menu

Teken tegen fossiel 

AntroVista nieuwsbericht

 
 
Teken tegen fossiel 

Op initiatief van de Triodos Bank en gesteund door 22 andere organisaties is een burgerinitiatief gestart onder de naam Afscheid van Fossiel.

Als daarmee 40.000 handtekeningen worden verzameld, kan de Tweede Kamer worden opgeroepen om zich actief in te zetten voor een internationaal verdrag dat een definitief einde maakt aan het gebruik van fossiele brandstoffen.

Op de speciaal daarvoor ingerichte website leest u alles over dit initiatief en kunt u tekenen tegen fossiel.

5 juli 2024