Leen Mees werd geboren op 13 december 1902. Hij was arts en denker, schrijver en voordrachtskunstenaar, inspirator en initiatiefnemer van vele ontwikkelingen in antroposofisch Nederland en zelfs daarbuiten.

Te zijner ere is op zijn honderdste geboortedag deze website ingericht, om ook door middel van dit medium mensen toegang te verschaffen tot het werk en de originele gedachten van Leen Mees.

Het is de intentie dat deze website uiteindelijk het gehele oeuvre omvat. U kunt de boeken hier online lezen. 

 

Levende metalen

Weinig gebruikelijke gedachten
over de relatie van materie en mens

Digitale versie van het boek uit 1969

 

 

Dieren zijn wat mensen hebben

Digitale versie van het boek uit 1984

 

 

Geheimen van het skelet

Vorm en metamorfose

Digitale versie van het boek uit 1980

 

 

Don't say no, just say oh

Biografie van Leen Mees, geschreven door Nard Besseling

De inhoud komt overeen met het gelijknamige boekje. De lay-out is aangepast voor gebruik op internet. De korte anekdotes die in het boekje doorlopend onderaan de bladzijden staan, kunt u lezen door te klikken op de letters aan de rechterzijde van het beeld.

Het copyright van 'Don't say no. just say oh' berust bij de uitgever, Malpertuis Editions. Het is zonder toestemming van de uitgever niet toegestaan de tekst te kopiëren of op welke wijze dan ook aan te wenden, anders dan voor raadpleging op deze website of uw eigen computer.

 

Digitalisering door Wilfried Nauta Webdesign: www.wilfriednauta.nl i.s.m. AntroVista: www.antrovista.com