menu

Goedenavond, welkom bij AntroVista

Op maandag 2 augustus

 

voeg uzelf toe aan AntroVista

Nieuws

Transitie 

Vanzelfsprekend is de transitie van het Nederlandse landbouwsysteem inmiddels voor alle boeren een belangrijk thema. De verduurzaming brengt voor hen immers grote opgaven en vragen met zich mee.

Platform Boerenraad publiceerde een interview met Pyt Sipma van biologisch-dynamisch akkerbouwbedrijf Timpelsteed in Engwierum (FR), waarin deze vertelt over zijn ervaringen.

voeg een reactie toe...


Sevilla 

Fytoftora is een ernstige aardappelziekte, die de laatste weken bij allerlei boeren de kop opsteekt.

In de biologische sector en op het Louis Bolk Instituut is de laatste jaren hard gewerkt aan de ontwikkeling van rassen die resistent zijn. O.a. het nieuwe ras Sevilla moet uitkomst brengen.

Dagblad Trouw wijdde er een artikel aan:

Dat ook de traditioneel werkende boeren belangstelling hebben, blijkt uit de publicatie van Nieuwe Oogst.

voeg een reactie toe...


Kippenexperiment krijgt vervolg 

In 2005 onderzocht een groep wetenschappers o.l.v. Machteld Huber (Louis Bolk Instituut) in opdracht van het ministerie van Landbouw of biologisch voedsel werkelijk gezonder is. Voor dit onderzoek kreeg een groep kippen biologisch voedsel, terwijl een andere groep ter vergelijking gangbaar werd gevoed.

Uit dit onderzoek bleek dat de biologische gevoerde kippen een sterker immuunsysteem hadden en gezonder waren.

Tv-programma Zembla ontdekte echter dat onder druk van onderzoeksinstituut TNO en de Universiteit Wageningen (WUR) in 2007 de conclusies van het onderzoek werden aangepast. De uitkomst werd daardoor dat de biologisch gevoerde kippen niet gezonder waren.

Zie oorspronkelijke bericht:

https://www.antrovista.com/nieuws/het-kippenexperiment-15258.html

Als gevolg van alle commotie heeft WUR nu een z.g. literatuurstudie gedaan, waarvan de uitkomst helder is: er zijn wel degelijk voldoende aanknopingspunten voor een vervolgstudie op het kippenexperiment.

voeg een reactie toe...


Nieuwe voorzitter Stichting Demeter 

Op de afgelopen bestuursvergadering van Stichting Demeter heeft Jan Schrijver van BD-bedrijf de Lepelaar het voorzitterschap overgedragen aan Tineke van den Berg van de Stadsboerderij in Almere.

voeg een reactie toe...


Vitale gewassen, vitale voeding 

Paul Doesburg onderzoekt in het Crystal Lab in Basel de vitaliteit van levensmiddelen. Hij gebruikt daarvoor de kristallisatiemethode, waarbij de levenskrachten zichtbaar gemaakt worden.

Foodcoop Odin publiceerde een interview met hem:

voeg een reactie toe...


BD verjaardag 

Op de recente Jaardag van de BD Vereniging en BD Grondbeheer kwamen ruim 120 biodynamische boeren en tuinders bijeen in ’s Graveland bij tuinderij Land en Boschzigt.

Deze de oudste biologisch-dynamische tuinderij van ons land wil zijn grond onderbrengen bij Stichting BD Grondbeheer, zodat meteen ook een campagne werd gestart om hiervoor geld in te zamelen.

voeg een reactie toe...


Tekenen voor bovenbouw in Delft 

In Delft werkt een initiatiefgroep aan de oprichting van een nieuwe vrijeschool voor voortgezet onderwijs, die de naam Mercurius College moet krijgen.

Wegens de huidige wetgeving zijn er 609 ouders nodig die aangeven (vrijblijvend) interesse hiervoor te hebben. De eerste honderd hebben dat de afgelopen dagen gedaan.

Op hun website of Facebookpagina leest u meer over dit initiatief en kunt u uw belangstelling kenbaar maken.

voeg een reactie toe...


Esoterisch Christendom 

Met ingang van deze maand verzorgt AntroVista de website Esoterisch Christendom. In deze archiefsite vindt u vele artikelen van Hans Stolp, Margarete van den Brink en andere auteurs.

