menu
Het citaat van de dag

Verzorgd door Renée Zeylmans († 16 februari 2018)


Aan de leden XVI

Tot de gevolgen van de Weihnachtstagung zou ook moeten horen dat door de leden die actief willen zijn steeds duidelijker aan de wereld wordt getoond wat Antroposofie in wezen is en wat zij niet is. Zolang er nog steeds discussies mogelijk zijn over de vraag of iets dat door de Antroposofie bereikt is hier of daar ’instroomt’, zonder dat gezegd wordt ”dat is Antroposofie”, om de mensen niet af te schrikken, zolang zal veel binnen de Antroposofische Vereniging niet in orde komen.

Het gaat er nu om in die richting werkelijkheid tot helderheid te komen. Er is een verschil tussen het sektarische opkomen voor iets dat men als een stuk antroposofische dogmatiek in elkaar gezet heeft en het het recht-door-zee-gaande, open, onverbloemde, zich niet in bochten wringende staan voor wat door Antroposofie aan inzichten over de geestelijke wereld aan de dag treedt. En wel zo aan de dag treedt dat de mensen daardoor een menswaardige verhouding tot deze wereld kunnen vinden.

(…) Op zijn plaats is alleen het oordeel: ”Antroposofie is er; is verworven; ik zet me er voor in dat in de wereld het verworvene bekend wordt gemaakt.”

 
Rudolf Steiner, 6 juli 1924

GA 260-a. Was in de Antroposofischen Gesselschaft vorgeht (Brieven aan de leden van de Antroposofische Vereniging, uitgave AViN)


meer citaten

Adressen en bronnen

Renée Zeylmans

Overleden op 16 februari 2018

Nearchus CV

Uitgeverij voor Sociale Driegeleding

Postbus 387

9400 AJ Assen

0592 408 989

www.nearchus.nl

Uitgeverij Pentagon

Vertalingen van Rudolf Steiner, opvoeding en vrijeschoolpedagogie

Weteringschans 54-a

1017 SH Amsterdam

020 622 7679

www.uitgeverijpentagon.nl

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

'Werken en Voordrachten' in het Nederlands

Boswachtersveld 203

7327 JS Apeldoorn

www.steinervertalingen.nl