menu

De Paasdatum

Bereken zelf voor ieder jaar de datum


 
Aswoensdag
Pasen
Hemelvaartsdag
Pinksteren
De Paasregel

Alle christelijke feestdagen hebben een vaste datum in het jaar, behalve Pasen, Hemelvaartsdag en Pinksteren. Bij het concilie van Nicaea in het jaar 325 AD is namelijk voor de westelijke christelijke kerk een bijzondere regel ingesteld voor de berekening van deze data.

Door deze z.g. paasregel valt Pasen sindsdien op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Dit weerspiegelt de astronomische situatie van de allereerste Pasen in het jaar 33: het is voorjaar, de zon neemt toe in kracht, de maan neemt af. Hoewel in het moderne christelijke geloof niet gerept wordt over astronomie (heidens!), is deze paasregel tot nu toe toch gehandhaafd. (De oosterse kerk heeft overigens een iets andere paasregel.)

Niettemin werden er af en toe pogingen gedaan om Pasen opnieuw op een bepaalde datum vast te zetten. Het laatste voorstel daartoe was in de jaren tachtig van de vorige eeuw. De argumenten waren economisch: een variabele paasdatum zou boekhoudkundige berekeningen te ingewikkeld en te duur maken. Het toenemende gebruik van computers ontnam het voorstel zijn argumenten.

Aswoensdag, Hemelvaart en Pinksteren

Aswoensdag is de eerste dag van de vastentijd, de (ruim) veertig dagen voor Pasen. Hemelvaart valt altijd 40 dagen na Pasen, en Pinksteren weer tien dagen later. Dit is een afspiegeling van de gebeurtenissen in het jaar 33.