menu

Nieuwe bovenbouw in Breda 

AntroVista nieuwsbericht

 
 
Nieuwe bovenbouw in Breda 

In Breda werkt een initiatiefgroep van ouders aan de oprichting van een nieuwe vrijeschool voor voortgezet onderwijs, dat Steiner College Breda moet gaan heten.

Weliswaar is er al een school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs, het Michaël College, maar dat maakt deel uit van een grotere, algemene scholengemeenschap. Ook de oudervereniging van het Michaël College ziet de meerwaarde van een zelfstandige bovenbouw en ondersteunt het initiatief.

Om het initiatief te laten slagen, zijn op korte termijn nog honderden handtekeningen nodig van ouders die in principe belangstelling hebben. U kunt online tekenen.

16 oktober 2023

voeg een reactie toe...