menu
Recente uitgaven

Nieuwe en nieuw vertaalde antroposofische boeken


De twaalf ik-richtingen 

Loek Dullaart

Er zijn twaalf manieren waarop je als volwassene de wereld kunt bekijken. Het zijn filosofische stromingen, bewustzijnsrichtingen, ontwikkelingslijnen. Ze hangen samen met de twaalf tekens van de dierenriem. Via deze drie lagen komen we dichter bij het wezen van de mens.

Loek Dullaart (1947) herkent veel uit zijn ervaringen als therapeut, als leraar en als opvoeder van deze twaalf verschillende wijzen om naar de wereld te kijken. Je kunt ze herkennen bij jezelf of bij mensen in je omgeving, bij je partner, je familie, je vrienden. Hij laat zien hoe elke ik-richting zijn eenzijdigheid heeft. Die eenzijdigheid kan worden opgeheven door haar aan te vullen met de ontwikkeling van een deugd. Er zijn dus ook twaalf deugden, die ontwikkeld kunnen worden.

Zij lopen als een gouden lint van twaalf maanddeugden door het jaar heen. Zij vormen samen een ontwikkelingsweg. Dit is dezelfde weg die Rudolf Steiner beschrijft in zijn boek De weg tot inzicht in hogere werelden. Je kunt deze twaalf positieve kwaliteiten eveneens terugvinden in de jaarfeesten en in het jaarverloop en zelfs sprookjes kunnen meehelpen een beeld te geven hoe je deze deugden-oefenweg kunt gaan.

De deeltjes zijn afzonderlijk of als serie te bestellen bij Loek Dullaart. (loekdullaart@gmail.com) € 12,50 per stuk en € 35,- per drie.

2 oktober 2018

ISBN: 978-90-828424-2-5


meer nieuwe boeken