menu

Goedenacht, welkom bij AntroVista

op MichaŽlsdag, donderdag 29 september

 

voeg uzelf toe aan AntroVista

Nieuws

Nieuw VVO in Deventer 

Het Etty Hillesum Lyceum in Deventer wil augustus 2017 starten met een afdeling voor Vrijeschool Voortgezet Onderwijs.

Wim den Blanken, directeur van De Kleine Johannes (vrijeschool basisonderwijs In Deventer), gaat leiding geven aan de opstart van dit project. Op 27 september vindt een informatieavond voor ouders plaats.

voeg een reactie toe...


Bovenbouw Culemborg bezegeld 

In Culemborg is onlangs een leerroute voor vrijeschoolonderwijs gestart, als onderdeel van de scholengemeenschap 'Lek en Linge'.

Afgelopen week werd de overeenkomst onder toeziend oog van de eerste lichting van 22 leerlingen formeel bezegeld.

voeg een reactie toe...


Hogeschool exit 

Na 45 jaar zal de Vrije Hogeschool wellicht toch op zoek moeten naar een nieuwe naam. In februari dit jaar diende minister Bussemaker een wetsvoorstel in, dat uitsluitend aan 'echte' universiteiten en hogescholen toestaat om dergelijke termen in hun naam te gebruiken.

De maatregel zou bedoeld zijn om misleiding van leerlingen te voorkomen. In feite vormden echter het beleid en de financiering van enkele omstreden islamitische opleidingsinstituten de directe aanleiding. Door de maatregel krijgt de minister mogelijkheden om hiertegen op te treden.

Een voorstel van CDA en ChristenUnie om een uitzondering te maken voor de Evangelische Hogeschool en de Vrije Hogeschool, zal het waarschijnlijk niet halen.

voeg een reactie toe...


Middelbare school in Aalst 

Een inititatiefgroep van ouders, (ex-)leerkrachten en sympathisanten werkt aan de oprichting van een middelbare Steinerschool in Aalst (BE). Schooljaar 2017-2018 moet begonnen worden met een zevende klas; de daaropvolgende jaren moet de school verder uitgroeien.

Om te zien hoe groot de belangstelling is, wordt donderdag 29 september een infoavond geörganiseerd.

voeg een reactie toe...


Helias in Tsjechië en Slowakije

Stichting Helias ondersteunt vernieuwende initiatieven voor mensen met een beperking, biologisch-dynamische landbouw, antroposofische geneeskunde en vrijeschoolpedagogie.

Er is een speciale sectie voor de ondersteuning van pedagogische initiatieven in Tsjechië en Slowakije. In de nieuwsbrief leest u over deze intitiatieven en komt u te weten hoe u een steentje bij kunt dragen.

helias bulletin 2016 3 nl.pdf

voeg een reactie toe...


Uit de steigers 

Het is u mogelijk niet ontgaan: de verbouwing van AntroVista is deze week afgerond. We hebben goed naar uw wensen geluisterd en de site daardoor nog gebruiksvriendelijker kunnen maken. Ook gebruikers van smartphones en tablet zullen merken dat alles net even beter werkt.

Hoewel er uiterlijk niet eens zoveel verschil te zien is, was dit toch de grootste verbouwing in het 15-jarig bestaan van AntroVista; er is maar liefst een jaar aan gewerkt.

Bij zo'n omvangrijk werk kan er allicht iets mis gaan. Mocht u een foutje tegenkomen, meld het ons dan! Ook voor wensen, suggesties en tips zijn we u zeer erkentelijk.

meld-een-fout.html

Met een klik op deze link leest u hoe uw internet voortaan begint met AntroVista:

maak-antrovista-startpagina.html

AntroVista wordt sinds 2001 verzorgd door onbetaalde vrijwilligers. Hier leest u hoe u ons werk kunt steunen:

service-steun-antrovista.html

voeg een reactie toe...


Euritmie Impresario gestopt

Na 27 jaar en honderden voorstellingen is Imke Jelle van Dam gestopt met zijn werk als organisator van euritmie- en toneelvoorstellingen.

Het stokje werd op 4 september overgedragen aan Ernst Reepmaker, van de Oostenrijkse euritmietheatergroep Kompanie Vonnunan. Hij wil overkoepelend werken voor de landen Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland en Nederland.

