menu

Triodos certificaathouders in de knel 

AntroVista nieuwsbericht

 
 
Triodos certificaathouders in de knel 

De 43.614 certificaathouders van Triodos Bank kunnen niet bij hun geld. Certificaten geven recht op een deel van de winst van de bank, maar je hebt er geen stemrecht mee. Bovendien zijn ze niet te verkopen zoals normale aandelen. Ze kunnen alleen door Triodos zelf opgekocht worden, maar die kan dat maar op zeer beperkte schaal doen.

De certificaten kunnen daarom niet verzilverd worden, terwijl de waarde ervan momenteel snel afneemt, naar verwachting met 30 à 40 procent. Een nieuw handelssysteem dat het probleem ten dele zou kunnen oplossen, werkt nog niet.

6 januari 2022