Die artikelen kunt u kosteloos lezen en downloaden als pdf. Ze zijn overzichtelijk gerubriceerd. Met de handige zoekfunctie vindt u snel wat u weten wilt.

In de komende tijd zullen er steeds nieuwe artikelen worden toegevoegd.

voeg een reactie toe...


Meander krijgt Groene Vlag 

Vrijeschool Meander in Nijmegen heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een zogeheten Eco-school, en ontving daarvoor van de gemeente de hoogste onderscheiding, de Groene Vlag.

Een Eco-Schoolschool past structureel duurzame thematieken in, zoals water, energieverbruik of omgevingsbewustzijn.

voeg een reactie toe...


€ 7.200.000 voor Aardpeer 

Aardpeer is samenwerking van Stichting BD Grondbeheer, Stichting Herenboeren NL, Stichting Wij.land en Triodos Regenerative Money Centre. Doel is om zoveel mogelijk boeren en voedselinitiatieven de kans te geven om de bodem op natuurlijke wijze te bewerken en de biodiversiteit te bevorderen.

Vanaf 27 januari 2021 kon iedereen participeren door obligaties te kopen. Inmiddels is daarmee al 7,2 miljoen euro opgehaald voor aankoop van grond en zijn de eerste gefinancierde objecten bekend.

voeg een reactie toe...


Memorandum van Frankfurt 

In 2008 namen Ramon Brüll en dr. Jens Heisterkamp van Info3 stelling tegen de steeds weer in de pres opduikende beweringen dat Rudolf Steiner racistische opvattingen zou hebben gehad.

Dit zogeheten Memorandum van Frankfurt is nu ook in vertaling beschikbaar, o.a. in het Nederlands.

Info3 heeft in 2018 bovendien een boekje uitgegeven van beide auteurs, met de titel Rudolf Steiner und das Thema Rassismus. Het is via de webshop van de uitgever te bestellen.

voeg een reactie toe...


Sint Jan 

De schoonheidsglans der wereld,
dwingt mij om uit zielendiepten
de godskrachten van het persoonlijke leven
vrij te maken voor een wereldvlucht;
Mezelf te verlaten,
slechts in vertrouwen mezelf te zoeken
in wereldlicht en wereldwarmte.

uit de weekspreukenkalender

voeg een reactie toe...


De antroposofische agenda

de volledige agenda, klik hier

Vanaf maandag 2 augustus

Een beeldhouw driedaagse

Bloemendaal

In een mooie natuurlijke tuin in bosomgeving in Bloemendaal kan je 3 dagen komen beeldhouwen.

lees verder

Vanaf woensdag 4 augustus

Genieten van kleur met pastel

Bergen

3-daagse zomercursus o.l.v. Marijke de Vries.

lees verder

Woensdag 4 augustus

Ikebana, met de bloementuin

Driebergen

Kraaybeekerhof Academie workshop 'Onder de Overkapping'.

lees verder

Vanaf donderdag 5 augustus

Mens en zijn roeping

Brummen

Begeleiding: Feico Hajonides, beeldhouwer

lees verder

Vanaf zaterdag 7 augustus

Werken met vuurwezens

Delft

Weekendcursus met Nicolaas de Jong.

lees verder

Vanaf zaterdag 7 augustus

Zomergloed, sproeiende warmte en vitaliteit

Leiden

Schilderen met Frederiek Nelissen

lees verder

Woensdag 11 augustus

'Bakken plakken' van papier-maché

Haarlem

Workshop o.l.v. Inger van der Werf.

lees verder

Vanaf donderdag 12 augustus

Expeditie Aardig Bestaan

Echten

We organiseren een expeditie waarin we gaan oefenen om in gemeenschap samen te leven vanuit het uitgangspunt dat de mens een levensopbouwende en liefdevol groeiende invloed heeft op mens, aarde en kosmos.

lees verder

Donderdag 12 augustus

Workshop en strandwandeling

Egmond aan den Hoef

Voor jongeren van 17-24 jaar.

lees verder

Vrijdag 13 augustus

Collage maken van je eigen dierbare spulletjes

Haarlem

Workshop o.l.v. Inger van der Werf.

lees verder

Zaterdag 14 augustus

Geometrische mandala maken

Haarlem

Workshop o.l.v. Inger van der Werf.

lees verder

Vanaf maandag 16 augustus

Vriendschap met bomen

Oosterbeek

Met Hugo Thijsse, beeldend coach en Chantal Heijdeman, uitvoerend kunstenaar / docent euritmie.

lees verder


de volledige agenda, klik hier

Exposities

Werk van kunstenaars die door de antroposofie geïnspireerd worden.

