menu

Aanhoudende zorgen om gentech 

AntroVista nieuwsbericht

 
 
Aanhoudende zorgen om gentech 

Na de ontvangst van 45.496 handtekeningen van de petitie ‘Houd ons voedsel gentechvrij’ heeft de Tweede Kamer met grote meerderheid een motie aangenomen, waarin de regering wordt verzocht zich actief in te zetten voor het waarborgen van de keuzevrijheid van de consument, de wens van de biologische sector om gentechvrij te blijven en het tegengaan van monopolisering van ons voedsel.

De zorgen over deze kwestie zijn echter juist toegenomen door de reactie die minister Kuipers heeft gegeven. Uit zijn kamerbrief blijkt namelijk dat het kabinet meent al voldoende maatregelen te hebben genomen.

29 november 2023