menu

Ein Bustan in context 

Archief achtergrondartikelen 

Ein Bustan is een vrije kleuterschool in Israël, waar Joodse en Arabische kinderen gemengd zijn. Ook de leerkrachten zijn van Joodse en Arabische afkomst.

En niet alleen worden daar zowel de Hebreeuwse- als de Arabische taal gesproken, maar alle kinderen vieren er ook de belangrijke religieuze feesten van beide culturen. Dit in de hoop, dat die kinderen niet zullen vervreemden van de cultuur die direct naast hen leeft, maar een weg zullen vinden om in hun latere leven op een vreedzame en vruchtbare manier met hen samen te leven.

Ein Bustan Nieuwsbrief

De oude nummers van de Nieuwsbrief voor Ein Bustan kunt u vinden op hun website onder het kopje Nederlands.

www.ein-bustan.org

Archief achtergrondartikelen

In dit archief vindt u artikelen van Cornelis Boogerd over de bredere context rond Ein Bustan. Zij worden worden vanaf 2014 gescheiden verstuurd met de Nieuwsbrieven, en dan ook in dit archief aangevuld.

inleiding ein bustan context archief.pdf

vredespedagogie 2008.pdf

bronnen van vrede in drie religies 2008.pdf

shministim 2009.pdf

politiek religie en opvoeding 2010.pdf

rechtstaat of etnische tijdbom 2010.pdf

arabische lente in israel 2011.pdf

michael in palestina 2011.pdf

vluchten of bouwen voor de toekomst 2011.pdf

gemengd onderwijs een globaal vraagstuk 2012.pdf

nog meer muren 2012.pdf

politiek misbruik in het onderwijs 2013.pdf

actualiteiten in het middenoosten 2013.pdf

israel joods of democratisch 2013.pdf

ontwikkelingen in het middenoosten 2013.pdf

ontwikkelingen in het middenoosten 2014.pdf

context midden oosten 2014.pdf

viering shavuotfeest 2015 (uk).pdf