menu

De Vrije School 

Gedigitaliseerd boekje uit 1927 

In 1923 begon een groepje enthousiaste ouders en onderwijzers in Den Haag met de eerste Vrije School van Nederland. Aanvankelijk gevestigd in een huiskamer, groeide de nieuwe school snel en betrok in 1929 een nieuwe, eigen gebouw aan de Waalsdorperweg.

In 1927 was de school gevestigd in een pand aan de Van Speykstraat. In die tijd werd door de toenmalige 'Vereeniging De Vrije School' in Den Haag een boekje uitgegeven waarin de grondbeginselen van het Vrije Schoolonderwijs voor ouders en belangstellenden bondig werd uitgelegd.

In het boekje staat ook een grote foto met alle kinderen en leerkrachten van het eerste uur.

bekijk/download de grote groepsfoto

De schrijvers maakten deel uit van het onderwijzend college en waren allen pioniers van het eerste uur. En dat is te merken: ook na 80 jaar heeft de inhoud van het boekje niets aan kracht ingeboet. Het is daardoor niet alleen een bijzonder tijdsdocument, maar ook uitstekend geschikt voor iedereen die zich wil verdiepen in de grondbeginselen van De Vrije School.

Het is voorzien van authentieke, hoekige ornamentjes en kapitalen en is geïllustreerd met vele afbeeldingen in kleur en zwart-wit. Het heeft 52 pagina's.

leesprogramma

AntroVista heeft het gedigitaliseerd en u kunt het hier online lezen:

/extra/vs_denhaag

In het boekje staat geen jaar van uitgifte. Het door ons genoemde jaartal 1927 hebben we afgeleid uit de inhoud. Op bladzijde 3 staat als vestigingsadres 'Van Speykstraat'. Omdat de school in 1929 naar de Waalsdorperweg verhuisde, moet het in ieder geval van voor die datum zijn geweest. Op bladzijde 7 wordt de Vrije School in Boedapest genoemd als laatst opgerichte (was in 1926). De oprichting van de Vrije School in Wenen (1927) is nog niet vermeld. Het boekje moet zodoende uit 1926 of (waarschijnlijk) uit 1927 zijn.

Voor zover wij weten rust op de inhoud van het boekje na al die tijd geen rechten meer. Mocht iemand toch nog aanspraak op copyrights menen te kunnen maken, dan horen wij dat natuurlijk graag.