Theo van Leeuwen ~ gedichten door het jaar

Kies een kaart en klik er op om verder te gaan.

Theo van Leeuwen

Uit zwart
rijst rood

Gedichten door het jaar

Met nawoord van Craig Wiggins

De gedichten verschenen eerder op de voorkant van de Gemeenteberichten, periodiek van De Christengemeenschap te Zutphen, in de jaren 2000-2004.

Deze uitgave, ten behoeve van het dak van de kerk, werd begeleid door Craig Wiggins en Lieuwe Zigterman. Maurits In ’t Veld en Sjaak Broekman verzorgden vormgeving en typewerk.

Verkrijgbaar o.a. in de boekenhoek van de Johanneskerk, Badhuisweg 27, 7201 GM Zutphen

Te bestellen via jc.broekman@chello.nl of tel. 0575 529 616.
 

© Theo van Leeuwen / AntroVista