menu

Motie aangenomen 

AntroVista nieuwsbericht

 
 
Motie aangenomen 

Op 3 oktober j.l. nam de Tweede Kamer Commissie Landbouw 45.496 handtekeningen in ontvangst van de petitie ‘Houd ons voedsel gentechvrij’. En dat is niet zonder resultaat gebleven.

Inmiddels heeft de Kamer met grote meerderheid een motie aangenomen van de Partij voor de Dieren, waarin de regering wordt verzocht zich actief in te zetten voor het waarborgen van de keuzevrijheid van de consument, de wens van de biologische sector om gentechvrij te blijven en het tegengaan van monopolisering van ons voedsel.

26 oktober 2023