Vanaf dinsdag 15 juni

Arte de presence

Den Haag

Expositie schilderijen van Sonia van der Klift.

lees verder


de volledige agenda, klik hier

Archief Vrije Opvoedkunst

Het archief wordt de komende tijd aangevuld met de oudste nummers van het tijdschrift (1933-1935). Deze week is de uitgave van 13 november 1935 toegevoegd.

Artikelen uit dit nummer:

Tolstoj
Mr. A.C. Henny (Arnold)

Over het schrijven en lezen in de lagere klassen
C.H. Enuma

Een onderwerp uit de scheikunde van de 9e klas
F.H. Julius (Frits)

Een vreemde taal in de lagere klassen
I.J.K. Krediet (Ina)

Archief Vrije Opvoedkunst

AntroVista als startpagina

Maak AntroVista tot uw startpagina, klik hier...

AntroVista wordt iedere dag bijgewerkt en is daardoor altijd actueel.

Actueel

In de week
Column van Kees Verhage over de weekspreuken

DoeHoek
Zomertijd in de DoeHoek

Zonnejaar
Zomer bij Het Zonnejaar


Voor deze week:

Ecards

De nieuwste ecards

Paulien van Tienhoven
Paulien van Tienhoven
Bomen

Ans van den Eijnden
Ans van den Eijnden
Moeder en Kind

Meer nieuwe ecards

Zomertijd

Annelies Rhebergen
Annelies Rhebergen
Johannes- en zomertijd


Johannes: doper, apostel en evangelist

Paulien van Tienhoven
Paulien van Tienhoven
Waterbeelden

Meer ecards voor deze tijd

Recent verschenen

Het raadsel van het menselijke Ik 

Een antroposofische beschouwing

Sergej O. Prokofieff

In ons bewustzijn ervaren we onszelf als een dagelijkse werkelijkheid. De huidige wetenschap ontkent echter vaak het bestaan van het ik als een unieke geestelijke wezenskern. Vormt deze miskenning van het ik niet een grote hindernis voor een gezonde ontwikkeling? Sergej Prokofieff verdedigt het principe van het ik op basis van de antroposofie van Rudolf Steiner. Hij maakt daarbij onderscheid tussen het niveau van het gewone, het hogere en het ware ik van de mens.

Behalve het gewone ik blijkt het namelijk zinvol om ook het bestaan van een hoger Ik te erkennen, waarmee we innig, maar doorgaans goeddeels onbewust zijn verbonden. De antroposofie wijst op het grotere perspectief van karma en reïncarnatie. Onze motieven in dit leven houden verband met voorgaande levens: we zijn geen onbeschreven blad.

Vanuit een nog hoger standpunt kan het ik in samenhang worden gezien met het wezen van Christus dat – boven alle religies verheven – kan worden opgevat als principe van universele mensenliefde en zelfs als het Ik van de mensheid. Vanuit dit hoogste niveau is ieder mens verwant met Christus. Deze verwantschap vormt de kern van het ware Ik.

Uitgeverij Kitesj, € 12.00

29 juli 2021

ISBN: 9789083170602


De mysteriën van Christus 

Voor wie het begrijpen wil

Hans Stolp

In De mysteriën van Christus vertelt Hans Stolp op geheel eigen wijze over het esoterisch christendom, dat zo anders kijkt naar de geheimen die zijn verbonden met Jezus Christus dan dat de kerkelijke traditie dit doet. Wonderschone materie voor de liefhebbers, zoals alleen Hans Stolp die aanreiken kan.

