menu
Het citaat van de dag

Verzorgd door Renée Zeylmans († 16 februari 2018)


De mens wordt voor ons echt doorzichtig als we zien hoe hij in het lachen een uiterlijke zichtbare uitdrukking zoekt voor een innerlijk gevoel van bevrijding; en hoe hij in het huilen een innerlijk gevoel van versterking tot uitdrukking brengt als het ik in de buitenwereld iets heeft verloren

(…) En de tranen op het gezicht van de mens zijn voor ons de spirituele uitdrukking voor het geestelijke feit dat de mens, zelfs wanneer hij voelt dat de draad tussen zichzelf en een wezen in de buitenwereld verbroken is, die draad nog zoekt in het verlies; en wanneer hij zijn Ik in de tranen wil versterken, wil hij daarin vooral tot uitdrukking brengen: Ik hoor bij de wereld en de wereld hoort bij mij! Want ik kan het losgescheurd-zijn van de wereld niet verdragen.

(…) Goethe: ’De tranen wellen in mij op, de aarde heeft mij weer terug.’

Daarin kunnen wij voelen dat we niet mogen worden geïsoleerd van alles wat deel uitmaakt van de aarde, dat we in de tranen onze saamhorigheid met de wereld mogen handhaven wanneer die van ons dreigt te worden afgenomen.

In de diepe geheimen van de wereld is dat gerechtvaardigd. Het gevoel van de mens dat hij bij de wereld hoort, kan ons worden getoond door de tranen op zijn gezicht; de bevrijding van de mens van het lager dat hem te pakken wil krijgen, kan ons worden geopenbaard door de lach op zijn gezicht.

 
Rudolf Steiner, 3 februari 1910

GA 59. Lachen und Weinen uit Metamorphose des Seelenlebens-pfade der Seelenerlebnisse, deel 2 (Lachen en huilen).


meer citaten

Adressen en bronnen

Renée Zeylmans

Overleden op 16 februari 2018

Nearchus CV

Uitgeverij voor Sociale Driegeleding

Postbus 387

9400 AJ Assen

0592 408 989

www.nearchus.nl

Uitgeverij Pentagon

Vertalingen van Rudolf Steiner, opvoeding en vrijeschoolpedagogie

Weteringschans 54-a

1017 SH Amsterdam

020 622 7679

www.uitgeverijpentagon.nl

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

'Werken en Voordrachten' in het Nederlands

Boswachtersveld 203

7327 JS Apeldoorn

www.steinervertalingen.nl