menu
Recente uitgaven

Nieuwe en nieuw vertaalde antroposofische boeken


Het geheim van de twee Jezuskinderen in de Renaissance 

Bij Rafaël Santi, Leonardo da Vinci, Ambrogio Borgognone en Michelangelo Buonarroti

Albert van Raaij

Een aantal kunstenaars uit de Italiaanse Renaissance, met name Rafaël Santi, Leonardo da Vinci, Ambrogio Borgognone en Michelangelo Buonarroti, tonen soms opmerkelijke details in hun werk. De interpretaties van deze kunstwerken en de vele publicaties die hierover zijn verschenen laten zien dat kunsthistorici, maar ook andere wetenschappers die hier onderzoek naar hebben gedaan, over de uitleg van deze voorstellingen over het algemeen sterk van mening verschillen wat heeft geleid tot weinig consensus. Hieruit blijkt dat alleen empirisch wetenschappelijk onderzoek niet voldoende is om deze kunstwerken op waarheid te kunnen duiden.

Albèrt van Raaij heeft bij zijn onderzoek ontdekt dat er bij deze kunstwerken sprake is van een geheim dat niet alleen door de empirische wetenschap kan worden verklaart maar wel met behulp van de geesteswetenschap. Deze kunstenaars kenden dit geheim maar dit bleef verborgen tot het begin van de twintigste eeuw. De kunstwerken die in dit boek worden beschreven laten een totaal ander beeld zien dan de uitleg hiervan door de meeste kunsthistorici.

€ 19.50

20 oktober 2023

ISBN: 9789083275567

Uitgeverij Cichorei


meer nieuwe boeken