Waarom, vroeg Hans Stolp zich als kind al af, kreeg hij wel drie verschillende namen: Jezus, Christus en Jezus Christus? Met die verschillende namen zijn grote geheimen verbonden. Na jarenlang onderzoek naar de vraag “Wie is Jezus?” vertelt hij in dit boek over de mysteriën van de kosmische Christus, van Jezus van Nazareth, van Jezus Christus en van de Christus.

Maar, zo schrijft Hans Stolp: “U hoeft overigens wat mij betreft niets te geloven van wat er in dit boek staat: de tijd van geloven op gezag van een ander is definitief voorbij. Maar misschien zijn er inzichten of thema's die u raken en waarvan uw ziel zegt: ja, ik voel dat het zo moet zijn. Neem die inzichten dan mee en laat ze uw leven verrijken.”

“Hoe waar is het dat zelfs het diepste donker geschenken in zich draagt. Hoe waar is het dat het donker de geboortegrond van een nieuw en hoger inzicht en van een hoger bewustzijn is. Hoe waar dat Christus ons dan zo nabij komt.” – Hans Stolp

AnkhHermes - € 18.50

29 juli 2021

ISBN: 9789020217490


Over de Hiërarchieën van de Engelen 

De eerste Hiërarchie

Mieke Mosmuller

'Wanneer je je op je kenvermogen van het Ik bezint, dan bevind je je direct in het gebied van de eerste Hiërarchie.'

'Wanneer we ons in het wezen van het Wereldwoord inleven, dan vinden we het daar, waar de Triniteit spreekt: In het begin was het Woord en het Woord was bij God, en het Woord was God, en God heeft het Woord in één keer gesproken.

Wij kunnen het echter niet in één keer begrijpen, wij hebben aeonen en aeonen nodig om ons daarin in te leven. En de wijze waarop wij ons in onze tijd in het Woord kunnen inleven, dat zijn de categorieën, waarvan Rudolf Steiner zegt dat hij de hele anthroposofie, dus ook de geheime wetenschap, met deze letters gelezen heeft'

€ 30.00

15 juli 2021

ISBN: 9789075240719

Uitgeverij Occident


Geheimen van de nacht 

Wat doet de mens tijdens de nacht?

Rudolf Steiner

Wat doet de mens tijdens de slaap? Waar bevinden we ons eigenlijk terwijl we slapen? 's Nachts hebben we totaal andere ervaringen dan overdag.

'Wanneer u in de slaaptoestand overgaat, wordt … het hart tot een 'harteoog'; dat neemt waar wat de mens daar beleeft,' aldus Rudolf Steiner.

Wat maken wij – onbewust - tijdens de slaap mee? We gaan 's nachts door verschillende sferen heen. Angsten spelen daarbij een rol. Dat wordt in deze voordrachten nauwkeurig beschreven. Vanuit de geestwereld wil er iets binnendringen in ons bestaan. Maar ook Ahriman heeft als verleider tot het kwaad tijdens de slaap toegang tot de mensenziel. - Twee lichtende voordrachten over het duistere gebied van de slaap.

(2 voordrachten, uit: GA 214 en GA 218]

€ 13.50

15 juli 2021

ISBN: 9789492462718

Uitgeverij Pentagon


Madam Petit poppenboek 

Stap-voor-stap patronen voor (on)ervaren poppenmakers

Doortje Bruin en Annelijn Steenbruggen

Voor de meeste mensen lijkt het zelf maken van een pop twee bruggen te ver. Dat is toch veel te moeilijk? Dat kost toch veel te veel tijd? Het antwoord van Madam Petit daarop is: ‘Je kunt alles totdat het tegendeel bewezen is.’ En om het tegendeel niet te veel uit te dagen, heeft Madam Petit dit patronenboek samengesteld.

Poppenmaken lijkt op koken. Vanuit ruwe en pure materialen maak je een totaal nieuwe creatie, die de zintuigen prikkelt. Daarom is dit patronenboek geschreven als een kookboek. Elke nieuwe pop begint met het inkopen en keurig klaarzetten van de benodigde ‘ingrediënten’. Daarna volg je gewoon stap voor- stap de instructies. Als je dat met zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen doet, heb je binnen één dag je knuffel- of babypop klaar. Echt waar!

Gebonden, 20 x 30 cm, 124 blz., € 19,95

28 juni 2021

ISBN: 9789060389300

Christofoor


meer nieuwe boeken