menu

Vragen om problemen 

AntroVista nieuwsbericht

 
 
Vragen om problemen 

Bij de meeste Vrije Scholen wordt tijdens het Sint Jansfeest door de leerlingen van de hoogste klassen over het vuur gesprongen. Ze bewijzen daarmee hun moed. Moedproeven zijn vanzelfsprekend nooit zonder gevaar, maar er worden maatregelen getroffen om ongelukken te voorkomen.

In Zwolle ging het toch mis: een leerlinge sprong na afloop nog over het gedoofde vuur en belandde in de hete as. Tweede- en derdegraads brandwonden waren het gevolg.

De onderwijsinspectie onderneemt verder geen actie. Ze beschouwt het incident als een ongelukje en vindt dat er goed en volgens afspraken gehandeld is. Ook de moeder van het slachtoffer maakt de school geen verwijten en beschouwt het gebeurde als vette pech.

Het brandwondencentrum in Beverwijk reageert echter verbijsterd over het vuurspringen: "Dit is vragen om problemen."

En het gaat verder...

Kamerleden zetten vraagtekens bij vuurspringtraditie Vrije School:

Het meisje is overigens weer thuis uit het ziekenhuis, maar moet mogelijk nog een operatie ondergaan.