menu

De planeetzegels

De sferenharmonie was al bij de oude Grieken bekend als een inspiratief te beleven bovenzinnelijke muziek, die als vormgevende kracht de hele schepping doorklinkt. De zeven planeetzegels zijn door Rudolf Steiner ontworpen als een kunstzinnige impressie van deze sferenharmonie. Ze zijn daarom ook wel te beschouwen als zichtbaar gemaakte, gestolde muziek.

       ­    

Klik op de zegels om AntroVista in de corresponderende kleurstemming te zien.

De zegels vormen een samenhangende, metamorfoserende reeks, die een afspiegeling is van de zeven grote ontwikkelingsstadia van mens en aarde. De indeling van zeven dagen in een week hangt hiermee samen.

Hoewel ze de namen dragen van planeten, hebben ze met astrologie weinig te maken. De vormkrachten van de sferenharmonie kunnen we door hun werking gewoon om ons heen beleven: in de vormen van de planten, in het wezen van de verschillende metalen, in de inwendige organen van de mens, en in de kleuren van de regenboog. Iedere planeet heeft zijn eigen kleur, dynamiek, sfeer en wezen.

In het schema hieronder staan de namen waaronder deze goddelijke sferen bekend waren bij de Romeinen, de Grieken, in de Joods-Christelijke traditie en bij de Germanen (ze zijn niet altijd volledig identiek). Verder zijn vermeld de corresponderende weekdagen, kleuren, metalen, organen en plantenvormen.

 zegel goden weekdag klank  kleur metaal orgaan plantentype loofbomen 
Saturnus
Chronos
Uriël/Orifiël
zaterdag
Saturnus-dag
OE blauw lood milt naaldbomen
coniferen
steenbeuk
Apollo
Apollon
Michaël
Sól/Zon
zondag AU wit goud hart kruidachtigen
(harmonieuze
plantengestalte)
es
Diana
Artemis
Gabriël
Maan
maandag AI violet zilver geslachts-
organen
cactussen,
vetplanten,
bloembollen
kers
Mars
Ares
Samaël
Týr
dinsdag
Týrs-dag
Fries: tiis-dei
Frans: Mardi
E rood ijzer gal struiken,
heesters
eik
Mercurius
Hermes
Raphaël
Wodan/Odin
woensdag
Wodans-dag
Frans: Mercredi
I geel kwik longen klim- en
slingerplanten
iep
Jupiter
Zeus
Zachariël
Donar/Thor
donderdag
Donar-dag
O oranje tin lever loofbomen esdoorn
Venus
Aphrodite
Anaël
Freija
vrijdag
Freija-dag
A groen koper nieren rozetvormige
planten
(laag en teer,
sterke bloeiers)
berk