menu

Adopteer een antroposofische therapie 

AntroVista nieuwsbericht

 
 

De antroposofische geneesmiddelen zijn al jaren niet meer vrij beschikbaar op de Nederlandse markt. De tweedelijns AG ziekenhuiszorg (somatiek en psychiatrie) is verdwenen. Aanvullende ziektekostenverzekeringen worden steeds meer beperkt.

Het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg Hogeschool Leiden wil aan deze trend het hoofd bieden met onderzoek waarmee de kwaliteit van de antroposofische therapieën en de (meer)waarde wetenschappelijk wordt aangetoond.

Daar is veel geld voor nodig. Op hun website Adopteer een antroposofische therapie vindt u uitgebreide informatie en leest u hoe u zelf kunt bijdragen.

27 mei 2024

voeg een reactie toe...