menu

Letterbeelden... 

AntroVista nieuwsbericht

 
 
Letterbeelden... 

In het Vrije Schoolonderwijs worden beelden gebruikt om te leren lezen en schrijven. Sprookjes, verhaaltjes en gedichten, en de kunstzinnige verwerking daarvan door schilderen en boetseren, maken de kinderen vertrouwd met de vormen van de letters.

Op deze sites vindt u leuke voorbeelden:

Momenteel vindt echter onder vrijeschool­leerkrachten een discussie hierover plaats. Een aantal scholen hanteert namelijk de z.g. José Schraven Methode, die niet op antroposofisch-pedagogische inzichten is gebaseerd.

De redactie van Vrije Opvoedkunst wil deze discussie ondersteunen door middel van een platform, waarop organisaties en leerkrachten elkaar kunnen treffen. Onder de titel 'Met ons kun je Schrijven en Lezen' is een eerste begin gemaakt, met een overzicht van artikelen over dit onderwerp.

Ook ouders worden uitgenodigd zich uit te spreken. Mail als u iets te melden heeft over lezen en schrijven in de eerste klas van een vrijeschool: info@vrijeopvoedkunst.nl.