menu
Recente uitgaven

Nieuwe en nieuw vertaalde antroposofische boeken


Hoe Christus werkt in het sociale leven 

Lex Bos

De drie geschenken, de drie gouden zaden van het verwonderen, van het medelijden en van het geweten, die het Christuswezen (…) in de drievoudige ziel gelegd heeft, kunnen de ziel redden, want zij bevrijden haar uit haar egoïteit en laten haar ontwaken voor het heersen van de Christuswil in de omtrek.

Dezelfde geschenken bieden echter ook de kiem voor een doorchristelijkt sociaal leven, ja zelfs voor een sociaal organisme waarmee de Christus zich werkelijk verbinden kan.

Vertaling: Isaäc Torn

€ 12.00

7 mei 2024

ISBN: 9789492326959

Nearchus CV


meer nieuwe boeken