menu

Biologisch fieldlab 

AntroVista nieuwsbericht

 
 
Biologisch fieldlab 

Een consortium van boeren heeft zelf het initiatief genomen voor een fieldlab in biologisch regeneratieve akkerbouw. Het fieldlab moet deze akkerbouw verder ontwikkelen en toegankelijk maken voor collega-akkerbouwers

Het initiatief wordt ondersteund door een Europese subsidie. De gemeenten Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard, Provincie Zuid-Holland, en het waterschap Hollandsche Delta ondersteunen het initiatief moreel.

Het Louis Bolk Instituut functioneert als klankbord en verricht aanvullend onderzoek.

14 februari 2024

voeg een reactie toe...