menu

Chirofonetiek

Gezondheidszorg

 

chirofonetie

Chirofonetiek is een antroposofische therapie die uitgaat van de genezende werking van gesproken klanken. De naam van deze therapie is samengesteld uit de Griekse woorden cheires (handen) en phonein (spreken). Iedere gesproken klank is uitdrukking van specifieke vormkrachten.

De chirofonetiektherapeut strijkt vormen over de huid die overeenkomen met de wetmatigheden van de klanken. De patiënt neemt zo via het gehoor en via de massagestreken op de huid gelijktijdig de klanken en bewegingen waar.

Nederlandse Vereniging voor Chirofonetiek op Antroposofische Grondslag (NVCAG)

J.A. Kalfflaan 36

1222 PA Hilversum

0356 832 165

www.chirofonetiek.nl

Nederland

5 adressen gevonden, sortering op postcode

Mevr. Drs. G. Hovius

Praktijk voor chirofonetiek

Bilderdijkpark 15-III

1052 SC Amsterdam

020 612 6592

Conny Riezebos-Walinga

Praktijk voor kunstzinnige therapie en chirofonetiek

Jacob Adriaan Kalfflaan 36

1222 PA Hilversum

035 683 2165

Margo Gielkens

Beeldend kunstenaar, kunstzinnige therapie, biografische therapie, chirofonetiek

Lommerlust 18

3702 BV Zeist

030 691 6891

06 5262 7117

www.gielkens.net

Floor de Boer

Praktijk voor chirofonetiek en kunstzinnige therapie

Warnsveldseweg 93

7204 BC Zutphen

0575 845 746

06 4830 2163

chirofonetiek.wordpress.com/chirofonetiekpraktijk

Angélique Petersen

Praktijk voor chirofonetiek

Heuvelenweg 1

7241 HX Lochem

06 1651 2041

www.praktijkvoorchirofonetiek.nl

België

geen adressen gevonden in België