menu

Nieuw voorgezet onderwijs 

AntroVista nieuwsbericht

 
 
Nieuw voorgezet onderwijs 

Dit schooljaar gaan maar liefst drie nieuwe scholen voor voortgezet vrijeschoolonderwijs van start.

Meppel

Scholengemeenschap Stad & Esch begint met een vrijeschool leerroute, die minimaal 7 en 8 zal omvatten en mogelijk ook klas 9.

Arnhem

Het Waldorfcollege gaat van start in Leerpark Arnhem in Presikhaaf. Het aangeboden onderwijs omvat vmbo kader t/m vwo.

Delft

Het Mercurius College start vooreerst op twee verschillende locaties. Een hoofdgebouw aan het Karrepad 2 en een dependance aan de Derde Werelddreef 29 voor de eerste en de tweede klassen.

28 augustus 2023

voeg een reactie toe...