menu
Het citaat van de dag

Verzorgd door Renée Zeylmans († 16 februari 2018)


De geestelijke wereld, dáár kunnen wij de blikrichting vinden die ons de geestelijke wezens toont die daar werken waar mensen zich tot groepen aaneensluiten.

Wat in het verleden een conservatief programma was, of een liberaal programma, en wat tegenwoordig misschien een sociaaldemocratisch programma of een programma voor de boeren is, dat is allemaal kletskoek - het is allemaal abstract, zoals ook de partijprogramma’s voor vrouwenrechten of voor vegetariërs.

Veel wezenlijker is het dat men doorziet hoe geestelijke machten de loop der dingen op de wereld beïnvloeden en dat men bijvoorbeeld een antwoord kan geven op de vraag welke kracht in de geestelijke wereld de leiding heeft over de groep mensen die zich verenigt rond een programma voor vrouwenrechten enzovoort.

Het is in onze tijd nu eenmaal zo dat alles met een zekere ernst vanuit een geestelijk perspectief onderzocht moet worden. Alleen in het samennemen van de geestelijke met de zintuiglijke wereld kan datgene gevonden worden wat de mens in deze tijd van nood en beproeving werkelijk verder kan helpen.

 
Rudolf Steiner, 7 augustus 1920

GA 199. Geisteswissenschaft als erkenntnis der grundimpulse Sozialer Gestaltung (Vertaling uit: Over het voorgeboortelijke leven, Arie Boogert. Uitgeverij Christofoor)


meer citaten

Adressen en bronnen

Renée Zeylmans

Overleden op 16 februari 2018

Nearchus CV

Uitgeverij voor Sociale Driegeleding

Postbus 387

9400 AJ Assen

0592 408 989

www.nearchus.nl

Uitgeverij Pentagon

Vertalingen van Rudolf Steiner, opvoeding en vrijeschoolpedagogie

Weteringschans 54-a

1017 SH Amsterdam

020 622 7679

www.uitgeverijpentagon.nl

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

'Werken en Voordrachten' in het Nederlands

Boswachtersveld 203

7327 JS Apeldoorn

www.steinervertalingen.nl