Imke Jelle blijft wel de maandelijkse e-mail-nieuwsbrief, de Euritmie-muziek-theaterkrant, website en het Garantiefonds verzorgen. Ook staat hij u graag met raad en daad terzijde als er vragen zijn op het gebied van organisatie, financiering en publiciteit.

100 jaar euritmie

Eind 2013 publiceerde Imke Jelle het standaardwerk over de honderdjarige geschiedenis van de Nederlandse euritmie. Ter aanvulling op dit boek verzorgt hij een website, waarin u o.a. een register met biografieën van alle Nederlands euritmisten vanaf het eerst uur vindt.

voeg een reactie toe...


Vierde Steinerschool in Antwerpen 

Ook in België zit het vrijeschoolonderwijs in de lift. Zo heeft de Steinerschool Antwerpen een nieuwe basisschool in de Lamorinièrestraat in gebruik genomen. Het is de vierde vestiging in deze stad.

De nieuwe school begint met een kleuterklas en een eerste klas. Op termijn moet de school uitgroeien tot een complete basisschool.

voeg een reactie toe...


Acties voor leerkracht Brugge 

Goed nieuws uit België : de ouderraad van de Steinerschool in Assebroek zet zich in een geliefde leerkracht aan boord te houden. De 62-jarige Guus Antonie zou door besparingen niet meer aan de slag kunnen in de school.

Met allerlei initiatieven wordt getracht om zijn salaris de bekostigen. Sinds enige tijd loopt een crowdfundingsactie en nu is ook project gestart waarin samen met vluchtelingen een foodtruck wordt uitgebaat.

Er is nog zo'n 50.000 euro nodig.

Crowdfundingsproject:

voeg een reactie toe...


Directeur ALS Stichting voor de rechter 

Op 30 augustus moet de oud-directeur van de ALS Stichting voor de rechter komen. Twee jaar geleden verduisterde hij een grote som geld van de stichting.

Na de ontdekking hiervan, verklaarde hij het geld te hebben terugbetaald. Waarschijnlijk deed hij dit echter met de € 143.000 die hij ontvreemdde van de Stichting Vrienden van de Rudolf Steiner Kliniek, waarbij hij als penningmeester werkte.

Update 13 september: de uitspraak

2 reacties, lezen/reageren...


Wilsonbekwaam ? 

In het AD verscheen een column van Tommy Wieringa, waarin hij inhaakt op de suspecte Duitse kankerbehandelingen die afgelopen week in het nieuws waren.

Met opzettelijke onzorgvuldigheid stelt hij daarin deze behandelaars gelijk aan de antroposofische geneeskunde.

Hij roept met zijn artikel echter ook belangrijke, actuele vragen op:

  • Mag iedereen altijd, ook bij levensbedreigende ziekte, zijn eigen behandelwijze kiezen?
  • Ook als dat een ongebruikelijke keuze is; een andere dan je zoon of de Minister van Volksgezondheid zou maken?
  • Of moeten we ervan uitgaan dat dergelijke patiënten dan wilsonbekwaam zijn en moet de grondwet op dit punt worden aangepast?

3 reacties, lezen/reageren...


Hulp voor de Berkel 

In Zuthpen worden aan de Keucheniusstraat 83 units geplaatst, die als tijdelijke vervanging moeten dienen voor het gebouw van vrijeschool De Berkel, dat op 30 juni door een uitslaande brand werd verwoest. (Zie eerdere berichtgeving.)

De noodschool zal beschikken over twaalf leslokalen en een grote zaal. In totaal kunnen er zo’n 250 leerlingen terecht.

En op Facebook leidde een actie tot vele initiatieven die De Berkel te hulp schieten met geld en goederen.

De Stentor schreef er een artikel over:

Het laatste nieuws op de site van de school zelf:

voeg een reactie toe...


De antroposofische agenda

Kort overzicht van activiteiten vandaag.

De volledige agenda, klik hier

Donderdag 29 september

Biografisch Coachen

Driebergen

Opleiding van het Instituut voor Biografiek.

Lees verder

Donderdag 29 september

Kunstzinnige workshops

Den Haag

Elke donderdagochtend, o.l.v. Agnes Hulleman.

Lees verder

Donderdag 29 september

Michaëlische poëzie uit Syrië

Amsterdam

Muziek, poëzie en euritmie.

