menu
Recente uitgaven

Nieuwe en nieuw vertaalde antroposofische boeken


Schaduwspel 

Macht, technologie en de toekomst van de mens

Vincent van Vliet

.

Bewust of onbewust, gewild of ongewild is er een scala van ontwikkelingen gaande die, met inzet van verschillende nieuwe technologieën, het mogelijk maken dat het gedrag van de individuele mens verregaand wordt gevolgd en beïnvloed.

Deze ontwikkelingen zijn verbonden met op het oog positieve doelstellingen op het gebied van milieu, gezondheid en voedselvoorziening maar kunnen ook uitmonden in een 'perfecte hoogtechnologische samenleving' waarin de menselijke vrijheid tot schijn wordt gereduceerd.

Met kennis van zaken, en aan de hand van een schat aan bronnen, laat de auteur zien hoe de toekomst van de mens op het spel staat. - Een actueel en belangrijk boek!

Paperback, 239 pagina's, € 20,00

27 mei 2021

ISBN: 9789492326638

Nearchus CV


meer nieuwe boeken