De Noest VOF V&VN Antroposofische Zorg Wikkelfee De Kunst van het kijken Shroompers Atelier Exler Mijnhemeltje.nl Baby Natura ABC Boekenservice Euritmie & Theater Impresariaat Nederland KindVoorHout Herfstcongres Natur-El Stichting Plegan Waldorf Toys Wilfried Nauta Webdesign Nederlandse Vereniging ter bevordering van Antroposofische Psych
Maan

Spreuken en meditaties

voor kinderen en volwassenen

Inleiding

De meeste spreuken en meditaties op deze pagina's zijn afkomstig van Rudolf Steiner. Zijn teksten lijken wat vorm betreft soms op gedichtjes en kunnen ook zeer welluidend zijn. Toch moet men ze niet met gedichten vergelijken, want daarmee doet men zowel de dichtkunst als Steiner geen recht.

Rudolf Steiner was geen dichter, maar een mens die op bewuste wijze de geestelijke wereld beleefde: een ingewijde. Zijn teksten kan men beschouwen als een directe impressie van het geestelijke in de wereld.  De gekozen woorden, de opbouw van de zinnen en het ritme van de tekst vormen een levend geheel. Men bemerkt al spoedig dat er een sterke kracht, een innerlijk licht, van uit gaat.

Spreuken en kinderen

Dagelijkse omgang met deze teksten kan zeer harmoniserend werken, in het bijzonder ook bij kinderen. De spreuk legt de verbinding met de geestelijke wereld waaruit het kind geboren is, en helpt de ziel zich te verbinden met het aardse leven. Zinvolle spreuken bij het opstaan, bij de maaltijden en bij het slapen gaan, vormen kleine eilanden van rust in het drukke leven.

Wellicht moet men er als volwassene zelf eerst een tijdlang aan wennen, maar voor onze kinderen zijn de spreuken doorgaans een vanzelfsprekendheid. Vaak hechten kinderen zich erg aan 'hun' spreuk en blijven hem hun hele jeugd gebruiken.

Ochtend- en avondspreuken spreekt men als volwassene aan het bed van het kleine kind. Als het kind ouder wordt, kan het de spreuken mee gaan zeggen en uiteindelijk alleen uitspreken. Het werkt goed als men er een klein ritueel van maakt: kaarsje aan, liedje zingen, spreuk zeggen.

Over de vertalingen

Bij het vertalen is getracht zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke tekst te blijven om zo de meditatieve kracht ervan te behouden.

Ieder woord, iedere zin en ieder ritme is zorgvuldig gewikt en gewogen. Soms vroeg de inhoud om minder gebruikelijke woorden en bleek het nodig om creatief met de taal om te gaan. De vertalingen zijn echter altijd vanuit de Nederlandse taalgeest gemaakt; germanismen, pathetisch taalgebruik en mooi-makerijen zijn vermeden.

Help mee

Deze verzameling spreuken en meditaties is nog lang niet klaar. Uw hulp bij het uitbreiden en verbeteren wordt zeer gewaardeerd! Reageer als u:

  • een bepaalde spreuk mist op deze pagina's;
  • goede herinneringen heeft aan een spreuk of gebed uit uw jeugd;
  • een buitenlandse spreuk of meditatie vertaald wilt zien in het Nederlands;
  • andere vragen of ideeŽn heeft.

E-mail: spreuken@antrovista.com

Verantwoording

De meeste hier gepubliceerde teksten zijn afkomstig uit antroposofische bron. Als aanvulling zijn traditionele spreuken en gebeden gebruikt. Belangrijke Duitse en Engelse teksten waarvan nog geen vertaling beschikbaar is, zijn in de oorspronkelijke versie opgenomen. 

Voor zover wij weten zijn alle opgenomen spreuken en meditaties vrij van copyrights. Vertalingen van buitenlandse teksten zijn van eigen hand of met instemming van de vertaler. Indien er toch geldende rechten bestaan, dan horen we dat natuurlijk graag.