menu

Tweedeling 

AntroVista nieuwsbericht

 
 
Tweedeling 

De toenemende groei van de Vrije Scholen roept vanzelfsprekend niet alleen positieve reacties op. De onderwijsinspectie bijvoorbeeld heeft liever dat scholen "kinderen klaarstomen voor de arbeidsmarkt".

Een probleem dat terecht aandacht krijgt, is de optredende tweedeling op de scholen. Het merendeel van de kinderen heeft witte, hoog­opgeleide ouders. Die blijken vaker te kiezen voor scholen met een specifiek concept, zoals de vrijeschool, Jenaplan- en Montessori­scholen. Laag­opgeleide ouders en ouders met een migratie-achtergrond doen dit in veel mindere mate.

De NOS publiceerde daar al eerder een onderzoek over:

De tweedeling is ook volgens dit onderzoek op te vatten als onbedoeld effect van de keuzes die ouders maken.

Schrijver Theodor Holman ziet echter meer in een simplistische verklaring. In zijn column in het Parool gebruikt hij de perikelen rond het islamitische Cornelis Haga Lyceum in Amsterdam als opstapje naar een beschouwing over de vrijescholen, waarin hij de ouders een soort passief racisme toeschrijft.

Nog minder op feiten gebaseerd is de column van Saskia Noort, die zowel in het AD als in diverse aan deze krant gelieerde regionale kranten verscheen. Zij zoekt het in een suggestieve stemmingsmakerij en haalt daarvoor, naast de 'rassenkwestie' uit de jaren 90, zelfs een bizarre geschiedenis uit haar familie aan. Als afsluiter krijgt de lezer een associatie tussen het Sint Jansvuur en het nazisme ondergeschoven.