menu

Dialoog over CRISPR-Cas 

AntroVista nieuwsbericht

 
 
Dialoog over CRISPR-Cas 

In de EU wordt gesproken over deregulering van de gentechniek CRISPR-Cas. De voorstanders van deze techniek verwachten hiermee voedselzekerheid te kunnen bieden voor de hele wereld.

Als tot deregulering zou worden besloten, dan vervallen de verplichting tot risisoanalyse en etikettering van gemodificeerde gewassen. Daarmee kan deze gentechniek ook onbemerkt in de biologische landbouw zijn intrede doen.

Foodcoop Odin organiseerde een bijeenkomst met coöperatieleden, groothandelsklanten en andere belangstellenden, waarbij deskundigen methoden en gevolgen van CRISPR-Cas verklaarden.

voeg een reactie toe...