menu

Nog veel erger ! 

AntroVista nieuwsbericht

 
 
Nog veel erger ! 

Van auteur Thomas Mayer ontvingen we een erratum op zijn spraakmakende boek over corona-injecties. De uitwerking van de vaccins blijkt namelijk nog veel erger dan hij in zijn boek reeds uitlegde, en wel speciaal voor antroposofen.

Volgens Mayer is het coronavirus in een laboratorium ontworpen en is daarbij extra gevaarlijk gemaakt voor mensen die zich met spirituele zaken bezighouden. De genetisch gemanipuleerde mRNA-vaccins doen hier nog een schep bovenop en veroorzaken schade die zich niet beperkt tot dit leven.

Recent geesteswetenschappelijk onderzoek door de auteur toonde aan dat de angst voor dergelijke beweringen er bij antroposofen toe leidt dat ze geheel het vertrouwen in zichzelf en in hun vermogen tot helder nadenken verliezen. Ze komen zo in een onmogelijke positie tot zichzelf; hun wezensdelen zijn als het ware verschoven. Dit effect blijft niet alleen het hele leven aanhouden, maar werkt ook door na de dood en waarschijnlijk tot in vele volgende incarnaties.

U kunt dit niet zelf oplossen. De schadelijke gevolgen zijn uitsluitend door een gevorderde, gespecialiseerde helderziende vast te stellen. Als u zich onverhoopt heeft laten inenten, is het daarom aanbevolen hulp te zoeken bij een professionele genezer die ervaring heeft met het uitdrijven van demonische wezens.

Neem hiervoor contact op met: dewurcs@antrovista.com

[Dit bericht is geplaatst op 1 april en was vanzelfsprekend een satire.]

Wie er niet aan went om onder­scheidings­vermogen te gebruiken, kan onder bepaalde omstandigheden heel makkelijk misleid worden door dergelijke geleerd klinkende woorden.

Speciaal in onze kringen zou dat langzamerhand moeten ver­dwijnen. We zouden ons een helder, objectief onder­scheidings­vermogen eigen moeten maken.

Rudolf Steiner - 31 augustus 1913 - GA147