menu
Het citaat van de dag

Verzorgd door Renée Zeylmans († 16 februari 2018)


Het belangrijkste dat we in ’t oog moeten houden, is dat voor de gewone mens Dionysos eens als een in het vlees geïncarneerd mens rondwandelde. In de mysteriën verscheen hij in zijn geestgestalte, om de leerlingen tot hoger bewustzijn op te voeden. En zo is het in zekere zin nu nog.

Wanneer de hedendaagse leiders der mensheid gewoon in de wereld, in hun mensenkleren rondwandelen, dan worden zij niet herkend. En, spreken wij op grond van de geesteswetenschap over de meesters der wijsheid en de samenklank van de gevoelens, dan zal men zich vaak verwonderen in wat voor eenvoudige, ongekunstelde mensen, overal ter wereld deze meesters geboren worden. Maar… zij zijn op de wereld aanwezig.

De belangrijkste leer delen ze niet op het aards gebied mee, maar helemaal naar het voorbeeld van de oude Dionysos, op het geestelijke niveau.
En diegene, die ze horen wil en de leer van hen ontvangen, die moet niet alleen toegang hebben tot hun stoffelijk lichaam, maar vooral tot hun Geestgestalte. Dat lijkt, ik herhaal, op de oude dionysische mystiek.

 
Rudolf Steiner, 24 augustus 1911

B 129. Die Mission des Christian Rosenkreutz, deren Charakter und Aufgabe. (Commentaar op de Chymische Bruiloft, uitgeverij Zevenster)


meer citaten

Adressen en bronnen

Renée Zeylmans

Overleden op 16 februari 2018

Nearchus CV

Uitgeverij voor Sociale Driegeleding

Postbus 387

9400 AJ Assen

0592 408 989

www.nearchus.nl

Uitgeverij Pentagon

Vertalingen van Rudolf Steiner, opvoeding en vrijeschoolpedagogie

Weteringschans 54-a

1017 SH Amsterdam

020 622 7679

www.uitgeverijpentagon.nl

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

'Werken en Voordrachten' in het Nederlands

Boswachtersveld 203

7327 JS Apeldoorn

www.steinervertalingen.nl