Vanwege het bijzondere karakter van deze tekeningen, ging men ertoe over om zwart papier op het bord te bevestigen, zodat ze bewaard konden worden. Hierboven ziet u enkele van deze bordtekeningen. Als u erop klikt, ziet u ook de datum van ontstaan en het nummer van de Gesamt Ausgabe waarin de betreffende voordracht te vinden is.

Een deel van de bordtekeningen is opgenomen bij uitgaves van de voordrachten. Recentelijk zijn bovendien ansichtkaarten verschenen, die verkrijgbaar zijn bij antroposofische boekwinkels.