Lees verder

Donderdag 29 september

Mediteren maar dan anders

Rotterdam

Groepslessen o.l.v. Brigitte van Bourgonje.

Lees verder

Donderdag 29 september

29 september: dag van de Tijdgeest

Maastricht

Een lezing over Michaël door Wiel Hupperets.

Lees verder

Donderdag 29 september

Michaëlviering Groningen

Groningen

De antroposofische groep 'de Brug' organiseert voor de derde maal een Michaëlviering.

Lees verder

Vanaf donderdag 29 september

Boetseren platonische lichamen

Tilburg

Cursus o.l.v. Marie-José Zegers.

Lees verder

Donderdag 29 september

Ontdek je stem en zing je vrij

Rotterdam

Groepslessen o.l.v. Brigitte van Bourgonje.

Lees verder

Vrijdag 30 september

Dichter bij bomen

Amsterdam

Jaarcursus tekenen en schilderen o.l.v. Rita Suter.

Lees verder

Vrijdag 30 september

Moderne inwijdingsweg en ontwikkeling van het Hoger Zelf

Deventer

Innerlijke werkplaats, met Walter de Zeeuw en Marijke Sies.

Lees verder

Zaterdag 1 oktober

Liersamenspeeldag

Zeist

Van Stichting Wega.

Lees verder

Zaterdag 1 oktober

Beelden voor de Michaels-tijd

Zeist

Euritmieworkshop, met kosmische dans o.l.v. Henny Ruessink.

Lees verder


De volledige agenda, klik hier

Exposities

Werk van kunstenaars die door de antroposofie geïnspireerd worden.

Vanaf maandag 7 maart

Expositie organische schilderijen

Den Hoorn

Stichting Waldar exposeert met organische kleurstemmingen van Wouter Weerman.

Lees verder

Vanaf zondag 18 september

Kosmos, Engel, Mens, Dier

Edam

Expositie met werk van Carin Anderson, Els Botman, Loes Botman, Rik ten Cate, Angela Koning, Janneke Rosenbrand (initiatiefnemer), Floris Rosenbrand.

Lees verder

Vanaf zondag 18 september

De Deugden - Krachten van het Nieuwe Christendom

Uffelte

Expositie van verluchtingen van kunstschilder Jan de Kok.

Lees verder

Vanaf zondag 2 oktober

Doorlie Gerdes - open atelier

Drieberen

Expositie van recente kleurpotloodtekeningen.

Lees verder

Vanaf vrijdag 7 oktober

Vensters naar een andere wereld

Leiden

Tentoonstelling Collot d'Herbois, met bespreking en demonstratie.

Lees verder


De volledige agenda, klik hier

AntroVista als startpagina

Maak AntroVista tot uw startpagina, klik hier...

AntroVista wordt iedere dag bijgewerkt en is daardoor altijd actueel.

Actueel

DoeHoek
Michaël en Sint Joris in de DoeHoek

Zonnejaar
Michaëlstijd bij Het Zonnejaarrecept van de week
Pasta met bloemkool-kaas-saus
En een groen-rode topping


dolce e bella
Pruimenvlaai met agavesiroop


De nieuwste ecards

Simon Johannes Wijbenga
Simon Johannes Wijbenga
Schilderijen

Meer nieuwe ecards

Ecards voor de Michaëlstijd

Pieter Breughel
Pieter Breughel
De val van de opstandige engelen

Meer Michaël-ecards

Archief Vrije Opvoedkunst

VOK

Donderdag 22 september is het julinummer van 1987 aan het archief toegevoegd.

Deze uitgave heeft als thema Het juiste ogenblik en bevat o.a. de volgende artikelen:

Wim Veltman
Basisvorming en eindtermen... of heel iets anders?

Jan La Poutré
Het driegesternte

Paul Veltman
Het juiste ogenblik

Mark Mastenbroek
Nog maar weer eens een pleidooi voor die verdomde kunstreis

Arnold Henny
Het moment

Archief VOK

Recent verschenen boeken

Koorwerk in uitvoering 

Zeven routes van partituur naar concert

Peter Siebesma

Koorwerk in uitvoering gaat over de avontuurlijke reis van partituur naar koorconcert. Het boek beschrijft de grote diversiteit in de koorwereld en laat de kwaliteit van koorzang zien. Het gaat over het zingen, maar ook over wat er tussen de koorleden gebeurt, en tussen de mens en de muziek. Dat alles heeft invloed op het welbevinden en de gezondheid van de zanger.

