Schilderijen van Kaly Cotteleer

Kies een kaart en klik er op om verder te gaan.

Kaly Cotteleer

Mijn ambities gaan uit naar illustratief werk m.b.t. het kind en kunstzinnige therapie. Vanuit mijn jarenlange ervaring als (lagere school) vakjuf in de Parcivalschool, een Steinerschool voor Bijzonder Onderwijs in België, richt ik me voornamelijk op de illustratie voor kinderboeken en illustratief werk m.b.t. het kind. Als illustrator wordt ik geïnspireerd door de antroposofie.

Ik heb opleidingen genoten, als grafisch ontwerper aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen, en als kunstzinnig therapeut aan de Kleine Johannes te Berchem.

Drijfveren

Mijn inspiratie zoek ik in de waarneming en beleving van de natuur, vertellingen en sprookjes, sagen en godenverhalen, seizoen- en jaarfeesten, en de spirituele waarden die daarin leven en zich daarin tonen. Daarbij word het verband zichtbaar tussen innerlijk en uiterlijk beeld. Maar het allerbelangrijkste is wel het werkelijke beleven, de levende ontmoeting.

Daarbij liggen de antroposofie, het fenomenologisch waarnemen, het werken vanuit respect voor mens en milieu ten grondslag. Vanuit deze waarnemingen is het recente vrije werk ontstaan. Vaak schrijf ik daar sprookjes- en (natuur)vertellingen bij.

Waarnemen en weergeven sluiten aan bij bepaalde innerlijke processen, en ook het bekijken van een illustratie is onderhevig aan deze processen. In onze huidige beeldcultuur wordt daar heel weinig of geen aandacht aan besteed. Ook de hantering van welbepaalde technieken hangt samen met het verband tussen het innerlijke en het uiterlijke in de illustratie.

Ik zou ook kunnen zeggen dat het gaat om het verschil tussen een afbeelding en een beeld: een afbeelding consumeer je en een beeld werkt in. Vandaag de dag zijn we heel erg bezig met het eerstgenoemde. Ik wens echter mee te werken vanuit een engagement aan het laatstgenoemde.

Vanuit mijn ervaring als vakjuf en als kunstzinnig therapeut ben ik begaan met het belang van onderricht. Daarom ben ik zo geinspireerd in het verzorgen van beelden bij illustratieve uitgaven.

Kaly Cotteleer
Illustraties
Kunstzinnige therapie
Grand Route, Domaine Du Bonsoy, Ivoire 18
5542 Blaimont
België
Andere ecards van Kaly Cotteleer

 

Kaly Cotteleer / AntroVista