menu

Trashtalk 

AntroVista nieuwsbericht

 
 
Trashtalk 

Econoom Wim Naudé trekt in een opiniestuk in NRC van leer tegen de Triodosbank. Hij heeft problemen met de steun die de bank geeft aan de degrowth, een beweging met anti-consumentistische en anti-kapitalistische ideeën.

Helaas gebruikt hij daarbij oneigenlijke, niet terzake doende argumenten, en probeert hij o.a. de bank, Rudolf Steiner en de vrijescholen als racistisch weg te zetten:

Gert Ruijer en Jan Keen dienen hem in dezelfde krant kort en bondig van repliek:

23 augustus 2023