menu

Zorgboerderijen in Friesland

Gezondheidszorg

 
Nederland

3 adressen gevonden in de provincie Friesland, sortering op postcode

alle adressen in deze rubriek

Gerbranda State

Landbouw en Zorg

Hoarnestreek 7-9

8856 RV Pietersbierum

06 1280 5857

www.gerbrandastate.nl

Timpelsteed Mts

Akkerbouwbedrijf, natuurbeheer, boerderijwinkel en zorgplekken

Tempelsteed 1

9132 LK Engwierum

06 4806 8235

www.timpelsteed.nl

Vento Verde

Zorgboerderij

Tempelsteed 1

9132 LK Engwierum

06 1357 4083

timpelsteed.nl/vento-verde