menu

163 jaar geleden 

AntroVista nieuwsbericht

 
 
163 jaar geleden 

Op 27 februari 1861 om kwart over elf ’s avonds werd Rudolf Steiner geboren.

Zijn geboortehuis in Kraljevic - toentertijd in Oostenrijk, nu deel uitmakend van Kroatië - is tegenwoordig een museum.

De datum is niet onomstreden; ook 25 februari wordt wel als mogelijke geboortedatum genoemd. Een diepgravend onderzoek door Günther Aschoff lijkt dat echter uit te sluiten.

https://web.archive.org/~Forschung_Aschoff.pdf

27 februari 2024