Het boek is geschreven voor koorleden, dirigenten en andere geïnteresseerden. Het biedt de mogelijkheid om de eigen koorroutes te evalueren en de eigen zangambities en doelstellingen beter in kaart te brengen.

23 september 2016

ISBN: 9789060388051

Uitgeverij Christofoor


Maria's kleine ezel 

Prentenboek

Gunhild Sehlin, illustraties: Hélène Muller

Lang, lang geleden leefde er in het Heilige Land een kleine vieze ezel, die een hekel had aan werken. Toen hij echter Maria leerde kennen, dacht hij er heel anders over. Maria aaide hem en was vriendelijk. Tijdens de lange reis van Maria en Jozef naar Bethlehem droeg hij haar door weer en wind.

Uiteindelijk in de stal bij de kribbe zagen zijn trouwe ogen dat ene kindje.

Dit welbekende kerstverhaal van Gunhild Sehlin werd een mooi verhaal voor jonge kinderen, verteld vanuit het ezeltje van Maria, met vriendelijke tekeningen van illustrator Hélène Muller.

1e druk |gebonden | 23 x 28,5 cm |€ 13,95

22 september 2016

ISBN: 9789060387863

Uitgeverij Christofoor


Kosmos, engel, mens, dier 

Zeven kunstenaars rond een thema

Interviewboek

De zeven deelnemende kunstenaars - Carin Anderson, Els Botman, Loes Botman, Rik ten Cate, Angela Koning, Floris Rosenbrand en Janneke Rosenbrand - vertellen over hun leven, werk (dat zeer uiteenlopend is) en het thema waarin ze elkaar vonden.

Het boek is rijk geïllustreerd, heeft 84 pagina’s en kost € 14,95.

www.bewustzijnskunstenaars.nl

18 september 2016

Uitgeverij Idrie


Ik ben 

Over de zeven 'ik ben'-woorden in het Johannes evangelie

Friedrich Rittelmeyer

“Friedrich Rittelmeyer heeft zich zijn hele leven beziggehouden met het Johannes-evangelie, het was een ’constante’ in zijn leven. Hij is ook degene die er nadrukkelijk op wees dat de ’Ik ben’-woorden in dit evangelie een uit zeven delen bestaand stelsel vormen.

De door hem beschreven ’Ik ben’-woorden zijn: Ik ben het brood van het leven, Ik ben het licht van de wereld, Ik ben de deur, Ik ben de goede herder, Ik ben de opstanding en het leven, Ik ben de weg en de waarheid en het leven, Ik ben de ware wijnstok.

In dit zeer lezenswaardige boekje voert Rittelmeyer de lezer in beeldende bewoordingen op een inspirerende ontdekkingstocht naar het hogere ’Ik’, het ’Ik’ zoals we zijn bedoeld en waarvan Christus het voorbeeld is.”

Lyda Keizer in ABC Antroposofie

Paperback, 124 pagina's

Prijs: € 14,75

15 september 2016

ISBN: 9789492326058

Nearchus CV / Adventum


Spiritualiteit en pathologie 

Rudolf Steiner

In Spiritualiteit en pathologie spreekt Rudolf Steiner onder meer over de overeenkomsten en verschillen tussen 'heiligen'en 'dwazen'. Zo volgt hij de mystieke stadia van de bekende mystica Theresia van Avila en vergelijkt die met specifieke pathologische ontwikkelingen. Waar het ene gepaard gaat met een verruiming van het bewustzijn en de mogelijkheid op wonderbaarlijke wijze zieken te genezen, wordt het andere juist begeleid door een bewustzijnsverlaging.

Oorspronkelijk gehouden voor artsen en priesters behandelen de voordrachten ook onderwerpen als het wezen van therapie en van de cultus en de geneeskrachtige werking van de sacramenten. In de visie van Rudolf Steiner is genezen gelijk te stellen aan een religieuze handeling. Origineel is hoe Steiner hier vanuit steeds nieuwe invalshoeken de intieme verwevenheid van lichamelijke, psychische en geestelijke processen beschrijft.

1e druk | gebonden | 13 x 20,5 cm | 231 blz

3 augustus 2016

ISBN: 9789060385999

Uitgeverij Christofoor


meer nieuwe boeken