Het citaat van de dag

Niet enkel een weten is de antroposofie, maar een verantwoordelijkheid, die ons met het hele wezen van de aarde verbindt en verbonden houdt.

Rudolf Steiner, 20 november 1912

GA. 141 Das Leben zwischen Tod und neuer Geburt im Verhaltnis zu den kosmischen Tatsachen (De wereld van de gestorvenen)

Renée Zeylmans, citaat van de dag

afdrukken


Tussen dood en nieuwe geboorte ziet de mens vanuit zijn bovenaards verblijf altijd op het aardse neer. Want zou hij er niet op neerzien, dan zou hij er van vervreemden gedurende zijn gang door de tijd tussen dood en nieuwe geboorte, die toch al van lange duur is.

(...) Het sterkst is deze gewaarwording bij het doorlopen van de Zonnesfeer.

Rudolf Steiner, Den Haag 17 november 1923

GA 23 Die Ubersinliche Mensch Antroposofisch erfasst [vertaling RZ]

Renée Zeylmans, citaat van de dag

afdrukken


Zeker, het aardse verdriet, beste vrienden, wordt door de geestelijke beschouwing in eerste instantie niet minder. Het moet ook echt worden doorgemaakt. Want alleen onder die voorwaarden kan het ook weer worden geheeld. Hadden we het in de fysieke wereld niet beleefd, dan kan het ook niet worden geheeld.

Maar hoeveel leed de fysieke wereld ons ook berokkent, er zijn ook momenten waarop we ons op het standpunt van de geest kunnen stellen. En dan zullen we veel wat vanuit een lager standpunt pijnlijk voor ons moet zijn, kunnen zien als een tribuut dat gebracht moet worden aan de hogere geestelijke werelden met al hun wijsheid.

De verzoening van veel leed moet nu eenmaal met inspanning verkregen worden, en daarvoor moet het leed eerst worden doorgemaakt. Besparen kan ons de geestwetenschap het leed zeker niet, maar ze kan ons leren het leed op het altaar van het leven te leggen en het evenwicht te zoeken.

Ze kan ons leren de wijsheid van de wereld in te zien, ondanks al het leed dat zij om hogere doelen te bereiken moet veroorzaken. Dat kan geesteswetenschap ons als een belangrijke leeftocht voor het gehele menselijke bestaan meegeven.

Rudolf Steiner, 16 november 1915

GA 157a Schicksalsbildung und Leben nach dem Tode (De wereld van de gestorvenen)

Renée Zeylmans, citaat van de dag

afdrukken


nieuw

Wat ons op aarde in het zonlicht tegemoet stroomt, zijn de bewoners van de zon, deze geestwezens zijn boven-fysiek, maar ze zijn op aarde waarneembaar. Het is onjuist dat het zonlicht alleen maar dat zou zijn, wat de natuurkundigen als zodanig aannemen: in het zonlicht openbaren zich de zonnewezens.

nieuw

De zonnewezens zijn waarneembaar, alleen neemt de mens deze zonnewezens waar in een gestalte, die hij niet kan duiden. Het licht van de sterren, het licht van de maan en ander licht dan dat van de zon, maan en sterren, al dit licht is waarneembaar, alleen wordt datgene wat daar als wezen achter staat niet goed geduid. Wij hebben dus te doen met een wereld, die waarneembaar, maar boven-fysiek is en die aan de fysiek-waarneembare grenst.

Rudolf Steiner, 14 november 1923

Die Ubersinliche Mensch Antroposofisch erfasst GA 23 (Den Haag), vertaling R.Z.

Renée Zeylmans, citaat van de dag

afdrukken


nieuw

Het materialistisch wereldbeeld hoeft niet waar te zijn, maar draagt wel een kern van waarheid in zich. Over die kern van waarheid kan men zeggen: wat het materialisme over de mens zegt, dat zal werkelijkheid worden wanneer het materialisme zegeviert. Het is aan ons mensen om het materialisme met een andere wereldbeschouwing te overwinnen.

Het is helaas niet zo eenvoudig dat we kunnen beweren dat de materialistische wereld- beschouwing onjuist is; het is namelijk zo dat het aan ons mensen is om het materialisme, niet in de vorm van een weerlegging in gedachten maar door daden te overwinnen.

Rudolf Steiner, 7 november 1915

Uit GA 254, vertaling JH

John Hogervorst, citaat van de dag

afdrukken


Dit alleen werkt genezend:
als in de spiegel van de mensenziel
de hele gemeenschap ontstaat
en als in de gemeenschap leeft
de kracht van ieder individue.

Rudolf Steiner, Dornach 5 november 1920

GA 263/1 Briefwechel, voor Edith Maryon (Gedichten, spreuken, meditaties. Uitgeverij Vrij Geestesleven)

Renée Zeylmans, citaat van de dag

afdrukken


Ahriman bootst óók de tekenen na die de komst van Christus hebben aangekondigd. Ahriman en Lucifer zullen zich Christus noemen.

Iedereen van de tegenmacht zal zich Christen noemen. Er zal grote verwarring en verwoesting heersen.

Door de verduistering van het spirituele op velerlei gebied, moeten wij nu de weg openen om het spirituele, innerlijk op te wekken.

Innerlijke wijsheid en het weten dat Christus in ons leeft als wij hem zoeken, want hij is bij ons, al de dagen tot aan de voleinding der wereld (Matth.28).

Rudolf Steiner, Bern 4 november 1919

GA 193. Der Innere aspekt des Sozialen Rätsels. Luziferische Vergangenheit und Ahrimanische Zukunft (Luciferisch verleden, Ahrimanische toekomst)

Renée Zeylmans, citaat van de dag

afdrukken


AntroVista
Citaat van de dag in samenwerking met Antrovista: www.antrovista.com