menu
Recente uitgaven

Nieuwe en nieuw vertaalde antroposofische boeken


Persoonlijk-onpersoonlijks 

Ontstaansgeschiedenis en uitgebreide inhoudsopgave van Het Woord in de zeven rijken van de menswording.

Judith von Halle

Een Rozenkruismeditatie. Deel I tot en met V

Door een bijzondere lotsgebeurtenis (stigmatisatie) is Judith von Halle bij veel mensen bekend geworden. Maar in haar achtendertigste levensjaar vond er nog een machtige lotsgebeurtenis plaats. Ze kreeg een dringende oproep uit de geestelijke wereld om een boek uit te brengen dat het werk waaraan ze reeds was begonnen (de bijdragen tot inzicht in het Christusmysterie) op een nieuwe manier zou verdiepen en rijker zou maken. Tegen veel weerstanden in lukte het tenslotte om aan deze oproep te voldoen en het werk, dat uit vijf delen bestaat, af te ronden. Dit zal nu verschijnen: Het Woord in de zeven rijken van de menswording – een Rozenkruismeditatie.

Om u de mogelijkheid te geven tot een inzage vooraf wordt hierbij de uitgebreide inhoudsopgave gepresenteerd. Hieruit kan men de volheid en de diepte van het werk vermoeden. Veel vragen die behoren tot de meest dringende van onze tijd en aan de beantwoording waarvan tot nu toe bijna uitsluitend is gewerkt vanuit de natuurwetenschappelijke kant, worden beantwoord vanuit het perspectief van bovenzinnelijk inzicht.

De uitgebreide inhoudsopgave die in dit ‘boek bij het totale werk’ wordt gepubliceerd wordt voorafgegaan door een openhartige beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van het werk.

Judith von Halle heeft zich, tegen de huidige wijdverbreide scepsis ten aanzien van nieuwe antroposofische kennisinhouden in, er niet van laten weerhouden om zulks te publiceren. Maar dat niet alleen, ze heeft zich ook uitgesproken waarover het daarbij gaat: over openbaringen. Bij geesteswetenschappelijk onderzoek in de zin van de antroposofie gaat het in werkelijkheid altijd om ‘openbaringen’ die zich aan het ‘helderziende’, namelijk bovenzinnelijke, niet-zintuiglijke bewustzijn voordoen.

Het werk dat uit vijf delen bestaat, onderscheidt zich in zoverre van de andere boeken van de schrijfster dat de inhoud hiervan wel door haar geesteswetenschappelijke inspanning aan het licht is gebracht, maar dat de grondslag daarvan de wil van de hogere werelden is van waaruit in het jaar 2009 de roep aan haar klonk om dit werk te schrijven.

Paperback, 90 blz., € 12,00

3 november 2022

ISBN: 978 90 832755 1 2

Uitgeverij Cichorei


meer nieuwe boeken