Simon Johannes Wijbenga - schilderijen

Kies een kaart en klik er op om verder te gaan.

Simon Johannes Wijbenga

Simon werd op 25 februari 1947 geboren te Suameer in de Friese Wouden. Toen hij 9 jaar oud was verloor hij zijn linkeroog. Afgezien van de psychologische impact die dit op hem had, moest hij op een hele nieuwe manier perspectief en diepte leren zien. 

Hij liet zich door deze handicap echter niet weerhouden en bleef tekenen, schilderen en boetseren als voorheen. Op zijn zestiende werd hij aangenomen op Academie Minerva in Groningen.  

Simon doorliep de afdeling Vrije Kunst, maar het was na de academie moeilijk om werk te vinden als beeldend kunstenaar. De zgn. Beeldende Kunstenaars Regeling maakte het hem mogelijk toch met zijn kunst bezig te blijven en toen hij de Antroposofie ontdekte, zo rond zijn  25ste, werd dat zijn inspiratiebron. De studie van Goethes kleurenleer gaf hem een handvat om zich nog bewuster met kleur bezig te houden. 

Simons leven was niet altijd gemakkelijk en zijn werk vormt hiervan een afspiegeling. 

Veel van zijn werken zijn in opdracht geschilderd en hangen bij particulieren. De hier aangeboden werken zijn in bezit van zijn familie.

Het met plantenverf geschilderde werk 'Het Gesprek' -door het vijfde evangelie van R. Steiner geïnspireerd- is door Dick van der Vlugt voor publicatie als e-card beschikbaar gesteld. Roel Munniks stelde het eveneens met plantenverf geschilderde  werk “Christophorus”  beschikbaar.

Simon werkte voornamelijk in aquarel, waaronder plantenverf. 

Op grafisch gebied ontwierp hij verschillende logo’s voor o.a. Therapeuticum Lemminkainen en de Vrije School, beide in Groningen. Inspiratie voor zijn logo-ontwerpen vond hij in de aanwijzingen van  Rudolf Steiner, uitgewerkt door o.a. Walter Roggenkamp.

Simon stond naast zijn werk als kunstenaar aan de basis van een groot aantal antroposofische initiatieven in het noorden, waaronder het Studiecentrum voor Antroposofie, de Vrije School, Therapeuticum Lemminkäinen, kunstenaarsgroep Nieuw Ikoon en ontwerpstudio Sigma. 

Simon overleed op 29 december 2010 te Groningen. 

Simon Johannes Wijbenga © AntroVista - www.antrovista.com