Harrie Willems - het achtvoudige pad

Kies een kaart en klik er op om verder te gaan.

Harrie Willems

Het achtvoudig pad – 6 eeuwen voor Christus ons gegeven door Boeddha – is de weg van verandering, omzetten van de leer van liefde en compassie in de daadwerkelijkheid.  Het gaat niet om de leer, het is ons praktisch handelen ten opzichte van mens en natuur, dat er toe doet.

Begin 20ste eeuw heeft Rudolf Steiner het belang van het achtvoudig pad onderstreept bij persoonlijke ontwikkeling en vooral het ‘op aarde zetten’ hiervan. De 16-bladige lotusbloem –een van de kern-beelden vanuit het boeddhisme– geeft het omvormen treffend weer: diep vanuit de aarde, de vruchtbare modder, komt de kiem, de knop omhoog, die zich tenslotte met licht en warmte als een prachtige bloem aan de mensheid en de hemel laat zien.

Voor mij geeft het achtvoudig pad de samenwerking aan, soms het spanningsveld, tussen geestkracht en daadkracht, hemel en aarde, hart en handen.  De 8 beelden, die ik aan de hand van het boekje van Joop van Dam van de 8 stappen heb gevormd, staan op een stevige bronzen basis, fundament én maatschappelijke context, van waaruit de groei omhoog plaats kan vinden, en weer haar neerslag vindt. Elke stap heeft zijn eigen kwaliteiten, naar binnen of naar buiten gericht, enkelvoudig of herhalend, ontvankelijk of uitdragend, enz.   

De beelden zijn gepatineerd tot een groen patin (kopernitraat met sodiumchloride) op bruine ondergrond (ijzerchloride), kleuren die staan voor een dragende aarde en groeikracht.  De beelden zijn in concept (was) ontstaan in de 13 dagen en nachten tussen Kerstmis 2013 en 6 januari 2014 (Driekoningen). 

Harrie Willems
Beeldenmaker
Braakhekkeweg 12-b
7217 SK Harfsen
06 2293 4877
Andere ecards van Harrie Willems

 

Wilfried Nauta Webdesigndeze e-cards zijn mede mogelijk gemaakt door Wilfried Nauta Webdesign

Harrie Willems / AntroVista