menu
Recente uitgaven

Nieuwe en nieuw vertaalde antroposofische boeken


De schepping - toeval of bedoeld? 

ABC Wegwijzer 14

Margarete van den Brink

schepping

Is het bestaan van mens en wereld voortgekomen uit toeval, of maken wij en de wereld waarin wij leven deel uit van iets groters dat doelbewust streeft naar hogere evolutievormen?

Volgens de moderne wetenschappelijke visie, die uitsluitend het materiële aspect van mens en wereld onderzoekt, kan er geen sprake zijn van een hoger ordenend principe. Maar zou het niet mogelijk zijn zowel de materiële als de immateriële, spirituele kant van mens en wereld in hun samenhang te onderzoeken?

Welke gezichtspunten dat kan opleveren, wordt in deze brochure beschreven.

24 pagina's, geniet, met afbeeldigen in kleur

€ 4,75

9 juni 2015

ISBN: 9789073310988

Nearchus CV


meer nieuwe boeken