Harrie Willems - de kruiswoorden

Kies een kaart en klik er op om verder te gaan.

Harrie Willems

Over de kruiswoorden

  1. Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.
  2. Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.
  3. Dat is uw zoon. En dat is je moeder.
  4. Eli, Eli, lema sabachtani? of Eloï, Eloï, lema sabachtani? Waarom hebt Gij mij verlaten?
  5. Ik heb dorst.
  6. Het is volbracht.
  7. Vader, in uw handen leg ik mijn geest.

De kruiswoorden zijn de zinnen, die Jezus  volgens de Bijbel sprak toen hij aan het kruis hing. De site Wikipedia geeft een uitgebreide en objectieve beschrijving hiervan.  Andere sites geven informatie vanuit een bepaalde religieuze identiteit.

Vele componisten zijn geïnspireerd door deze zeven zinnen en hebben er muziek op gemaakt. Met name de compositie van César Franck spreekt mij aan; van het najaar 2014 tot mei 2015 heb ik mij verdiept in de thematiek en de muziek, en heb ik de 7 beelden in was vormgegeven en in brons gegoten. 

Beeldtaal

Beelden moeten vooral voor zichzelf spreken, vind ik, maar ik zal de beweegredenen van mijn keuzes toelichten. 

Mijn algehele inspiratie voor deze serie is het (lijdens)verhaal van de Christus, en zoals gezegd, de compositie van Cesar Franck van de zo genoemde kruiswoorden.

De basis van elk beeld (behalve het zevende kruiswoord) is rechthoekig, de rechte lijnen  van kruishout, maar ook het aardse en basale van doodsangst, verlatenheid en worstelende overgave. Ik heb de 6 basissen in klei, en met slaghout, vormgegeven; nadien zijn ze in brons gegoten. Het zevende woord is verbeeld in een schenkend gebaar (een beker) én een uitreiken naar.

De opbouw is geïnspireerd op de thematiek van het betreffende woord: vergiffenis schenken, verbondenheid, afscheid, verlatenheid, dorst, het einde, en overgave. Zij zijn ontstaan vanuit het veel beweeglijkere wasdoek; verwarmen en vormgeven.

De huid van de beelden geeft de intensiteit en de beweging aan; ze is bewust ruw: lijden en sterven heeft voor mij geen glad glanzende buitenkant.  

Het patin is groen op een bruine onderlaag; een combinatie van de zware aarde en een hoopvolle groei naar nieuw leven.

Harrie Willems
Beeldenmaker
Overleden op 15 januari 2021
Andere ecards van Harrie Willems

 

© Harrie Willems / AntroVista